Arvolle kiitosta Osuustoiminta-lehden laatimassa sijoitusosuuskuntien vertailussa

Arvolle kiitosta Osuustoiminta-lehden laatimassa sijoitusosuuskuntien vertailussa

08.09.2020

Korona haastoi sijoitusosuuskunnat

Teksti Jorma Savolainen

Vahva tase kantaa sijoitusosuuskuntia arvaamattoman koronakauden yli.

Pirkanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko tuntee liiketoimintansa. Hän pystyy hallitusti pohtimaan koronan vaikutukset ja reagoimaan tehokkaasti. Kun ravintolat sulkeutuivat, niin henkilöstö työllistettiin Prismoissa. Talous vuonna 2020 on ennustettavissa.

Sijoitusosuuskuntien huominen arvoitus

Tilanne on sijoitusosuuskunnissa kokonaan toinen. Konsernijohtajat Lauri Kerman (KPY), Jari Pirinen (Arvo) ja Perttu Puro (Tradeka) hallitsevat taseita. Niissä pääomat työskentelevät useissa ja varsin erilaista osaamista vaativissa osoitteissa.

Sijoittaminen finansseihin – pörssiin, rahastoihin, korkopapereihin, kiinteistöihin ym. – osataan. Sitä vastoin omistaminen konserniin kuuluvien yhtiöiden kautta kertoo vuonna 2019 ongelmista, jotka näyttävät jatkuneen jo pari vuotta.

Seuraavassa pohditaan viime vuoden tulemia ja osuustoiminnallisten sijoituskonsernien koronankestokykyä. Onneksi jo tässä vaiheessa voi hyvällä omallatunnolla todeta, että OT-lehden näkemyksen mukaan kaikki selviävät jatkoon.

Joroisten Oma Osuuskunta ei ole mukana. Osuuskunta ei pidä tarpeellisena lukujensa laajempaa julkaisemista kotisivuillaan.

Arvo vuoden 2019 ykkönen

Talouselämän TE 500 ja 500+ antavat arvosanoja yrityksille. Tradeka-konserni sai hyvän kouluarvosanan 8,0 ja KPY-konserni tyydyttävän 7,2. Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin koko ei sijoitu 600 suurimman suomalaisen joukkoon.

OT-lehdellä on perinteitä arvosanojen antamisessa. Kannattavuudeltaan ja vakavaraisuudeltaan Arvo-konserni on toista vuotta paras kolmesta. Liiketulos on 11 prosentin tasolla liikevaihdosta. Kertoo sijoitusten operatiivisesta hallinnasta. Voitollisuuden arvosana on tyydyttävää tasoa.

Kun siihen yhdistetään omavaraisuusasteen (88 prosenttia) täysi kymppi, niin OT-arvosana 8,5 johdattaa podiumilla jälleen korkeimmalle korokkeelle.

Arvo Sijoitusosuuskunta-konserniin korona iskee, mutta sillä on hyvät edellytykset hallittuun selviämiseen. Valitulla sijoitusstrategialla voi ottaa viruksen vastaan.

Konsernin sijoitussalkku on maltillisesti rakennettu. Alueellisissa yrityksissä on sijoituksista kiinni 19 (tavoite 25) ja valtakunnallisissa 20 prosenttia (tavoite 25). Omistuksia on parissa kymmenessä yrityksessä monilla toimialoilla. Salkkua on rakennettu kuusi vuotta. Finanssisijoitukset tehdään noteerattuihin osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinavälineisiin. Tavoitetaso on 50 prosenttia ja tänään on toteutunut 61.

Arvo-konsernin toiminnasta heijastuu ammattimainen ote. Sijoitustuotteet mahdollistavat mukanaolon niin kasvussa kuin pitkäaikaisessa omistamisessa eikä yhteisöjäkään ole unohdettu.

Osaamista näyttäisi löytyvän. Tosin sen kehittämisessä tarvitaan myös toisenlaisia harjoituksia. Ferrovan Oy:n konkurssissa ollaan mukana 3,5 miljoonalla eurolla. Saadaan hyvää kokemusta. Ja kertoo vakavaraisuuden roolista. Kelpaa porskuttaa, kun taseessa on 91 miljoonaa omaa pääomaa. Maksimi riski on menettää neljä prosenttia omista.

Tradekan hyvä sijoitusvuosi 

Talouselämän TE 500 selvitys totesi Tradeka-konsernin toimialaksi kuluttajapalvelut. Näin on, jos haetaan lähtökohdaksi ydinliiketoimintojen liikevaihtojen prosenttijakautuma. Restel (ravintolat) 50, Tradedot (lehdet, paketit, kortit) 17, Tradecare 17 (hoiva, terveys) ja Tradeka-sijoitus 16 (sijoitus).

Kuva muuttuu, jos taustaksi otetaan pääomat.

Tradeka-konsernin taseen loppusumma on 733 miljoonaa euroa. Tähän rinnalle on otettava Tradeka-sijoitus Oy:n hoidossa oleva sijoitusvarallisuus noin 540 miljoonaa. Eli ei toimiala ole sittenkään mikään kuluttaja-palvelut.

Tradeka on suomalainen sijoitusosuuskunta-konserni. Se toimiala on sijoitustoiminta, sijoitussalkun hallinta. Strateginen pitkän aikavälin allokaatiotavoite on osakkeet 35, korkosijoitukset 25 ja kiinteistö sekä muut pitkäaikaiset sijoitukset 40 prosenttia. Reaalituottotavoitteeksi on asetettu neljä prosenttia.

Päätoimialaa vastaan tarkasteltuna konsernin vuosi 2019 oli hyvä. Sijoitustoiminnan tuotto oli kunnioitettavat 11,4 prosenttia ja markkina-arvoisen salkun arvo nousi 562,9 miljoonaan. Tradeka-sijoitus Oy:n tuotto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 22,4 miljoonaa euroa. Tuottotavoite neljä prosenttia ylittyi.

Sitten vuoden 2019 pimeämpi puoli. Kuluttajapalveluissa löytyi kasvua, mutta kannattavuuteen ei voi olla tyytyväinen. Restel pysyi tappiollisena ja Tradedot-konsernin liikevaihto nousi 27 prosenttia – tulos huononi. Tradecare-konsernin liikevoittoa ei kerrottu, mutta ilmoitettua 5,5 prosentin käyttökatetta ei voi pitää riittävänä.

Koko konsernin viimeiselle riville jäi 22,4 miljoonaa, josta merkittävän osan toi Helsingin Kalliossa sijaitsevan kiinteistön myyntivoitto. Ei voi olla pitemmällä tähtäimellä mahdollista, että vastuullisen sijoitustoiminnan tulos hoitaa operatiivisten toimialojen huonon kannattavuuden.

Vahva tase ja sijoitusosaaminen kantavat Tradeka-konsernin tyylikkäästi koronakauden yli. Konsernitaseen oma pääoma 568,2 miljoonaa on täs-mäase, jolla virus hoidellaan.

Kriisi oli KPY:ssa nurkan takana

KPY-konsernia seuraavat tarkasti rahalaitosten liituraidat, joilla oli konsernissa kiinni vuoden vaihteessa korollisia lainoja 141 miljoonaa. Ja toinen merkittävä tarkkailijajoukko muodostuu kymmenestä suurimmasta osuudenomistajasta. Omistavat 28,8 prosenttia noteeratuista osuuksista markkina-arvoltaan 33,5 miljoonaa eurolla.

Takaraivossa molemmilla oli vakava signaali. Omavaraisuusaste oli enää 34 prosenttia ja pudotusta kolmessa vuodessa 17 prosenttiyksikköä.

Vuosi 2019 oli huono. Konsernin viimeinen rivi olisi miinuksella pari miljoonaa, jos tulosta ei olisi paikattu hyvin kannattavan Ropoholdin myynnistä saadulla 27 miljoonan myyntivoitolla. Jäljelle jäivät operatiiviseen toimintaan tappiolliset Enfo (IT-palvelutalo) ja Voimatel (tietoverkot) sekä nollatuloksen tehnyt Vetrea (hoiva).

Onneksi löytyi vielä yksi, jonka varaan voi rakentaa, voitollinen kiinteistö-liiketoiminta.

KPY-konserni osti omistukseensa 46 miljoonalla Technopolis Kuopio Oy.n osakekannan. Nyt on tuli sataprosenttiseen omistukseen valmiita toimitiloja 70 000 neliömetriä, mikä lisäksi 17 000 neliömetriä on rakenteilla. Kiinteistöliiketoiminnan rooli konsernin taseessa nousi kymmenkertaiseksi.

Ilman liiketoimintaportfolion uusiutumista olisi ollut vaikeaa veikata, että KPY-konserni olisi selvinnyt koronasta kastumatta. Nyt selviää, vaikka rima vähän heiluukin.

Alkuperäinen juttu on julkaistu Pellervo-Media Oy:n julkaisemassa Osuustoiminta 3/2020-lehdessä LInkki

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle