Arvo tavoittelee  osuuksiensa  listausta – kaupankäynti helpottuu
07.11.2022

Arvo tavoittelee osuuksiensa listausta – kaupankäynti helpottuu

Arvo Sijoitusosuuskunnan osuus oli aiemmin (2016–2021) noteerattuna yksityisellä Privanet Securities Oy:n ylläpitämällä kauppapaikalla. Privanet kuitenkin lopetti arvopapereiden julkisen markkinapaikan kesäkuussa 2021. Taustalla oli se, ettei Privanet pystynyt täyttämään listaamattomien yritysten osakkeiden ja osuuksien kauppapaikoille asetettuja tiukentuneita viranomaisvaatimuksia.

-Arvolle Privanetin toiminnan loppuminen oli hankala paikka. Juuri kun kaupankäynti osuuskunnan osuudella oli saatu käyntiin jokseenkin jouhevasti, meiltä meni kauppapaikka alta. Sama koski tietysti useampaa kymmentä muutakin yhtiötä, joista tosin suurin osa oli osakeyhtiöitä, kommentoi Arvon toimitusjohtaja Jari Pirinen.

Tilanteen ratkaisemiseksi Arvo Sijoitusosuuskunnassa ryhdyttiin tutkimaan eri vaihtoehtoja uuden kauppapaikan mahdollistamiseksi. Nopeasti kävi ilmi, ettei mikään ulkopuolinen toimija ollut aikeissa ryhtyä paikkaamaan Privanetin kauppapaikan poistumisen jättämää tyhjiötä. Useampi toimija oli sinänsä kiinnostunut liikeideasta, mutta kaikki totesivat kauppapaikan pyörittämisen viranomaisvaatimukset täyttävällä tasolla olevan liian kallista.

Näin ollen uuden kauppapaikan järjestämiseksi jäi jäljelle kaksi varteenotettavaa vaihtoehtoa: osuuskunnan listautuminen Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle tai oman kauppapaikan perustaminen.

-Harkitsimme ensin oman kauppapaikan avaamista, mutta sellainen katsottaisiin arvopaperien välitystoiminnaksi, joka niin ikään olisi luvanvaraista toimintaa. Sijoituspalveluyhtiön luvan hakeminen olisi ylimitoitettu ja liian kallis prosessi ajatellen Arvon tavoitetta saada omalle osuudellemme toimiva kauppapaikka. Ilman lupaprosessia taas olisimme voineet toteuttaa vain ilmoitustaulutyyppisen alustan.

Käytännössä ainoa ratkaisu tilanteeseen on siis listautuminen First North-markkinapaikalle ja tätä kohti Arvossa pyritään. Tavoitteena on, että Arvo voisi listautua First North -markkinapaikalle vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

-Arvolle on tärkeää löytää nyt pitkäaikainen ratkaisu. Kauppapaikka, jossa osuuden hinta määräytyy luotettavalla tavalla. Minkä tahansa arvopaperin tuotto muodostuu kahdesta osasta: vuotuinen tuotto ja arvopaperin hinnan kehitys. Nyt olemme olleet yli vuoden tilanteessa, jossa jälkimmäinen on ollut pois pelistä.

First North -markkinapaikka on luonteva valinta Arvolle, jossa avoimuus ja vastuullisuus on asetettu toimintaa ohjaaviksi periaatteiksi. Listattuja yhtiöitä koskevat hyvän hallinnointitavan vaatimukset. Kertomalla sijoitussalkun koostumuksesta, uusista sijoituksista ja irtaantumisista avoimesti osuuden hinnan pitäisi hakeutua oikealle tasolle.

Listautuminen ei kuitenkaan ole läpihuutojuttu. Tällä hetkellä pörssissä ei vielä ole yhtään osuuskuntaa. Kuopiolainen Osuuskunta KPY on ilmoittanut myös tutkivansa listautumismahdollisuutta. Osuuskuntalaki sinänsä mahdollistaa osuuskuntien listautumisen. Kuitenkin monet käytännön asiat listautuvan osuuskunnan täytyy ratkaista yhdessä pörssitoimija Nasdaqin ja arvo-osuustilejä ylläpitävän Euroclear Finlandin kanssa.

-Olemme tekemässä uraauurtavia ratkaisuja. Neuvotteluita käydään tiiviiseen tahtiin ja hyvässä hengessä. Osapuolilla on yhteinen näkemys ja tavoite, että kyllä tämä osuuskunnan listaaminen vielä onnistuu.

Ennen listautumista on tiedossa vielä toinen iso urakka. Listautuneen yhtiön arvopaperit täytyy siirtää säilytykseen arvo-osuustileille. Arvon jäsenosuuksien siirtäminen Euroclear Finland Oy:n (EFi) ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään alkaa arvion mukaan heti vuoden vaihteen jälkeen.

 -Tulemme toimittamaan jäsenille selkeät ohjeet arvo-osuusjärjestelmään siirtymisestä. Monilla arvo-osuustili saattaakin olla valmiina jo entuudestaan. Joka tapauksessa yli 24000 jäsenen osuuksien rekisteröinti arvo-osuustileille ei ole vähäinen toimenpide ja olemme varanneet lisäresurssia myös asiakaspalveluun, kun sen aika koittaa.

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle