Arvo Sijoitusosuuskunta on alueellinen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka luo toiminnallaan menestystä ja lisäarvoa alueelle. Osuuskunnan sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena on riittävän vuosittaisen tuoton saavuttaminen ja sijoituspääoman reaaliarvon säilyttäminen pitkällä aikavälillä sekä omistaja-arvon vakaa kasvattaminen. Arvo Sijoitusosuuskunnan omistavat sen 24 440 jäsentä, joilla on yhteensä 82 072 osuutta. Osuuskunnan juuret ovat yli 100 vuotta sitten perustetussa puhelinliiketoiminnassa.

 

12.05.2021

Aurinkosähköstä ennustettavaa kassavirtaa

"Jotta hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää, energiantuotannossa ollaan siirtymässä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen. Ilman aurinkoenergiaa olisi vaikea päästä globaalisti kasvihuonekaasuille asetettuihin päästövähennystavoitteisiin. Aurinkoenergiasta onkin tullut kestävän kehityksen kriteerit täyttävä, läpinäkyvä ja ennustettavaa kassavirtaa hyvin tuottava sijoituskohde", kertoo Korkian aurinkoenergialiiketoiminnasta vastaava Mikko Kantero. Haastattelu on julkaistu alun perin Arvon jäsenlehdessä maaliskuussa 2021.
Lue lisää
03.05.2021

Korkia tarjoaa kestävää ja riippumatonta varainhoitoa

Riippumaton varainhoitaja istuu asiakkaansa kanssa aidosti pöydän samalla puolella. "Asiakkaan etu ohjaa aina tekemistämme, koska menestyksemme tulee siitä, että asiakkaamme onnistuvat", sanoo sijoitus- ja asiantuntijayhtiö Korkia Oy:n toimitusjohtaja Pauli Mäenpää. Arvon jäsenistöä Korkia on valmistautunut palvelemaan paikallisesti, ja jokaiselle asiakkaalle on nimetty asiakasvastuullinen yksityispankkiiri.
Lue lisää
26.04.2021

Arvon osuuskorko maksetaan 16.6.2021, täsmäytyspäivä 27.5.2021

Jos jäsenen pankkitilin numero on muuttunut, on uusi tilinumero ilmoitettava osuuskunnalle joko kirjallisesti kotisivuilta tulostettavalla lomakkeella tai tunnistautumalla sähköisesti Jäsenen omilla sivuilla. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos tilitiedot ovat säilyneet ennallaan.
Lue lisää
Lisää ajankohtaista