Keliberin osakeanti keräsi rahoitusta 5 miljoonaa euroa – Osuuskunta PPO merkitsi annista puolet

21.03.2017

Suomalaisen kaivosyhtiö Keliber Oy:n järjestämä suunnattu osakeanti on kerännyt 5 miljoonaa euroa kotimaisilta sijoittajilta. Yhtiö sai annin kautta neljä uutta osakkeenomistajaa, joista yksi merkittävimmistä on alueelliseen sijoittamiseen ja kehitykseen erikoistunut Osuuskunta PPO.

 

Kaivosyhtiö Keliber Oy:n hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana järjestää suunnatun osakeannin kevään 2017 aikana. Onnistuneesti toteutuneella osakeannilla kerättiin yhteensä 5 miljoonaa euroa yhtiön toiminnan kehitykseen. Yhtiökokouksen valtuutuksella toteutetaan lisäksi samansuuruinen repair-anti nykyisille omistajille sekä kannustinjärjestelmään sidottu henkilöstöanti yhtiön johdolle ja hallituksen jäsenille.

 

Suunnattuun osakeantiin osallistui yhteensä neljä suomalaista sijoittajaa ja sijoitusyhtiötä. Sijoittajien joukossa on Keliberin toiminnalle merkittäviä alueellisia toimijoita kuten Jussi Capital ja Osuuskunta PPO sekä Eero Halonen. Alueellinen sijoittaja Osuuskunta PPO merkitsi annista noin puolet.

 

”Näemme Keliberin litium-kaivoksen parantavan merkittävästi sekä Keski-Pohjanmaan alueellista elinvoimaa että kotimaista vientiä. Sijoittajina arvioimme kaivostoimintaa tiukalla seulalla. Keliberin testatussa tuotantoprosessissa ei synny ympäristölle haitallisia aineita. Lisäksi tuotantolaitos tulee edistämään ympäristöarvoja sähköautoilun yleistymisen myötä. Puhtaammalle energialle on globaali kysyntä, ja Keliberin hanke osuu sähköakkujen kysynnän vahvaan kasvuvaiheeseen”, kertoo Osuuskunta PPO:n toimitusjohtaja Kati Peltomaa.

 

Keliberillä on hallussaan Euroopan lupaavimpia litiumin tuotantoon soveltuvia esiintymiä, joiden sijainti on kansainvälisten markkinoiden kannalta erinomainen. Yhtiön pitkälle kehitetty tuotantoprosessi on suunniteltu kasvavia kansainvälisiä markkinoita silmällä pitäen. Osakeannissa kerätyt varat osoitetaan hankkeen lopullisen kannattavuustarkastelun valmisteluun, lupaprosesseihin, lopputuotteen markkinointiin ja kaupallisten suhteiden kehittämiseen sekä muihin litiumprojektin eteenpäin viemisen kannalta keskeisiin kohteisiin.

 

”Olemme tyytyväisiä osakeannin tulokseen ja sijoittajien osoittamaan luottamukseen. Erityisen iloisia olemme siitä, että saimme sijoittajaksi vahvoja toimijoita mukaan lukien Osuuskunta PPO:n, joka tuntee toimintaympäristömme ja ymmärtää hankkeen merkityksen alueen kehitykselle. Jatkamme litium-tuotantoon tähtäävien kehityshankkeidemme valmistelua, keskittyen erityisesti kaivoshankkeen lopullisen kannattavuustarkastelun laatimiseen ja ympäristölupaprosessien eteenpäin viemiseen”, sanoo Keliber Oy:n toimitusjohtaja Pertti Lamberg.

 

Lisätietoja: Pertti Lamberg, toimitusjohtaja, Keliber Oy, puh. +358 40 5991189

 

Keliber Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka etsii ja kehittää Keski-Pohjanmaalla litiumrikkaita spodumeenipegmatiittiesiintymiä. Yhtiöllä on kaivoslupa Ullavan Läntässä sijaitsevaan esiintymään sekä malmienetsintälupia ja valtauksia muihin spodumeenipegmatiittiesiintymiin Keski-Pohjanmaan laajassa litiumprovinssissa. Yhtiön tavoitteena on toiminnan käynnistyttyä tuottaa erittäin puhdasta litiumkarbonaattia voimakkaassa kasvussa oleville litiumakkumarkkinoille.

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle