Sijoitusstrategia

Arvo Sijoitusosuuskunnan sijoitusstrategiana on alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen sijoitustoiminnan kautta ja jäsenten taloudenpidon tukeminen osuuskorkoa maksamalla. Strategisiin tavoitteisiin päästäkseen osuuskunta harjoittaa sijoitus- ja kehitystoimintaa, joka perustuu hallituksen ylläpitämään ammattimaiseen sijoituspolitiikkaan. Sijoitustoiminnan suuret linjaukset vahvistaa aina osuuskunnan hallintoneuvosto. Tällä hetkellä osuuskunta tavoittelee konsernitasolla sijoitusjakaumaa, jossa varallisuus on ohjattu kolmeen toisiaan tasapainottavaan omaisuusluokkaan: Alueelliset sijoitukset 33 %, Valtakunnalliset sijoitukset 33 % ja Finanssisijoitukset 33 %.

Osuuskunnan sijoitustoiminnassa on siis kolme tukijalkaa:

Alueelliset sijoitukset ovat osake- ja vaihtovelkakirjalainasijoituksia alueen elinvoiman kannalta merkittäviin kohteisiin. Sijoitettava summa voi vaihdella 100 000 euron ja 5 miljoonan euron välillä. Tyypillinen sijoitusaika on 5-7 vuotta. Näiden pidempiaikaisten sijoitusten lisäksi Arvo voi tarjota kohdeyhtiöilleen lyhytaikaista siltarahoitusta enintään 24 kuukauden ajanjaksoille.

Valtakunnalliset sijoitukset ovat osake- ja vaihtovelkakirjalainasijoituksia valikoituihin valtakunnallisiin kohteisiin. Sijoitettava summa voi vaihdella 1-5 miljoonan euron välillä. Tyypillinen sijoitusaika on 5-7 vuotta. Näiden pidempiaikaisten sijoitusten lisäksi Arvo voi tarjota kohdeyhtiöilleen lyhytaikaista siltarahoitusta enintään 24 kuukauden ajanjaksoille.

Finanssisijoituksilla tarkoitetaan hyvin hajautettua noteerattujen sijoitusten salkkua: pörssiosakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja rahamarkkinasijoituksia.

Tällainen sijoitusjakauma mahdollistaa sen, että samalla kun merkittävä osa varoista on alueellisen sijoitustoiminnan käytössä, loput kerryttävät kassavirtaa vuotuista voitonjakoa varten.

Osuuskunnalla on hallituksen vahvistama voitonjakopolitiikka: Tavoitteena on jakaa 60-80 % tilikauden tuloksesta vuosittain osuuspääoman korkona jäsenille.

 

allokaatio2021

alueelliset sijoitukset

Alueellisten
sijoituskohteiden
merkitys korostuu

Arvo Sijoitusosuuskunta on toteuttanut alueellisia sijoituksia useisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Parhaimmillaan alueellinen sijoitustoiminta saa aikaan positiivisten vaikutusten kehän, jolla luodaan ja ylläpidetään elinvoimaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Paikallisen sijoittajan raha vetää mukanaan myös muiden rahoituslaitosten ja kanssasijoittajan euroja alueemme yrity ksiin. Eurot muuttuvat työpaikoiksi yhtiöiden kasvaessa ja investoidessa. Työ tuo alueelle verotuloja, ostovoimaa ja palveluita. Kun sijoituspanokset aikanaan tuloutuvat takaisin osuuskunnalle, niistä kertynyttä tuottoa maksetaan osuuskunnan jäsenille osuuspääoman korkona.

  alueellinen elinvoima

Alueellisia sijoituskohteita

 

valtakunnalliset sijoitukset2

Tavoitteena tuotto ja riskien hajautus
 

Arvo tavoittelee Valtakunnallisten sijoitusten salkkuunsa vähemmistösijoituksia yhtiöistä, jotka ovat jo saavuttaneet vakiintuneen aseman ja myöhemmän kasvuvaiheen. Toimialarajoituksia ei ole. Sijoitusaika on tyypillisesti 5-10 vuotta ja vahvojen osingonmaksajien kohdalla pidempikin.

Valtakunnallisia sijoituskohteita

 

Irtaantumisia

stoolperi

Liikekeskus Stoolperi

Haapajärvi

Lähes kymmenen vuotta suunniteltu miljoonainvestointi näkee vihdoin päivänvalon, kun Arvo Sijoitusosuuskunta, Suomenselän OP, Lehto Group ja joukko paikallisia yksityissijoittajia yhdistivät voimansa. K-supermarketin ohella kaupunkilaisia tulevat palvelemaan myös Sinikan Lounaspalvelu, Haapajärven apteekki, Nimimerkki ja Aava Sisustus.

Irtaantuminen vuonna 2018, kun liikekeskus myytiin Evli Vuokratuotto -rahastolle.

arvo sijoitustuotteet2

Investointi- ja kasvusuunnitelmat mahdollisiksi

Osuuskunnan alueellisten sijoitusten kautta luodaan arvoa – arvoa kohdeyrityksille, arvoa alueelle ja arvoa jäsenistölle. Siksi olemme nimenneet alueellisen sijoitustoimintamme tuotteet Arvon sijoitustuotteiksi.

Kohdeyrityksille ARVO-sijoitus tarjoaa pääomia, verkostoja ja tukea investointi- tai kasvusuunnitelman toteuttamiseen. Kun yritykset kasvavat ja kehittyvät, saavat myös alueen asukkaat lisäarvoa lisääntyvien työpaikkojen ja palvelujen myötä. Aikanaan tehty sijoitus palautuu takaisin osuuskunnan varallisuudeksi tuoton kera. Silloin sijoituksen arvonnoususta pääsevät nauttimaan osuuskunnan jäsenet.

Alueellisten omistusten kohteiksi osuuskunta hakee kasvuyrityksiä, jotka ovat elinkaarensa myöhemmässä vaiheessa. Liiketoiminta on jo vakiintunutta ja yrityksen johto osoittanut kyvykkyytensä kannattavan toiminnan luotsaamiseen. Lisäksi osuuskunta voi olla mukana kiinteistösijoituksissa. Kiinnostava kiinteistösijoitus täyttää seuraavat tunnusmerkit: hyvä sijainti, pitkät vuokrasopimukset, omistuksen realisointimahdollisuus ja mahdollisuus jakaa riskiä kanssasijoittajien kanssa.

Tutustu alla olevista kuvauksista tarkemmin kahteen erityyppiseen ARVO-sijoitukseen.

ARVO Lainasijoitus tarjoaa kehittävää kasvua pk-yrityksille

Arvo Lainasijoitus tarjoaa kehittävää kasvua pienille ja keskisuurille yrityksille. Arvo Kasvusijoitus toteutetaan yleensä oman pääoman ehtoisena vaihtovelkakirjalainana ja se voi olla suuruudeltaan 1-5 miljoonaa euroa. Alueellisten sijoitusten osalta on mahdollista toteuttaa myös pienempiä lainasijoituksia 100 000 eurosta ylöspäin.

HAKULOMAKE

ARVO Osakesijoitus on räätälöity tuote suuriin hankkeisiin

Arvo Osakesijoitus on räätälöity tuote suurempiin hankkeisiin. Arvo Osakesijoituksella tähdätään tavallisesti vähemmistösijoitukseen eli 10-40% omistukseen kohdeyhtiössä. Tavoiteltu sijoitusaika on 5-7 vuotta. Arvo Osakesijoitus voi olla suuruudeltaan 1-5 miljoonaa euroa.

HAKULOMAKE