Osuuskunta PPO:n tulos 7,7 miljoonaa euroa – osuuskorkoesitys 73 euroa/osuus

14.03.2018

Osuuskunta PPO -konsernin liikevaihdoksi tilikaudella 2017 muodostui 28,0 (58,0) miljoonaa euroa. Konsernin ylijäämä verojen jälkeen oli 6,8 (5,0) miljoonaa euroa eli 24 (9) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin suurimmat sijoitusyhtiöt Osuuskunta PPO ja Arvo Invest Nordic Oy saivat nauttia hyvistä sijoitustuotoista. Tulosta kertyi molemmille yhtiöille etenkin osinko- ja korkotuotoista ja jonkin verran myös sijoitusten myyntivoittojen kautta. Emoyhtiö Osuuskunta PPO teki 20,0 (55,3) miljoonan euron liikevaihdolla 7,7 (6,6) miljoonan euron tuloksen. Konsernin toinen sijoitusyhtiö Arvo Invest Nordic Oy saavutti 5,4 (2,3) miljoonan euron tuloksen. Hallitus esittää, että Osuuskunta PPO:n tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona 73 euroa/osuus. Tämä yhteensä noin 6,0 miljoonan euron summa vastaa 78 prosenttia osuuskunnan vuosituloksesta. Osuuskunta PPO:n voitonjakopolitiikkana on jakaa vuosittain 60-80 prosenttia tilikauden tuloksesta omistajille osuuskorkoina. Osuuskoron täsmäytyspäiväksi on päätetty 20.6.2018.

 

Osuuskunnan alueelliselle sijoitustoiminnalle oli paljon kysyntää. Vuoden 2017 aikana toteutui peräti kahdeksan uutta alueellista sijoitusta. Tammikuussa metallien käsittelyyn erikoistunut INOX Finland Oy siirtyi sukupolvenvaihdoksessa Matti Haapakosken ja Osuuskunta PPO:n omistukseen. Lisäksi Osuuskunta PPO osallistui Pyhännällä taloteollisuuden puuelementtejä valmistavan LapWall Oy:n kasvurahoitukseen. Maaliskuussa tehtiin osakesijoitus kaivosyhtiö Keliber Oy:öön ja myönnettiin lähdevesivalmistaja Finn Spring Oy:lle oman pääoman ehtoinen laina. Kesäkuussa julkistettiin Raahen vanadiinitehtaan suunnitteluun koottu rahoituspaketti, jossa Osuuskunta PPO on mukana yhtenä sijoittajana. Kesäkuun lopussa osuuskunta lähti osaomistuksella mukaan rahoittamaan turkistarhaajien yhteishankkeena syntynyttä QFox Oy:n turkisten esikäsittelylaitosta Himangalle. Loppuvuodesta osallistuttiin vielä kiinteistöhankkeisiin lainoittamalla Kalajoen Hiekkasärkille rakennettavan Ostoskylä Raitin rakentamista sekä Ylivieskaan valmistuvien palveluasumisyksiköiden rakentamista.

 

Joistakin vanhemmista sijoituksista myös irtaannuttiin vuoden 2017 aikana, kuten alueellisen sijoitustoiminnan luonteeseen kuuluu. Toukokuussa Osuuskunta PPO irtaantui sieviläisestä Alutig Oy:stä ja joulukuussa kärsämäkisestä Finnsvala Oy:stä. Molemmat yhtiöt olivat saaneet tarvittavan yritystoiminnan kehitystyönsä hyvin käyntiin Osuuskunta PPO:n rahoituksen turvin, minkä jälkeen osuuskunnan oli luontevaa luopua omistuksistaan maltillisilla tuotoilla.

 

Finanssisijoituksien hoidossa jatkettiin mallilla, jossa Osuuskunta PPO:lla on kaksi täyden valtakirjan salkunhoitajaa ja yksi suorien sijoitusten salkku, jota hoidetaan itse oman henkilökunnan toimesta. Suoraan finanssisalkkuun pyritään valitsemaan kustannustehokkaita, läpinäkyviä ja riskiä hajauttavia instrumentteja.

 

Tilikauden päättyessä Osuuskunta PPO:ssa oli 25 889 jäsentä, joilla oli hallussaan yhteensä 82 079 osuutta. Vuoden 2017 aikana osuuskunnan osuuksilla käytiin kauppaa listaamattomien arvopapereiden markkinapaikassa Privanetissa hieman aiempaa vuotta korkeampaan hintatasoon. Osuuden hinta toteutuneissa kaupoissa vaihteli 690-800 (600-750) euron välillä ja kaikkien kauppojen keskihinta oli 761,42 (638,60) euroa/osuus. Tilikauden aikana omistajaa vaihtoi Privanetin kautta 778 (1935) osuutta. Lisäksi Osuuskunta PPO:n toimistolla toteutettiin 1195 osuuden siirtoa uusille omistajille. Valtaosa toimistolle jätetyistä siirtohakemuksista oli perikuntien siirtoja.

 

Lisätietoja toimitusjohtaja Kati Peltomaa, puh. 044 7291 220

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle