Osuuden käyvän arvon määräytyminen

Osuuden käyvän arvon määräytyminen

30.11.2021

Arvo Sijoitusosuuskunnan osuus on ollut useiden vuosien ajan noteerattuna yksityisellä Privanet Securities Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla. Privanet kuitenkin lopetti arvopapereiden julkisen markkinakauppapaikan kesäkuussa 2021. Taustalla on se, että listaamattomien yritysten osakkeiden ja osuuksien julkiselle kauppapaikalle on asetettu kesästä lähtien tiukemmat vaatimukset. Arvon hallitus ja henkilökunta tekee jatkuvasti työtä sen eteen, että jäsenosuudella olisi vastaava markkinapaikka jatkossakin.

Valmistelun kestäessä oman aikansa, olemme koonneet alle eräitä seikkoja, joilla mielestämme on merkitystä arvioitaessa osuuden käypää arvoa esimerkiksi myytäessä, ostettaessa tai lahjoitettaessa osuuksia tai perukirjaa laadittaessa.

 1) Arvon sääntöjen kohdan 8 mukaan jäsenellä on mahdollisuus saada osuudestaan sen nimellisarvo 120 euroa osuusmaksun palautuksena ns. nopeutetun menettelyn kautta eroamalla Arvon jäsenyydestä. Arvon käytäntönä on nyt palauttaa osuusmaksut nopeasti eikä tiedossa ole, että tuo käytäntö muuttuisi vastaisuudessa. Nimellisarvo 120 euroa muodostaa siten minimihinnan osuudelle.

 2) Privanet Securities Oy:n noteeraukset olivat alkuvuonna 2021 tyypillisesti 700–760 euroa osuudelta. Kaupankäynti osuuksilla oli kuitenkin melko vähäistä, mikä heikentää näiden noteerausten merkitystä Arvon osuuden käyvän hinnan osoittajana. Ajan kulumisen myötä niiden merkitys heikkenee edelleen.

 3) Tämän asiakirjan laatimispäivänä viimeisin julkaistu Arvon osuuden verotusarvo on runsaat 1.000 euroa. Tällaisen omaisuuden verotusarvo on tyypillisesti hieman alhaisempi kuin sen käypä arvo, mikä on syytä ottaa arvioinnissa huomioon.

 4) Arvo-konsernin osavuosikatsauksen 1–6/2021 mukaiseen konsernitaseeseen perustuva osuuden substanssiarvo arvioidaan noin 1.140 euroksi. Substanssiarvo ei kuitenkaan perustu Arvon sijoituskohteiden nykyisiin käypiin arvoihin vaan niiden hankintahintaan.

5) Arvo-konsernin osavuosikatsauksen 1–6/2021 mukaisen liikevoiton 2.350.000 euroa perusteella arvioitu Arvon osuuden tuottoarvo voisi olla noin 1.160 euroa, jos tuottotavoite on 5 % vuodessa. Tuottoarvo riippuu kuitenkin valittavista tarkastelujaksosta ja tuottotavoitteesta sekä perustuu menneisyydessä toteutuneisiin lukuihin, minkä vuoksi se on ainoastaan suuntaa antava arvio osuuden arvosta.

6) Arvon www-sivuilla julkaistaan säännöllisesti riippumattoman analyysitalo Inderes Oyj:n arvio osuuden käyvästä arvosta. Inderes päivittää analyysiaan kahdesti vuodessa. Tämän asiakirjan laatimispäivänä viimeisin (3.6.2021) Inderesin arvio on 1.248 euroa. 

Edellä esitetyistä Inderesin arvio vaikuttaa luotettavimmalta käytettävissä olevalta arviolta Arvon osuuden käyvästä arvosta. Myös hieman alhaisempaa arvoa voidaan perustellusti käyttää listaamattomiin arvopapereihin liittyvän ns. epälikvidisyysalennuksen vuoksi. Jos vain pienehkö määrä osuuksia vaihtaa vuodessa omistajaa, eivät kauppahinnat useinkaan vastaa osuuden täyttä käypää arvoa.

Korostamme, että yllä esitetyt hinnat ovat näkökulmia, joita voidaan huomioida Arvon osuuden käypää arvoa määriteltäessä.  Kaikissa siirroissa osapuolet vastaavat itse osuudelle sovitusta käyvästä arvosta. Kehotamme asiasta kiinnostuneita selvittämään osuuden arvoa myös muista lähteistä sekä tekemään kaikista lähteistä saamiensa tietojen perusteella niistä omat johtopäätöksensä ja arvionsa. 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle