Arvo Sijoitusosuuskunta on alueellinen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka luo toiminnallaan menestystä ja lisäarvoa alueelle. Osuuskunnan sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena on riittävän vuosittaisen tuoton saavuttaminen ja sijoituspääoman reaaliarvon säilyttäminen pitkällä aikavälillä sekä omistaja-arvon vakaa kasvattaminen. Arvo Sijoitusosuuskunnan omistavat sen 24 513 jäsentä, joilla on yhteensä 82 072 osuutta. Osuuskunnan juuret ovat yli 100 vuotta sitten perustetussa puhelinliiketoiminnassa.

 

23.02.2021

Keliberin litiumhankkeelle merkittävä rahoitus

Keliber Oy ja Sibanye Stillwater Limited ovat sopineet 40 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä, joka edistää merkittävästi Keliberin litiumhankkeen etenemistä Keski-Pohjanmaalla. Keliberin tavoitteena on aloittaa akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotanto vuonna 2024, jolloin litiumin kysynnän ennustetaan ylittävän tarjonnan erityisesti liikenteen sähköistymisen ja digitalisaation seurauksena.
Lue lisää
03.02.2021

Valve valvoo asiakkaidensa puolesta

Valve Group Oy on uusi kohdeyhtiö Arvon valtakunnallisten sijoitusten salkussa. "Valve-nimi lähtee siitä, että valvomme asiakkaidemme puolesta. Olemme ottaneet sen roolin, että meillä on ymmärrys siitä, mitä tapahtuu markkinoinnin, viestinnän ja teknologioiden maailmassa, miten se vaikuttaa asiakkaisiimme ja mitä toimenpiteitä heiltä vaaditaan", kertoo Valve Groupin toimitusjohtaja Jorma Maaninka. Haastattelu on julkaistu alun perin Arvon jäsenlehdessä marraskuussa 2020.
Lue lisää
20.01.2021

Päivitetyn sijoitusstrategian tavoitteena tasapainoinen salkku

Arvon hallintoneuvosto on hyväksynyt hallituksen esittämän sijoitusstrategian päivityksen, jonka myötä tavoiteallokaatiota tasapainotetaan tähtäimenä ohjata kolmannes varoista kuhunkin kolmeen omaisuusluokkaan: alueellisiin sijoituksiin, valtakunnallisiin sijoituksiin ja finanssisijoituksiin. Samalla kirkastettiin Arvon missiota, visiota ja arvoja.
Lue lisää
Lisää ajankohtaista