Kutsu Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinaiseen osuuskunta­kokoukseen

03.04.2019

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 24.4.2019 klo 14.00 Tapahtumatalo Raahen Raahesalissa, osoitteessa Kirkkokatu 28 (2.krs), 92100 Raahe. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.00.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 pykälässä varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle määrätyt asiat:

  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus
  • Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston antama lausunto
  • Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta
  • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille
  • Päätetään ylijäämän käyttämisestä
  • Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja matka- ja ansiomenetyskorvausten perusteet sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
  • Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
  • Valitaan tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastajat tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon


ILMOITTAUTUMINEN
Jäsenen, joka haluaa osallistua osuuskunnan kokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 17.4.2019 ennen klo 15.00. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.arvosijoitus.fi/osuuskuntakokous tai postitse osoitteella Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta, Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska tai puhelimitse 010 277 4400. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 17.4.2019 klo 15.00 mennessä yllä mainittuun postiosoitteeseen merkinnällä ”Osuuskuntakokous” ennakkotarkistusta varten.

Ilmoittaudu tästä

KOKOUSASIAKIRJAT                                        
Tilinpäätösasiakirjat sekä nimitystyöryhmän palkkio- ja valintaesitykset ovat nähtävillä viimeistään 17.4.2019 kotisivuilla www.arvosijoitus.fi ja osuuskunnan toimitiloissa osoitteessa Kauppakatu 10, Ylivieska. Kokousasiakirjat postitetaan jäsenelle pyydettäessä.

Tilinpäätösasiakirjat
Päätösesitykset

Oulussa 26. päivänä helmikuuta 2019 

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta
Hallitus

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle