Arvo Sijoitusosuuskunta on alueellinen sijoitus- ja kehitysyhtiö joka luo toiminnallaan menestystä ja lisäarvoa alueelle. Osuuskunnan sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena on riittävän vuosittaisen tuoton saavuttaminen ja sijoituspääoman reaaliarvon säilyttäminen pitkällä aikavälillä sekä omistaja-arvon vakaa kasvattaminen. Arvo Sijoitusosuuskunnan omistavat sen 25 209 jäsentä, joilla on yhteensä 82 079 osuutta. Osuuskunnan juuret ovat yli 100 vuotta sitten perustetussa puhelinliiketoiminnassa.

12.09.2018

Pisaron ja Arvo Sijoitusosuuskunta yhteistyöhön

Pohja- ja sadevesien hallintaan erikoistunut maanrakennusalan yritys Pisaron Oy ja Arvo Sijoitusosuuskunta ovat sopineet sijoituksellisesta yhteistyöstä. Arvo tekee Pisaroniin pääomasijoituksen, jonka myötä yhtiön on mahdollista tarjota valtakunnallisesti ratkaisuja kotien kosteus- ja homeongelmien hallintaan. Tähän asti Pisaron on keskittynyt yksinomaan omakotitalokohteiden remontointiin. Nyt omakotitalojen ohella on tarkoitus tarjota palveluita myös taloyhtiökohteisiin.
Lue lisää
10.09.2018

Tiivistelmä Arvo Sijoitusosuuskunnan osavuosikatsauksesta

Konsernin liikevaihdoksi muodostui 25,4 Meur ja kauden tulokseksi 4,0 Meur. Osuuskunta PPO:n alkuvuoden liikevaihto oli 19,3 Meur (8,0) ja kauden tulos 5,9 Meur (3,4). Alueellisen sijoitustoiminnan saralla toteutui vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla kaksi uutta sijoitusta (Sikla-konserni Limingassa ja Vieskan Elementti Alavieskassa) ja yksi irtaantuminen (Suomen Kuntakiinteistöt Ylivieskassa). Suorat kiinteistösijoitukset päätettiin katsauskaudella muuntaa likvidimpään muotoon rahastomuotoisen sijoituksen kautta. Listaamattomien arvopapereiden markkinapaikassa Privanetissa vaihtoi omistajaa ajanjaksolla 951 osuutta, kun viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla määrä oli 412 osuutta. Toteutuneiden kauppojen hintataso osuutta kohden vaihteli 750-800 euron välillä.
Lue lisää
29.06.2018

Osuuskorko maksuun 23.8. – muista päivittää tilitietosi

Osuuskorko maksetaan 23.8. Muuttunut tilinumero on ilmoitettava kirjallisesti 25.7. mennessä.
Lue lisää