Varsinainen osuuskuntakokous hyväksyi sääntömuutosehdo- tuksen yksimielisesti

Varsinainen osuuskuntakokous hyväksyi sääntömuutosehdo- tuksen yksimielisesti

14.04.2022

Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidettiin Ylivieskassa 13. huhtikuuta. Kokouksessa oli edustettuna 96 jäsentä. Heillä oli käytössään yhteensä 254 ääntä eli noin 0,4 % prosenttia kaikista äänistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi OTT Mikko Pikkujämsä. 

Osuuskuntakokous vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Konsernitilinpäätöksen osoittama tulos oli 8,8 miljoonaa euroa ja sijoitetun pääoman tuotto 9,0 prosenttia. Konsernin finanssisijoitussalkun osakesijoitukset tuottivat erinomaisesti, minkä lisäksi vuosi oli vilkas myös alueellisten ja valtakunnallisten sijoitusten salkussa. Tilikauden aikana toteutettiin neljä uutta alueellista sijoitusta ja yksi uusi valtakunnallinen sijoitus sekä edistettiin useampaa irtaantumisprosessia.

Emoyhtiö Arvo Sijoitusosuuskunnan tulos tilikaudelta 2021 oli 6,4 miljoonaa euroa. Osuuskunnan tilikauden voitosta jäsenille jaetaan osuuskorkona noin 4,1 miljoonaa euroa eli 50 euroa/osuus. Noin 24 500 jäsenelle jaettuna osuuskunnan voitonjako tuo merkittävän piristysruiskeen toimialueen talouteen ja kulutukseen. Osuuskoron täsmäytyspäivä on 25.5.2022 ja maksupäivästä hallitus tekee päätöksen myöhemmin.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin hallituksen ehdotukset osuuskunnan sääntöjen kohtia 3, 6, 9 ja 13 koskeviksi muutoksiksi. Ehdotettavien muutosten keskeisenä tarkoituksena on mahdollistaa osuuskunnan osuuksien liittäminen arvo-osuusjärjestelmään sekä osuuskunnan mahdollinen listaaminen Nasdaq OMX First North -markkinapaikalle. Pyrkimyksenä on mahdollistaa kaupankäynti osuuksilla mahdollisimman markkinaehtoisesti. Hallituksen sääntömuutosehdotus hyväksyttiin osuuskuntakokouksessa yksimielisesti.

Erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä valittiin uudelleen Seppo Hihnala Kalajoelta, Veli Märsylä Kalajoelta, Heikki Laitala Kannuksesta, Markus Ahokangas Nivalasta, Kari Arola Oulusta, Jari Yrjänä Pyhäjoelta, Markku Borén Raahesta, Tuomo Tamminen Raahesta ja Heikki Ala-aho Siikajoelta. Uutena valittiin Tommi Oja Oulaisista.

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle