Arvo Sijoitusosuuskunta on alueellinen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka luo toiminnallaan menestystä ja lisäarvoa alueelle. Osuuskunnan sijoitustoiminnan keskeisenä tavoitteena on riittävän vuosittaisen tuoton saavuttaminen ja sijoituspääoman reaaliarvon säilyttäminen pitkällä aikavälillä sekä omistaja-arvon vakaa kasvattaminen. Arvo Sijoitusosuuskunnan omistavat sen 24 846 jäsentä, joilla on yhteensä 82 079 osuutta. Osuuskunnan juuret ovat yli 100 vuotta sitten perustetussa puhelinliiketoiminnassa.

09.09.2019

Arvo Sijoitusosuuskunnalta alueellinen sijoitus Suomen Maastorakentajiin

Arvo Sijoitusosuuskunta lähtee mukaan kalajokisen Suomen Maastorakentajat Oy:n kasvuun 2 miljoonan euron suuruisella oman pääoman ehtoisella sijoituksella.
Lue lisää
27.08.2019

Tiivistelmä Arvo Sijoitusosuuskunnan osavuosikatsauksesta 1.1.-30.6.2019

Konsernin liikevaihdoksi muodostui 15,2 Meur, liikevoitoksi 1,7 Meur ja kauden tulokseksi 0,4 Meur. Emoyhtiö Arvo Sijoitusosuuskunnan alkuvuoden liikevaihto oli 13,3 Meur, liikevoitto 1,2 Meur ja kauden tulos 3,0 Meur.
Lue lisää
12.06.2019

Osuuskorko maksetaan 20.8.

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenille maksetaan osuuspääoman korkoa vuoden 2018 tuloksesta 42 euroa osuudelta. Osuuskoron täsmäytyspäivä on ollut 28.5.2019.
Lue lisää