Arvo Sijoitusosuuskunnan tulos 4,7 meur – esitys osuuskorosta 42 euroa.

13.03.2019

TIIVISTELMÄ TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2018

Toimintaympäristö

Vuonna 2018 sijoitusmarkkinoilla nähtiin kohtalaisesta kasvusta huolimatta lisääntyvää heiluntaa vailla selvää suuntaa. Osakemarkkinoilla pelättiin korjausliikettä pitkään jatkuneen nousukauden jälkeen. Joulukuu oli kehittyneille osakemarkkinoille pahin laskukuukausi kymmeneen vuoteen. Koko vuotta 2018 tarkastellessa on vaikea löytää finanssisijoituksista omaisuusluokkaa, joka olisi tarjonnut positiivista tuottoa. Yhä useammat sijoittajat etsivätkin nyt tuottoja sijoittamalla varoja vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kuten pääomasijoituksiin ja kiinteistörahastoihin.

Liiketoiminta ja taloudellinen tulos

Tilikaudella 2018 emoyhtiö Arvo Sijoitusosuuskunta teki noin 33 miljoonan euron liikevaihdolla 4,7 miljoonan euron tuloksen. Konsernin toinen sijoitusyhtiö Arvo Invest Nordic Oy saavutti 8,1 miljoonan euron liikevaihdolla 3,6 miljoonan euron tuloksen. Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona 42 euroa/osuus. Osuuskoron täsmäytyspäiväksi on päätetty 28.5.2019.

Konsernivarallisuus jaoteltiin kolmeen eri tyyppiseen sijoitussalkkuun, jotka ovat erilaisissa kehitysvaiheissa. Finanssisijoituksiin liittyvä epävarmuus on lisääntynyt ja niiden painoarvoa osuuskunta tulee laskemaan. Alueelliset sijoitukset säilyttävät asemansa osuuskunnan toiminnan strategisena kärkenä. Alueellisten sijoitusten salkun kiivain rakennusvaihe on kuitenkin ohitse ja huomio keskittyy olemassa olevien kohdeyhtiöiden kehittämiseen. Valtakunnallisten sijoitusten salkku on vasta rakentumassa, ja sieltä haetaan kokonaisvarallisuuden hoitoon lisätuottoja ja riskien hajautusta.

arvo tilinpaatostiedote

Alueellisen sijoitustoiminnan saralla toteutui vuonna 2018 neljä uutta sijoitusta ja yksi irtaantuminen. Tammikuussa Arvo Sijoitusosuuskunta osallistui sijoituslainalla alavieskalaisen Vieskan Elementti Oy:n kehityshankkeeseen. Rakennus- ja talotekniikka-alalla toimivan Sikla-konsernin kasvua osuuskunta lähti tukemaan huhtikuussa merkittävän kokoisella, viiden miljoonan euron pääomasijoituksella. Syyskuussa hankittiin vähemmistöosuus salaoja- ja sadevesiremontteihin erikoistuneen maanrakennusalan yrityksen Pisaron Oy:n omistuksesta. Loppuvuodesta 2018 perustettiin Sanerall Group Oy, jossa ensivaiheessa on mukana Pisaronin lisäksi kattoremonttien ammattilainen Sanerall Oy.

Suomen Kuntakiinteistöt Oy:n sijoituksesta osuuskunta irtaantui helmikuussa 2018 yhtiön myydessä palvelukotikiinteistöt eteenpäin uudelle omistajalle. Suorat kiinteistösijoitukset muunnettiin tilikaudella likvidimpään muotoon rahastomuotoisen sijoituksen kautta.

Joulukuussa 2018 toteutettiin ensimmäinen uuden strategian mukainen 3 miljoonan euron sijoitus valtakunnalliseen täyden palvelun konetaloon RealMachinery Oy:öön. Yhtiö myy, vuokraa, huoltaa, korjaa sekä varustelee maanrakennuskoneita. Capman Growth Equity -rahasto on Arvo Sijoitusosuuskunnan kanssasijoittaja RealMachineryssa.

Osuuskunnan uusi nimi ja ilme otettiin käyttöön syksyllä 2018. Nimen muuttaminen edellytti sääntömuutosta, jonka jäsenistö hyväksyi kevään varsinaisessa osuuskuntakokouksessa. Uusi nimi kuvaa toiminnan painopisteen siirtymistä alueelliseen sijoitustoimintaan.

Osuuskunnan jäsenet ja osuudet

Tilikauden päättyessä Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnassa oli 25 036 jäsentä, joilla oli hallussaan yhteensä 82 079 osuutta. Vuoden 2018 aikana osuuskunnan osuuksilla käytiin kauppaa listaamattomien arvopapereiden markkinapaikassa Privanetissa hieman aiempaa vuotta korkeampaan hintatasoon. Osuuden hinta toteutuneissa kaupoissa vaihteli 700-810 (690-800) euron välillä ja kaikkien kauppojen keskihinta oli 761,94 (761,42) euroa/osuus. Tilikauden aikana omistajaa vaihtoi Privanetin kautta 1 278 (778) osuutta. Lisäksi osuuskunnan toimistolla toteutettiin 2 646 (1 195) osuuden siirtoa uusille omistajille. Valtaosa toimistolle jätetyistä siirtohakemuksista oli perikuntien siirtopyyntöjä.

Lisätietoja tarvittaessa: va. toimitusjohtaja Reijo Tauriainen p. 040 515 9848

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle