Osuuskunnan tulos 4,1 miljoonaa euroa, esitys osuuskorosta 40 euroa/osuus

Osuuskunnan tulos 4,1 miljoonaa euroa, esitys osuuskorosta 40 euroa/osuus

12.03.2020

Tilikaudella 2019 emoyhtiö Arvo Sijoitusosuuskunta teki noin 21,2 miljoonan euron liikevaihdolla 4,1 miljoonan euron eli 19,5 prosentin tuloksen. Konsernin toinen sijoitusyhtiö Arvo Invest Nordic Oy saavutti 3,4 miljoonan euron liikevaihdolla 0,9 miljoonan euron eli 25,7 prosentin tuloksen. Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona 40 euroa/osuus eli yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa. Osuuskoron täsmäytyspäiväksi on päätetty 27.5.2020.

Tilikaudella Arvo Sijoitusosuuskunnan sijoitusstrategiaa täsmennettiin lisäämällä uudeksi tuotteeksi lyhytaikaiset siltarahoitukset osuuskunnan olemassa oleville kohdeyhtiöille. Osuuskunta voi myöntää alueellisille ja valtakunnallisille kohdeyhtiöilleen lyhytaikaista siltarahoitusta enintään 18 kuukauden ajaksi. Siltarahoitus vahvistaa kohdeyhtiöiden kilpailukykyä tilanteissa, joihin perinteinen pankkirahoitus ei välttämättä sovi. Arvo Sijoitusosuuskunnalle siltarahoitus tarjoaa houkuttelevan ja melko turvallisen korkotuoton rahoituksista, jotka saadaan myöntää entuudestaan tutuille ja huolellisesti analysoiduille kohdeyrityksille.

Tilikauden aikana siltarahoitusta myönnettiin kolmelle alueelliselle ja kahdelle valtakunnalliselle kohdeyhtiölle. Siltarahoituksesta on jo muotoutunut merkittävä osa osuuskunnan sijoitustoimintaa ja sen kautta saadut tuotot olivat 0,7 miljoonan euron tasolla tilikaudella 2019.

Tilikauden aikana toteutui yksi uusi alueellinen sijoitus, kun Arvo Sijoitusosuuskunta lähti mukaan kalajokisen Suomen Maastorakentajat Oy:n kasvuun  2 miljoonan euron suuruisella oman pääoman ehtoisella sijoituksella. Yhtiö tunnetaan muun muassa vesilaitos- ja teollisuusrakentajana. Uusiutuvan energian toimialalla Maastorakentajat on johtava toimija tuuli- ja vesivoimarakentamisessa. 

Myös valtakunnallisten sijoitusten salkussa toteutui yksi uusi sijoitus Arvo Sijoitusosuuskunnan myöntäessä 2 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan Pesmel Oy:lle. Kauhajokinen Pesmel suunnittelee ja valmistaa automatisoituja materiaalinkäsittely-, lastaus- ja pakkausjärjestelmiä metalli-, paperi- ja rengasteollisuuden asiakkaille. 

Konsernivarallisuus oli jaoteltuna kolmeen eri tyyppiseen sijoitussalkkuun, jotka ovat hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa. Finanssisijoituksiin liittyvä epävarmuus on lisääntynyt ja niiden painoarvoa sijoitussalkun kokonaisuudesta osuuskunta tulee edelleen hieman laskemaan. Alueellisten sijoitusten salkku on vakiintuneessa vaiheessa ja salkun kohdeyhtiöissä tapahtuu normaalia kiertoa, kun vanhimmista kohdeyhtiöistä irtaannutaan ja uusia tulee näiden tilalle. Valtakunnallisten sijoitusten salkku on rakentumisvaiheessa, ja sieltä haetaan kokonaisvarallisuuden hoitoon lisätuottoja ja riskien hajautusta.

Tilikauden lopussa Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin sijoitussalkku muodostui finanssisijoituksista (61%) sekä listaamattomista alueellisista sijoituksista (19%) ja valtakunnallisista sijoituksista (20%).

  jakauma 2019 tavoite 2020

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle