Sijoitusstrategia

Kasvun mahdollistaja. Sijoituksemme kohdistuvat sellaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka hakevat toiminnassaan kasvua. Edellytämme kohdeyrityksiltä kannattavaa ja vakiintunutta liiketoimintaa. Arvolla on aktiivinen rooli kohdeyritysten kehittämisessä ja toimialajärjestelyiden mahdollistajana.

Pitkäjänteinen sijoitusosuuskunta. Tyypillinen sijoitusaika 5-7 vuotta. Arvo sijoittaa omasta taseestaan, mikä antaa mahdollisuuden joustaa sijoitusajassa, silloin kun se on järkevää. Tai tarttua tilaisuuden tullen nopeaan irtaantumismahdollisuuteen -silloin kun se on järkevää.

Sijoitusstrategia perustuu hajautukseen. Arvo toteuttaa sijoituksensa joko vähemmistöosakesijoituksina, lainasijoituksina tai näiden yhdistelminä. Lisäksi Arvo voi tarjota kohdeyrityksilleen  lyhytaikaista siltarahoitusta enintään 24 kk ajalle.

Avaamme ovia yrityksiin, jotka muuten jäisivät sijoittajien ulottumattomiin. Osakesijoituksissa Arvon omistusosuus kohdeyrityksistä on tyypillisesti 5-30 %. Osakesijoituksiin raha sitoutuu useiksi vuosiksi. Toisaalta ne mahdollistavat kertaluontoiset suuremmat tuotot. Usein Arvo on mukana kanssasijoittajana mukana isommissa  järjestelyissä yhdessä toisten sijoittajien kanssa.

Jatkuvaa kassavirtaa tuottavia lainasijoituksia. Arvon lainasijoitukset ovat useimmiten vaihtovelkakirjalainaa tai muuta junior-lainaa. Lainasijoituksissa Arvo ei kilpaile pankkien kanssa, vaan tarjoaa rahoituspaketteihin täydentävää rahoitusta. Usein täydentävä lainarahoitus onkin ratkaisevassa roolissa investointien toteutumisessa. Lainasijoituksista Arvo saa jatkuvaa kassavirtatuottoa, mikä puolestaan tukee tasaisen voitonjaon mahdollisuuksia omistajille.

Arvon tapa yhdistellä osake- ja lainasijoituksia on ainutlaatuinen. Arvon sijoitustoiminnassa tehokas hajautus toteutuu usealla eri tasolla: toimialojen välillä, useisiin eri yrityksiin, laina - ja osakesijoituksiin. Arvon sijoituksissa ei ole toimialarajoituksia. Emme kuitenkaan sijoita start up –yrityksiin emmekä kiinteistöhankkeisiin. Käänneyhtiöissä voimme olla mukana, mikäli kannattavuuskäänteen tapahtuminen on selkeästi osoitettavissa.

Tasaista voitonjakoa. Arvon vahvistettu voitonjakotavoite on jakaa 60-80 % osuuskunnan tuloksesta omistajille vuosittain. Tähän mennessä Arvo on maksanut sijoitustoiminnallaan omistajille tuottoa yhteensä 42 miljoonaa euroa.

alueelliset sijoitukset

Alueellisten
sijoituskohteiden
merkitys korostuu

Arvo Sijoitusosuuskunta on toteuttanut alueellisia sijoituksia useisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Parhaimmillaan alueellinen sijoitustoiminta saa aikaan positiivisten vaikutusten kehän, jolla luodaan ja ylläpidetään elinvoimaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Paikallisen sijoittajan raha vetää mukanaan myös muiden rahoituslaitosten ja kanssasijoittajan euroja alueemme yrity ksiin. Eurot muuttuvat työpaikoiksi yhtiöiden kasvaessa ja investoidessa. Työ tuo alueelle verotuloja, ostovoimaa ja palveluita. Kun sijoituspanokset aikanaan tuloutuvat takaisin osuuskunnalle, niistä kertynyttä tuottoa maksetaan osuuskunnan jäsenille osuuspääoman korkona.

sijoitukset uusi elinvoimaympyra2

Alueellisia sijoituskohteita

 

valtakunnalliset sijoitukset2

Tavoitteena tuotto ja riskien hajautus
 

Arvo tavoittelee Valtakunnallisten sijoitusten salkkuunsa vähemmistösijoituksia yhtiöistä, jotka ovat jo saavuttaneet vakiintuneen aseman ja myöhemmän kasvuvaiheen. Toimialarajoituksia ei ole. Sijoitusaika on tyypillisesti 5-10 vuotta ja vahvojen osingonmaksajien kohdalla pidempikin.

Valtakunnallisia sijoituskohteita

 

Irtaantumisia

stoolperi

Liikekeskus Stoolperi

Haapajärvi

Lähes kymmenen vuotta suunniteltu miljoonainvestointi näkee vihdoin päivänvalon, kun Arvo Sijoitusosuuskunta, Suomenselän OP, Lehto Group ja joukko paikallisia yksityissijoittajia yhdistivät voimansa. K-supermarketin ohella kaupunkilaisia tulevat palvelemaan myös Sinikan Lounaspalvelu, Haapajärven apteekki, Nimimerkki ja Aava Sisustus.

Irtaantuminen vuonna 2018, kun liikekeskus myytiin Evli Vuokratuotto -rahastolle.

arvo sijoitustuotteet2

Investointi- ja kasvusuunnitelmat mahdollisiksi

Osuuskunnan alueellisten sijoitusten kautta luodaan arvoa – arvoa kohdeyrityksille, arvoa alueelle ja arvoa jäsenistölle. Siksi olemme nimenneet alueellisen sijoitustoimintamme tuotteet Arvon sijoitustuotteiksi.

Kohdeyrityksille ARVO-sijoitus tarjoaa pääomia, verkostoja ja tukea investointi- tai kasvusuunnitelman toteuttamiseen. Kun yritykset kasvavat ja kehittyvät, saavat myös alueen asukkaat lisäarvoa lisääntyvien työpaikkojen ja palvelujen myötä. Aikanaan tehty sijoitus palautuu takaisin osuuskunnan varallisuudeksi tuoton kera. Silloin sijoituksen arvonnoususta pääsevät nauttimaan osuuskunnan jäsenet.

Alueellisten omistusten kohteiksi osuuskunta hakee kasvuyrityksiä, jotka ovat elinkaarensa myöhemmässä vaiheessa. Liiketoiminta on jo vakiintunutta ja yrityksen johto osoittanut kyvykkyytensä kannattavan toiminnan luotsaamiseen.

Tutustu alla olevista kuvauksista tarkemmin kahteen erityyppiseen ARVO-sijoitukseen.

ARVO Lainasijoitus tarjoaa kehittävää kasvua pk-yrityksille

Arvo Lainasijoitus tarjoaa kehittävää kasvua pienille ja keskisuurille yrityksille. Arvo Kasvusijoitus toteutetaan yleensä oman pääoman ehtoisena vaihtovelkakirjalainana ja se voi olla suuruudeltaan 1-5 miljoonaa euroa. Alueellisten sijoitusten osalta on mahdollista toteuttaa myös pienempiä lainasijoituksia 100 000 eurosta ylöspäin.

HAKULOMAKE

ARVO Osakesijoitus on räätälöity tuote suuriin hankkeisiin

Arvo Osakesijoitus on räätälöity tuote suurempiin hankkeisiin. Arvo Osakesijoituksella tähdätään tavallisesti vähemmistösijoitukseen eli 10-40% omistukseen kohdeyhtiössä. Tavoiteltu sijoitusaika on 5-7 vuotta. Arvo Osakesijoitus voi olla suuruudeltaan 1-5 miljoonaa euroa.

HAKULOMAKE