Arvo Sijoitusosuuskunta on alueellinen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka luo toiminnallaan menestystä ja lisäarvoa alueelle. Osuuskunnan sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena on riittävän vuosittaisen tuoton saavuttaminen ja sijoituspääoman reaaliarvon säilyttäminen pitkällä aikavälillä sekä omistaja-arvon vakaa kasvattaminen. Arvo Sijoitusosuuskunnan omistavat sen 24 261 jäsentä, joilla on yhteensä 82 066 osuutta. Osuuskunnan juuret ovat yli 100 vuotta sitten perustetussa puhelinliiketoiminnassa.

 

12.01.2022

Vastuullisuus Arvon toiminnassa

Vastuullisuus on sisäänrakennettu Arvon toimintaan ja kumpuaa vahvana arvona sijoitusosuuskunnan olemassaolon perusteista. Arvon strategiatyön teemana on viime aikoina ollut vastuullisuusnäkökulman tarkastelu ja avaaminen konkreettisiksi toimenpiteiksi.
Lue lisää
22.12.2021

Arvon miljoonan euron sijoitus vauhdittaa VRT Finland Oy:n kasvua

Arvon valtakunnallisten sijoitusten salkku täydentyy osuuskunnan sijoittaessa Jyväskylässä kotipaikkaansa pitävään VRT Finland Oy:hyn. Arvo tulee miljoonan euron sijoituksellaan VRT:n vähemmistöomistajaksi 20 % omistusosuudella. Yhtiölle on samassa yhteydessä myönnetty samansuuruinen Business Finlandin tuotekehityslaina sen GISGRO-ohjelmistotuotteen kehittämiseen.
Lue lisää
16.12.2021

Arvo selvittää kahta vaihtoehtoa osuuden uudeksi kauppapaikaksi

Arvo Sijoitusosuuskunnan osuus on ollut useiden vuosien ajan noteerattuna yksityisellä Privanet Securities Oy:n ylläpitämällä kauppapaikalla. Privanet kuitenkin lopetti arvopapereiden julkisen markkinapaikan kesäkuussa 2021. Arvo on tutkinut useita eri vaihtoehtoja uuden kauppapaikan mahdollistamiseksi. Uuden kauppapaikan järjestämiseksi on olemassa kaksi varteenotettavaa vaihtoehtoa: listautuminen Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle tai oman kauppapaikan perustaminen.
Lue lisää
Lisää ajankohtaista