Tiivistelmä Arvo Sijoitusosuuskunnan osavuosikatsauksesta

10.09.2018

 Yhteenveto
Konsernin liikevaihdoksi muodostui 25,4 Meur ja kauden tulokseksi 4,0 Meur. Konsernin tulokseen on yhdistelty Osuuskunta PPO:n, Arvo Invest Nordic Oy:n, Masto Kiinteistöt Oy:n (24.4.2018 asti) ja Kuntokeskus Sisu Oy:n tulokset. Osuuskunta PPO:n alkuvuoden liikevaihto oli 19,3 Meur (8,0) ja kauden tulos 5,9 Meur (3,4). Rahoitustuotot muodostuivat pääosin tytäryhtiö Arvo Invest Nordic Oy:n ja osakkuusyhtiö Nordic Option Oy:n maksamista osingoista.


Alueellisen sijoitustoiminnan saralla toteutui vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla kaksi uutta sijoitusta (Sikla-konserni Limingassa ja Vieskan Elementti Alavieskassa) ja yksi irtaantuminen (Suomen Kuntakiinteistöt Ylivieskassa). Suorat kiinteistösijoitukset päätettiin katsauskaudella muuntaa likvidimpään muotoon rahastomuotoisen sijoituksen kautta. Osuuskunta PPO myi 35 % omistuksensa Liikekeskus Stoolperista Haapajärvellä ja Arvo Invest Nordic Oy 100 % omistuksensa Kauppakeskus Mastosta Raahessa Evli Vuokratuotto -erikoissijoitusrahastolle.


Listaamattomien arvopapereiden markkinapaikassa Privanetissa vaihtoi omistajaa ajanjaksolla 951 osuutta, kun viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla määrä oli 412 osuutta. Toteutuneiden kauppojen hintataso osuutta kohden vaihteli 750-800 euron välillä.


Taloudellinen tulos

 

Konsernin liikevaihdoksi muodostui 25,4 Meur ja kauden tulokseksi 4,0 Meur. Konsernin tulokseen on yhdistelty Osuuskunta PPO:n, Arvo Invest Nordic Oy:n, Masto Kiinteistöt Oy:n (24.4.2018 asti) ja Kuntokeskus Sisu Oy:n tulokset. Osavuosikatsauksessa esitettyjä lukuja ei ole tilintarkastettu.


Osuuskunta PPO:n alkuvuoden liikevaihto oli 19,3 Meur (8,0) ja kauden tulos 5,9 Meur (3,4). Rahoitustuotot muodostuivat pääosin tytäryhtiö Arvo Invest Nordic Oy:n ja osakkuusyhtiö Nordic Option Oy:n maksamista osingoista.


Arvo Invest Nordic Oy:n liikevaihto alkuvuoden aikana oli 5,8 Meur (5,7). Katsauskauden liikevoitoksi muodostui 3,3 Meur (1,7). Katsauskauden voitto oli 3,6 Meur (7,1) ja se muodostui pääosin finanssisijoitusten myyntivoitoista.

 

 

 

Konsernitaseen pysyvien vastaavien sijoitukset muodostuvat noteeraamattomista sijoituksista, joista merkittävimmät ovat alueelliset sijoitukset (19,4 Meur) sekä Partnera Oy:n osakkeet (7,6 Meur) ja Nordic Option Oy:n osakkeet (5,3 Meur). Vaihto-omaisuus koostuu rahastoista ja pörssiosakkeista sekä talletuksista ja joukkovelkakirjalainoista.

 

 

Konsernitaseessa vieras pääoma on kasvanut katsauskaudella nostetun 10 Meur pitkäaikaisen pankkilainan myötä, mikä näkyy myös omavaraisuusasteen muutoksena. Omavaraisuusaste on 85 % eli edelleen erinomaisella tasolla.


Liiketoiminta
Kesäkuun lopussa Osuuskunta PPO-konsernin sijoitussalkku muodostui finanssisijoituksista (71 %), alueellisista sijoituksista (17 %) ja listaamattomista valtakunnallisista sijoituksista (12 %). Osuuskunta PPO:n hallitus on päätynyt uudistamaan konsernivarallisuuden tavoitejakaumaa siten, että jatkossa listaamattomiin valtakunnallisiin sijoituksiin voidaan ohjata enintään 25 % konsernivarallisuudesta. Samalla finanssisijoitusten osuutta pienennetään ja niistä haetaan lisätuottoa lisäämällä vaihtoehtoisten finanssisijoitusten osuutta ja pienentämällä perinteisten korko- ja osakesijoitusten osuutta.

  

Sijoitustuottojen ja vuotuisen kassavirran hakeminen laajemmalla skaalalla on tarpeen myös osuuskunnan alueellisen sijoituskyvyn varmistamiseksi. Kun vuosituottoa tuloutuu tarpeeksi muista omaisuusluokista, voidaan alueellisten sijoitusten tuotto-odotukset säilyttää maltillisina ja sijoitusajat pidempinä. Alueelliset sijoitukset tulevat pysymään osuuskunnan toiminnan strategisena kärkenä jatkossakin.


Suorat kiinteistösijoitukset päätettiin katsauskaudella muuntaa likvidimpään muotoon rahastomuotoisen sijoituksen kautta. Tähän tarjoutui mahdollisuus Evli Rahastoyhtiö Oy:n perustaessa uuden Evli Vuokratuotto -erikoissijoitusrahaston. Osuuskunta PPO -konserni tuli heti alusta mukaan 10 miljoonan euron ankkurisijoituksella. Osan sijoituksesta muodostivat Kauppakeskus Maston ja Liikekeskus Stoolperin kiinteistöjen siirtäminen rahaston omistukseen. Osuuskunta PPO omisti 35 % Liikekeskus Stoolperista Haapajärvellä ja Arvo Invest Nordic Oy omisti 100 % Kauppakeskus Mastosta Raahessa. Jatkossa osuuskunta tulee olemaan aktiivisessa yhteistyössä Evli Rahastoyhtiön kanssa muun muassa ohjaamalla rahastoon potentiaalisia sijoituskohteita PPO:n toimialueelta.


Alueellisen sijoitustoiminnan saralla toteutui vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla kaksi uutta sijoitusta ja yksi irtaantuminen. Tammikuussa Osuuskunta PPO osallistui sijoituslainalla mukaan Vieskan Elementti Oy:n kehityshankkeeseen. Vieskan Elementti on vuonna 1968 perustettu vakavarainen rakennuselementtejä valmistava yritys. Kehityshankkeen myötä yritys tavoittelee kannattavuuden parantamista järjestelmäuudistuksilla ja puoliautomaattisahaan investoimalla.


Rakennus- ja talotekniikka-alalla toimivan Sikla-konsernin kasvua osuuskunta lähti tukemaan merkittävän kokoisella, viiden miljoonan euron pääomasijoituksella. Siklan jo entuudestaan vaikuttava kasvutarina perustuu innovatiivisten yrittäjien haluun uudistaa perinteistä toimialaa. Liminkalaisessa rakennuskonsernissa on monta tukijalkaa, millä on varauduttu alalle tyypillisiin suhdannevaihteluihin. Pääomasijoituksella haetaan lisää tehokkuutta tontti- ja tehdasliiketoimintoihin sekä vahvistetaan yhtiön rahoitusasemaa.


Suomen Kuntakiinteistöt Oy:n sijoituksesta osuuskunta irtaantui helmikuussa 2018. Sijoituspäätös yhtiöön oli tehty vain neljä kuukautta aiemmin yhtiön aloittaessa kahden palvelukodin rakentamisen Ylivieskaan. Yhtiön myydessä palvelukotikiinteistöt eteenpäin uudelle omistajalle palautui takaisin myös osuuskunnan sijoitus varsin hyvällä tuotolla. Palvelukoteihin valmistuu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 30 tehostetun vanhustenhoivan ja 15 kehitysvammaisten asumisyksikköä.


Osuuskunnan jäsenet ja osuudet
Osuuskunta PPO:n jäsenmäärä kesäkuun lopussa oli 25 209 (26 007). Osuuksien kokonaismäärä oli 82 079 (82 079). Alkuvuoden aikana osuuskunnan osuuksilla käytiin kauppaa vakiintuneeseen tahtiin listaamattomien arvopapereiden markkinapaikassa Privanetissa. Toteutuneiden kauppojen hintataso osuutta kohden vaihteli 750-800 euron välillä. Privanetissa vaihtoi omistajaa ajanjaksolla 951 osuutta, kun viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla määrä oli 412 osuutta.

  

  2013 2014 2015 2016 2017 6/2018
Jäsenet 26 845 26 802 26 787 26 130 25 889 25 209
Osuudet  82 264 82 165 82 096 82 082 82 079 82 079

Loppuvuoden näkymät
Loppuvuoden sijoitusnäkymiä voi kuvailla varovaisen positiivisiksi. Tähän mennessä julkistettujen tuloslukujen perusteella useimmat yritykset ovat hyvässä kasvuvireessä. Keskuspankkien lausunnoista ei ole luettavissa viitteitä korkotason äkilliseen nousuun. Poliittinen epävarmuus ja heilunta sijoitusmarkkinoilla ovat kuitenkin kasvaneet, joten kovin pitkälle sijoitusmarkkinoiden kehitystä on mahdoton ennustaa. Kuluvan tilikauden osalta voidaan kuitenkin todeta, että tähän mennessä toteutetut osakemyynnit olivat voitollisia ja muodostavat yhdessä osinko- ja korkotuottojen kanssa varsin tyydyttävän osavuosituloksen.


Osuuskunta PPO:n uusi nimi ja ilme otetaan käyttöön loppuvuoden aikana. Arvo Sijoitusosuuskunta jatkaa toimintansa kehittämistä alueelliseen elinvoiman edistämiseksi ja kilpailukykyisen vuosituoton maksamiseksi jäsenille.

 

Lisätietoja tarvittaessa toimitusjohtaja Kati Peltomaa p. 044 7291 220

 

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle