28.01.2014

Riitautus lisäosuuksien irtisanomisesta sai ratkaisun

Osuuskunta PPO:n hallitus päätti huhtikuussa 2013 erottaa kaikki jäsenet, joilla oli omistuksessaan ainoastaan lisäosuuksia. Osuuskuntakokous 31.5.2013 vahvisti hallituksen tekemän erottamispäätöksen ja lisäosuuksien nimellisarvot (100 eur/osuus) on palautettu kaikille niille tahoille, joiden tilinumerot ovat olleet osuuskunnan tiedossa.

 

Neljä lisäosuuksia omistanutta tahoa kuitenkin riitautti osuuksien erottamispäätöksen elokuussa 2013 ja ilmoitti vievänsä asian välimiesmenettelyyn. Riitauttajien kanssa on käyty asianajajien kesken neuvotteluja, jotka ovat nyt edenneet ratkaisuun, missä välimiesprosessia ei jatketa. Osuuskunta PPO maksaa riitauttajille takaisin heidän omistamiensa lisäosuuksien nimellisarvot aivan kuten muillekin lisäosuuksia omistaneille tahoille. Osapuolilla ei ole ratkaisun osalta vaateita toisiaan kohtaan. Välimiesmenettely ei näin ollen enää jatku.

 

Osuuskunta PPO:ssa on aiemmin ollut kolmenlaisia osuuksia: varsinaisia osuuksia, vapaaehtoisia osuuksia ja lisäosuuksia. Lisäosuudet olivat ns. ”hyllyllä olevia” osuuksia, joihin ei enää liittynyt sääntöjenmukaista palvelunkäyttöä vuoden 2012 loppupuolella. ICT-liiketoiminnan myymisen myötä ja lisäosuuksia nyt koskeneen lopullisen ratkaisun jälkeen osuuskunnalla on enää kahdenlaisia osuuksia - varsinaisia 76 224 kpl ja vapaaehtoisia 6 040 kpl.
Jäseniä osuuskunnassa on 26 845.

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle