Osuuskunnan tulos 4,7 miljoonaa euroa, esitys osuuskorosta 40 euroa/osuus

Osuuskunnan tulos 4,7 miljoonaa euroa, esitys osuuskorosta 40 euroa/osuus

03.03.2021

Arvo Sijoitusosuuskunnassa keskityttiin katsauskaudella tukemaan kohdeyhtiöitä koronapandemian aiheuttamien haasteiden keskellä. Joidenkin yhtiöiden kohdalla lainasijoitusten ehtoihin myönnettiin tilapäisiä helpotuksia. Samaan aikaan jatkettiin valmisteluvaiheessa olevien sijoituskohteiden tutkimista vallitsevissa poikkeusolosuhteissa siirtyen pääosin etätöihin ja -kokouksiin. Uusien sijoitusten toteutusvaiheeseen koronapandemia toi väistämättä jonkin verran viivettä.

Alueellisten sijoitusten salkussa toteutui loppuvuodesta yksi uusi alueellinen sijoitus, kun Arvo Sijoitusosuuskunta lähti mukaan pyhäjokisen PR-Rolls Oy:n kasvuun 0,4 miljoonan euron suuruisella oman pääoman ehtoisella sijoituksella. PR-Rolls on vuonna 2002 perustettu yhtiö, joka on erikoistunut sellu- ja paperikoneiden huoltotöihin kuten koneistuksiin, pinnoituksiin, mittauksiin sekä koneiden nopeudennostoihin ja modernisointiin.

Valtakunnallisten sijoitusten salkussa toteutui kaksi uutta sijoitusta. Valve Group Oy:sta Arvo Sijoitusosuuskunta hankki kahden miljoonan euron sijoituksella 25 prosentin omistuksen syyskuussa 2020. Helsingissä pääpaikkaansa pitävä Valve Group on erikoistunut markkinointia, viestintää ja teknologiaa yhdistäviin palveluihin, joiden kautta edistetään asiakasyritysten tunnettuutta ja kasvua. Korkia Oy:lle Arvo Sijoitusosuuskunta myönsi 1,5 miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan syyskuun lopussa. Korkia on kestävän kehityksen kärjellä toimiva varainhoito- ja konsultointiyhtiö, jolla on vahvaa osaamista aurinkoenergialiiketoiminnan saralla.

Tilikauden lopussa hallintoneuvosto hyväksyi hallituksen esittämän strategiapäivityksen Arvo Sijoitusosuuskunnan missioon, visioon ja arvoihin. Strategiatyön yhteydessä sijoitusstrategiaa tasapainotettiin asettaen tähtäimeksi ohjata kolmannes varoista kuhunkin kolmeen omaisuusluokkaan: alueellisiin sijoituksiin, valtakunnallisiin sijoituksiin ja finanssisijoituksiin. Aikataulutavoite uuden jakauman saavuttamiselle on asetettu vuoteen 2025.

missio visio arvot2

Katsauskaudella Arvo Sijoitusosuuskunnan sijoitusstrategiaa täydennettiin myös lisäämällä uudeksi tuotteeksi lyhytaikaiset siltarahoitukset myös muille kuin osuuskunnan olemassa oleville sijoituskohdeyhtiöille. Siltarahoituksesta on muotoutunut vakiintunut osa osuuskunnan sijoitustoimintaa alueellisten ja valtakunnallisten sijoitusten salkussa. Siltarahoituksen kautta saadut tuotot olivat 0,7 miljoonan euron tasolla tilikaudella 2020.

Tilikauden lopussa Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin sijoitussalkku muodostui finanssisijoituksista (61 %) sekä listaamattomista alueellisista sijoituksista (17 %) ja valtakunnallisista sijoituksista (22 %).

2021 piirakka2

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole toteutunut uusia alueellisia tai valtakunnallisia sijoituksia. Osuuskunnan hankevirta on kuitenkin säilynyt kohtalaisen vahvana ja potentiaalisia hankkeita on selvitystyön alla. Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona 40 euroa/osuus eli yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa.

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle