Vastuullisuus

Vastuullisuus on sisäänrakennettu kaikkeen Arvon toimintaan. Taustalla on osuuskunnan pyrkimys luoda hyvinvointia ja elinvoimaa toiminta-alueelleen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Arvo tekee alueellisia sijoituksia, joiden tavoitteena on tuoton ohella yhteiskunnalliset hyvinvointivaikutukset alueen asukkaille, joista monet ovat myös Arvon omistajia. Suurin osa sijoitustoiminnan tuotoista palautetaan vuosittain osuuskorkona jäsenistölle omistajien taloudenpidon tukemiseksi.

Arvon sijoituksilla ja niiden myötä harjoitettavalla omistajaohjauksella on merkittävä vaikutus kohdeyhtiöiden toimintaedellytyksiin ja vastuullisen liiketoiminnan kehittymiseen. Vastuullisen ja kestävän toimintatavan arviointi on kiinteä osa Arvon sijoitusprosessia sen alusta loppuun. Jos potentiaalinen sijoituskohde ei täytä sille toimintansa laajuus huomioiden soveltuvia vastuullisuuskriteereitä, sijoitusta ei tehdä.

Teemasijoitusten kautta Arvolla on mahdollisuus edistää kestävän kehityksen hankkeita aktiivisena toimijana. Hyvä esimerkki on loppuvuodesta 2021 julkistettu alueellinen tuulivoimahanke, jonka ankkurisijoittajaksi Arvo on lupautunut. Sijoitustoiminta on vahva vaikuttamisen väline, ja Arvo pyrkii kantamaan oman osansa vastuusta. Edellytämme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme.

Arvo toimii ympäristöä kunnioittaen, yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä ja hyvää hallinnointitapaa noudattaen. Yksi osa vastuullisuutta on sosiaalinen vastuu, jonka piiriin luetaan muun muassa hallinnon ja henkilöstön tasa-arvoisuus ja työhyvinvointi. Henkilöstö on Arvossa ja jokaisessa sen kohdeyhtiössä tärkein resurssi.

 

Hallinto

Osuuskunnan hallinnosta huolehtivat hallintoneuvosto ja hallitus.

 

 

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu 30 jäsentä, jotka valitaan toimeensa 3 vuodeksi kerrallaan. Sääntöjen mukaan jokaisesta kunnasta, jonka alueella asuu vähintään 200 osuuskunnan jäsentä, valitaan yksi jäsen hallintoneuvostoon. Loput jäsenet valitaan kuntakohtaisten jäsenmäärien suhteessa. Hallintoneuvoston jäsenet valitsee osuuskuntakokous siten, että joka vuosi kolmannes hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa.

 

Tamminen
Puheenjohtaja
Tuomo Tamminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja: 2014 alkaen, hallintoneuvostossa vuodesta 1993 alkaen
Syntymävuosi: 1962
Koulutus: Maatilatekninen koulutus, merkonomi
Työkokemus: Tuomo Tammisella on mittava kokemus luottamustoimista yhteiskunnan eri sektoreilla. Hän on työskennellyt maanviljelijänä yli 30 vuoden ajan.
Nykyiset luottamustoimet: Johtokunnan jäsen MTK Pohjois-Suomi Ry:ssä vuodesta 2012, hallituksen puheenjohtaja Kuntokeskus Sisu Oy:ssä
vuodesta 2020 ja Raahen Tuulivoima Consulting Oy:ssä vuodesta 2012, hallintoneuvoston puheenjohtaja LähiTapiola Pohjoisessa vuodesta 2012, valtuuston puheenjohtaja MHY Siikalakeus Ry:ssä vuodesta 2017, nimitystoimikunnan jäsen Partnera Oyj:ssä vuodesta 2017, valtuuskunnan jäsen ProAgria Oulu Ry:ssä vuodesta 2007, jäsen OPM edustajistossa vuodesta 2015.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä osuudenomistajista.

Kaisa Louet Simila2
Varapuheenjohtaja
Kaisa Louet

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja: 2023 alkaen. Hallintoneuvoston jäsen 2021 alkaen.
Syntymävuosi: 1979
Koulutus: Kliininen asiantuntija, YAMK
Ammatti: Hyvinvointipäällikkö, Siikalatva 2021
Työkokemus: Kaisa Louetilla on takanaan mittaava kokemus kuntapäättäjänä jo vuodesta 2004 lähtien. Hänet valittiin myös vuonna 2021 Siikalatvan kunnan hyvinvointi- ja viestintäpäällikön tehtävään. Aikaisemmin hän on toiminut Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n palvelupäällikkönä sekä Juha Louet Ay:n liikenteestä vastaavana henkilönä.
Nykyiset luottamustoimet: Aluevaltuutettu Pohde 2022, Turvallisuuslautakunnan jäsen Pohde 2022, Tervia osuuskunnan hallintoneuvoston jäsen alkaen 2023, Aluehallituksen varajäsen 2022

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Ahokangas
Jäsen
Markus Ahokangas

Hallintoneuvoston jäsen: 2013 alkaen.
Syntymävuosi: 1976
Koulutus: Diplomi-insinööri
Työkokemus: Markus Ahokangas työskentelee Elisa Oyj:n palveluksessa Pohjois-Suomen aluejohtajana ja liiketoimintapäällikkönä. Hän on aiemmin toiminut myös myynnin ja liiketoiminnan johtotehtävissä eri yrityksissä.
Nykyiset luottamustoimet: -

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

jarmo nahkala
Jäsen
Jarmo Nahkala

Hallintoneuvoston jäsen: 2018 alkaen
Syntymävuosi: 1966
Koulutus: Laskentatoimen merkonomi
Työkokemus: Jarmo Nahkala toimii toimitusjohtajana ja kuljetusalan yrittäjänä. Hän on myös muun muassa Suomen Yrittäjien valtuuston jäsen.
Nykyiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Hyötykuorma Oy:ssä vuodesta 1997, K. Nahkala Oy:ssä vuodesta 1994 ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Ry:ssä vuodesta 2020.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Seija Makinen 3
Jäsen
Seija Mäkinen

Hallintoneuvoston jäsen: 2021 alkaen
Syntymävuosi: 1971
Koulutus: Ylioppilasmerkonomi
Työkokemus: Seija Mäkinen on toiminut yrittäjänä noin 25 vuotta. Hänellä on myös mittavaa kokemusta yhdistystoiminnasta, jonka kautta hän on oppinut tuntemaan sekä paikallisia että lähialueen yrittäjiä.
Nykyiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen Haapaveden Toimistopalvelu Oy:ssä vuodesta 1996, vastuunalainen yhtiömies Tilihelmi ky:ssä vuodesta 2008 ja Oulun varmaperintä Ay:ssä vuodesta 2009.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

tarjarepo
Jäsen
Tarja Repo

Hallintoneuvoston jäsen: 2017 alkaen
Syntymävuosi: 1955
Koulutus: Kauppateknikko, erikoissairaanhoitaja
Työkokemus: Tarja Repo on kokenut hoiva-alan ammattilainen yli 20 vuoden kokemuksella toimitusjohtajan työstä Hannu ja Kerttu Oy:ssä.
Nykyiset luottamustoimet: Vastuullinen yhtiömies Urpilan Kartano Ky:ssä vuodesta 2004.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

jarmo ainali
Jäsen
Jarmo Ainali

Hallintoneuvoston jäsen: 2001 alkaen
Syntymävuosi: 1958
Koulutus: Diplomi-insinööri
Työkokemus: Jarmo Ainalilla on kokemusta lukuisista hallitustehtävistä ja hän on toiminut noin 30 vuotta toimitusjohtajana Valula Group Oy:ssä.
Nykyiset luottamustoimet: Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Valula Group Oy:ssä vuodesta 1993, hallituksen puheenjohtaja Kalajoen Kuitu Oy:ssä vuodesta 2019, Kalajoen Lämpö Oy:ssä vuodesta 2018, SRK Block 1 Oy:ssä vuodesta 2016 ja Steel-Kamet Oy:ssä vuodesta 2021, hallituksen jäsen Hiekkasärkät Golf Oy:ssä vuodesta 2022 ja VLA-Marketing Oy:ssä vuodesta 2023.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

seppo hihnala
Jäsen
Seppo Hihnala

Hallintoneuvoston jäsen: 2015 alkaen
Syntymävuosi: 1960
Koulutus: Insinööri, johtamisen erityisammatti-tutkinto
Työkokemus: Seppo Hihnala toimii projektipäällikkönä Maveplan Oy:ssä ja hänellä on laaja kokemus erilaisista luottamustehtävistä.
Nykyiset luottamustoimet: Johtoryhmän jäsen Maveplan Oy:ssä vuodesta 2015, valtuuston varapuheenjohtaja Korpelan Voima kuntayhtymässä vuodesta 2021, hallituksen varapuheenjohtaja Raution Kauppa OSK:ssä vuodesta 2021, hallituksen jäsen Kalajoen vuokra-asunnot Oy:ssä vuodesta 2021, Kalajoen Golf Oy:ssä vuodesta 2022 ja Salaojayhdistys Ry:ssä vuodesta 2009, hallituksen varapuheenjohtaja Raution Kauppa OSK:ssä vuodesta 2021, kaupunginvaltuuston jäsen Kalajoen kaupungissa vuodesta 2021.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

veli marsyla
Jäsen
Veli Märsylä

Hallintoneuvoston jäsen: 2016 alkaen
Syntymävuosi: 1964
Koulutus: Verovirkamiestutkinto, ylioppilasmerkonomi
Työkokemus: Veli Märsylä toimii Kokkolan Halpa-Halli Oy:n talousjohtajana. Aikaisemmin hän on myös toiminut Himangan Osuuspankin hallituksen jäsenenä yli 25 vuoden ajan.
Nykyiset luottamustoimet: Johtoryhmän jäsen Kokkolan Halpa-Halli Oy:ssä vuodesta 2014.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Heikki Laitala
Jäsen
Heikki Laitala

Hallintoneuvoston jäsen: 2013 alkaen
Syntymävuosi: 1973
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Työkokemus: Heikki Laitalalla on tehnyt pitkän uran eri yrityksissä, muun muassa henkilöstöhallinnon esimiestehtävissä ja myöhemmin toimitusjohtajana. Tämän
lisäksi hänellä on kokemusta monesta eri luottamustoimesta.
Nykyiset luottamustoimet: Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja HelaCon Oy:ssä vuodesta 2017 ja Career Partners Oy:ssä vuodesta 2022, toimitusjohtaja vuodesta 2019 ja hallituksen jäsen vuodesta 2020 Moirai Executive Oy:ssä, hallituksen puheenjohtaja Bihii Oy:ssä vuodesta 2021.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Asko Syrjala
Jäsen
Asko Syrjälä

Hallintoneuvoston jäsen: 2009 alkaen
Syntymävuosi: 1962
Koulutus: Rakennusmestari, vakuutustutkinto, sijoituspalvelututkinto
Työkokemus: Asko Syrjälä on aiemmin toiminut erilaisissa rakennuttamiseen liittyvissä työnjohto- ja esimiestehtävissä sekä noin 20 vuotta vakuutus- ja pankkialalla.
Nykyiset luottamustoimet: Valtuuston puheenjohtaja Keski-Pohjanmaan Hyvinvointialueelle vuodesta 2022.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä osuudenomistajista.

Tapani Koskela
Jäsen
Tapani Koskela

Hallintoneuvoston jäsen: 2014 alkaen
Syntymävuosi: 1955
Koulutus: Merkonomi
Työkokemus: Tapani Koskela toimii seniorikauppiaana ja hänellä on myös kokemusta kiinteistöjen hallinnasta ja vuokrauksesta sekä metsänhoidosta.
Nykyiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Sun Story Oy:ssä vuodesta 1990.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Salmu Sari2
Jäsen
Sari Salmu

Hallintoneuvoston jäsen: 2018 alkaen
Syntymävuosi: 1967
Koulutus: -
Työkokemus: Sari Salmu työskentelee maanviljelijänä ja on aikaisemmin toiminut Oulaisten Osuuspankin edustajiston jäsenenä.
Nykyiset luottamustoimet: Maatilavaliokunnan ja valtuuskunnan jäsen ProAgria Oulu ry:ssä.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Urpo
Jäsen
Urpo Korkiakoski

Hallintoneuvoston jäsen: 2017 alkaen
Syntymävuosi: 1955
Koulutus: -
Työkokemus: Urpo Korkiakoski toimii yrittäjänä Upicar Oy:ssä ja hänellä on myös laajamittainen kokemus hallitustehtävistä monesta eri yrityksestä.
Nykyiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Upicar Oy:ssä vuodesta 1995, Nivalan Rastas Oy:ssä vuodesta 2000, Nivalan Liikuntakeskus Oy:ssä vuodesta 2017, Ruutihaan teollisuustalo Oy:ssä vuodesta 2004, Nivalan Kuitu Oy:ssä vuodesta 2020, hallituksen jäsen Vesikolmiossa vuodesta 2020, Nivalan kaupunginhallituksen jäsen vuodesta 2017 ja Nivalan kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2017.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Pekka Moenkkoenen
Jäsen
Pekka Mönkkönen

Hallintoneuvoston jäsen: 2009 alkaen
Syntymävuosi: 1966
Koulutus: -
Työkokemus: Pekka Mönkkönen on maatalouden ammattilainen, joka on omistanut ja hoitanut lypsykarjatilaa Nivalassa vuodesta 2000.
Nykyiset luottamustoimet: Edustajiston jäsen Joki-Pohjanmaan Osuuspankissa vuodesta 2022 ja Osuuskunta Pohjolan Maidossa vuodesta 2019.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

IMG 0196
Jäsen
Tommi Oja

Hallintoneuvoston jäsen: 2022 vuodesta
Syntymävuosi: 1971
Koulutus: Merkonomi
Työkokemus: Tommi Ojalla on yli 20 vuoden kokemus yrittäjyydestä. Hänen vahvuusalueensa ovat erityisesti markkinointi ja talous.
Nykyiset luottamustoimet: Hallituksen jäsen Oulaisten Amiraali Oy:ssä vuodesta 2018 ja Oulaisten Kuitu Oy:ssä vuodesta 2020, yhtiömies Kalenteripiste T. Oja Ky:ssä vuodesta 1998.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Kai Pajala
Jäsen
Kai Pajala

Hallintoneuvoston jäsen: 2001 alkaen
Syntymävuosi: 1953
Koulutus: MBA, laskentamerkonomi, yrityspankkiiri-tutkinto
Työkokemus: Kai Pajala on toiminut noin 30 vuotta Oulaisten kaupunginvaltuutettuna. Hänellä on myös monivuotinen kokemus Oulaisten Osuuspankin johtajana sekä lukuisista luottamustehtävistä.
Nykyiset luottamustoimet: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen valtuuston puheenjohtaja vuodesta 2022, hallituksen puheenjohtaja Pohjois-Suomen Tutkimussäätiössä vuodesta 2012, Taukokangas Kuntoutus Oy:ssä vuodesta 2022, Taukokangas Oy:ssä vuodesta 2022, Oulaisten Amiraali Oy:ssä vuodesta 2017, Oulaisten Kuitu Oy:ssä vuodesta 2019 ja Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:ssä vuodesta 2023, hallituksen varapuheenjohtaja Taukokangas Säätiössä vuodesta 2021, Oulaisten kaupunkivaltuuston puheenjohtaja vuodesta 1988.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Arola Kari4
Jäsen
Kari Arola

Hallintoneuvoston jäsen: 2019 alkaen
Syntymävuosi: 1965
Koulutus: -
Työkokemus: Kari Arolalla on yli 10 vuoden kokemus teknologia-alalta ratkaisumyynnistä, palvelukehitysprosesseista ja automatisoinnista. Hän toimii tällä hetkellä Sofigate Oy:n Senior Advisorina ja omaa erityisosaamista infrastruktuurin ja tietoturvan alalta.
Nykyiset luottamustoimet: -

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Jari Yrjana
Jäsen
Jari Yrjänä

Hallintoneuvoston jäsen: 2013 alkaen
Syntymävuosi: 1968
Koulutus: -
Työkokemus: Jari Yrjänä on toiminut omistajana ja kauppiaana Yrjänän Rauta Oy:ssä noin 20 vuoden ajan.
Nykyiset luottamustoimet: Yrjänän Rauta Oy:n omistaja vuodesta 2003 ja hallituksen jäsen Yrjänä Liikehuoneisto Oy:ssä vuodesta 1990.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Markku Boren
Jäsen
Markku Borén

Hallintoneuvoston jäsen: 2013 alkaen
Syntymävuosi: 1967
Koulutus: Tradenomi, tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto, insinööri
Työkokemus: Markku Borén on vahvan tietoteknisen taustan omaava tietohallinnon ammattilainen, joka on erikoistunut sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoon ja alan järjestelmiin
Nykyiset luottamustoimet: -

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

SirpaKorpela 2
Jäsen
Sirpa Korpela

Hallintoneuvoston jäsen: 2021 alkaen
Syntymävuosi: 1978
Koulutus: -
Työkokemus: Sirpa Korpela on ollut Automaalaamo Iivonen Ky:n omistajana ja johtajana noin 15 vuoden ajan.
Nykyiset luottamustoimet: Automaalaamo Iivonen Ky:n omistaja vuodesta 2007, edustajiston jäsen Raahentienoon Osuuspankissa vuodesta 2021.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Jussi Miilukangas
Jäsen
Jussi Miilukangas

Hallintoneuvoston jäsen: 2009 alkaen
Syntymävuosi: 1966
Koulutus: Ylioppilasmerkonomi
Työkokemus: Jussi Miilukangas toimii perheyhtiö Miilukangas Oy:n johdossa, jonka palveluksessa hän on ollut yli 30 vuoden ajan. Yhtiö on rakennusalan konserniyhtiö, joka työllistää noin 250 henkilöä. Hän toimii myös useiden konsernin yhtiöiden hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä.
Nykyiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Miilukangas Oy:ssä vuodesta 2013, Miilupipe Oy:ssä vuodesta 2013, Miilumachine Oy:ssä vuodesta 2013, Ruona Oy:ssä vuodesta 2013, Juelma Oy:ssä vuodesta 2021, hallituksen jäsen Rakennus MiiRa Oy:ssä vuodesta 1997, Kiinteistö Oy Raahen Pehkosenkulmassa vuodesta 2018, Kiinteistö Oy Raahen Reiponporvarissa vuodesta 2017, Kiinteistö Oy Raahen Reipontasossa vuodesta 2017, hallintoneuvoston jäsen LähiTapiola vahinkoyhtiössä vuodesta 2006.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Pasi Parkkila
Jäsen
Pasi Parkkila

Hallintoneuvoston jäsen: 2014 alkaen
Syntymävuosi: 1973
Koulutus: Ajo- ja kuljetustekniikan mekaanikko
Työkokemus: Pasi Parkkila työskentelee lupasihteerinä Oulun poliisilaitoksella ja toimii kaupunginvaltuutettuna Raahessa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus eri luottamustehtävistä.
Nykyiset luottamustoimet: Edustajiston jäsen Osuuskauppa Arinassa vuodesta 2014, hallituksen varajäsen Raahen Osaamiskeskus Oy:ssä vuodesta 2022.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

mika makiasiala
Jäsen
Mika Mäki-Asiala

Hallintoneuvoston jäsen: 2018 alkaen
Syntymävuosi: 1970
Koulutus: Koneautomaatioteknikko
Työkokemus: Mika Mäki-Asiala on toiminut noin 15 vuotta LähiTapiola Pohjoisen edustajana ja noin 10 vuotta Mäkki Oy:n toimitusjohtajana.
Nykyiset luottamustoimet: Toimitusjohtaja Mäkki Oy:ssä vuodesta 2012, hallituksen puheenjohtaja Kiinteistö Oy Kalajoen Aurinkotuulessa vuodesta 2017, hallituksen jäsen Kiinteistö Oy Kalajoen SunVillas:ssa vuodesta 2021, Kiinteistö Oy Kalajoen StarVillas:ssa vuodesta 2021 ja Kiinteistö Oy Kalajoen SkyVillas:ssa vuodesta 2021.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Heikki Ala aho
Jäsen
Heikki Ala-aho

Hallintoneuvoston jäsen: 2006 alkaen
Syntymävuosi: 1973
Koulutus: Ympäristösuunnittelija, johtamisen erikoisammattitutkinto
Työkokemus: Heikki Ala-aho työskentelee metsätalousinsinöörinä Maanmittauslaitoksessa. Hän on myös ollut projektipäällikkönä Suomen Metsäkeskuksessa ja toiminut Pohjois-Pohjanmaan Metsämarkkinat Oy:n toimitusjohtajana.
Nykyiset luottamustoimet: Edustajiston jäsen Raahentienoon Osuuspankissa vuodesta 2021.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

kallearvio2
Jäsen
Kalle Arvio

Hallintoneuvoston jäsen: 2017 alkaen
Syntymävuosi: 1964
Koulutus: MBA
Työkokemus: Kalle Arvio on kokenut pankkisektorin ammattilainen, joka on työskennellyt OP-ryhmässä vuodesta 1990 lähtien. Hän on toiminut yhteensä yli 20 vuoden ajan Ruukin Osuuspankin toimitusjohtajana.
Nykyiset luottamustoimet: Toimitusjohtaja Raahentienoon Osuuspankissa vuodesta 2022, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Kiinteistö Oy Askolassa vuodesta 1995 ja Kiinteistö Oy Ruukin Rauhalassa vuodesta 2001, hallituksen jäsen OP Henkivakuutus Oy:ssä vuodesta 2021, Raahe Golf Oy:ssä vuodesta 2006 ja Kiinteistö Oy Raahen Kauppaporvarissa vuodesta 2022.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Raimo Ahokas
Jäsen
Raimo Ahokas

Hallintoneuvoston jäsen: 2016 alkaen
Syntymävuosi: 1968
Koulutus: Merkonomi ja agrologi
Työkokemus: Raimo Ahokas on toiminut noin 30 vuotta yrittäjänä ja hän on Wikli Group Oy:n perustajaosakas. Hänellä on kokemusta maatalousyritysten talouden eri konsultointitehtävistä ja kiinteistövälityksestä.
Nykyiset luottamustoimet: Toimitusjohtaja Wikli Kiinteistöt LKV Oy:ssä vuodesta 2023 ja Ahokas Capital Oy:ssä vuodesta 2022, hallituksen puheenjohtaja Pekra Oy:ssä vuodesta 2004, hallituksen jäsen Toholammin Kehitys Oy:ssä vuodesta 2013

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Heikki Jaakola 3
Jäsen
Heikki Jaakola

Hallintoneuvoston jäsen: 1997 alkaen
Syntymävuosi: 1967
Koulutus: Agrologi
Työkokemus: Heikki Jaakola on maatalousyrittäjä, joka hallinnoi maitotilaa Ylivieskassa. Lisäksi hän on toiminut MTK Ylivieska Ry:n johtokunnan jäsenenä vuodesta 1998 lähtien.
Nykyiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Laukkupalon Hiekka Oy:ssä vuodesta 2021 ja hallituksen jäsen Laaksojen Maitokunnassa vuodesta 2014.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Kirsti Oulasmaa
Jäsen
Kirsti Oulasmaa

Hallintoneuvoston jäsen: 2015 alkaen
Syntymävuosi: 1968
Koulutus: Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri
Työkokemus: Kirsti Oulasmaalla on kokemusta maaseudun kehittämistyöstä seitsemän kunnan alueelta ja hän on toiminut noin 15 vuotta toiminnanjohtajana Rieska-Leader Ry:ssä.
Nykyiset luottamustoimet: Hallituksen puheenjohtaja Oulashovi Oy:ssä vuodesta 2019 ja hallituksen jäsen Keski-Pohjanmaan Osuuspankissa vuodesta 2016.

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

esko salmikangas
Jäsen
Esko Salmikangas

Hallintoneuvoston jäsen: 2012 alkaen
Syntymävuosi: 1960
Koulutus: Puuteknikko
Työkokemus: Esko Salmikangas on aikaisemmin toiminut Haapaveden Puukaluste Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yli 20 vuoden ajan sekä Suomenselän Osuuspankin edustajiston jäsenenä.
Nykyiset luottamustoimet: -

 

Hallintoneuvoston jäsen on riippumaton Osuuskunnasta ja sen merkittävistä
osuudenomistajista.

Hallintoneuvosto Osuudet (kpl)
Tuomo Tamminen  501
Markus Ahokangas 50
Jarmo Nahkala 30
Seija Mäkinen 30
Tarja Repo 752
Jarmo Ainali 60
Seppo Hihnala 30
Veli Märsylä 10
Heikki Laitala 1503
Asko Syrjälä 30
Tapani Koskela 200
Sari Salmu 30
Urpo Korkiakoski 30
Pekka Mönkkönen 1504
Tommi Oja 20
Kai Pajala 150
Kari Arola 10
Jari Yrjänä 0
Markku Borén 30
Sirpa Korpela 20
Jussi Miilukangas 30
Pasi Parkkila 30
Mika Mäki-Asiala 40
Heikki Ala-aho 40
Kalle Arvio 3505
Kaisa Louet 10
Raimo Ahokas 36106
Heikki Jaakola 50
Kirsti Oulasmaa 100
Esko Salmikangas 120

 

1 Tuomo Tamminen omistaa suoraan 40 osuutta ja lähipiiriin kautta 10 osuutta.
2 Tarja Repo omistaa suoraan 45 osuutta ja lähipiirin kautta 30 osuutta.
3 Heikki Laitila omistaa suoraan 30 osuutta ja määräysvaltayhteisön kautta 120 osuutta.
4 Pekka Mönkkönen omistaa suoraan 70 ja lähipiirin kautta 80 osuutta.
5 Kalle Arvio omistaa suoraan 30 ja lähipiirin kautta 320 osuutta.
6 Raimo Ahokas omistaa suoraan 2610 osuutta ja lähipiirin kautta 1000 osuutta.

 

Hallitus

Osuuskunnan hallituksen muodostaa 4 - 6 jäsentä. Hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Tutustu hallitukseen

 Lue Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan säännöt

 

Arvo Sijoitusosuuskunnan historia

 

1914

Perustettiin Keski-Pohjanmaan Puhelinosuuskunta Oulu – Kokkola -alueelle.

1957

Ostettiin Oy Telefon Ab Raahesta. Nimeksi Pohjanmaan Puhelinosuuskunta.

 

1969

Perinteinen toimialue kattoi 18 kuntaa.

1994

Toimialue laajeni perinteiselle Soneran alueelle Siikalatvaan ja Haapajärvi/Pyhäjärvi-alueille. 

 

1999

Datakeskus Pohjanmaasta tuli PPO:n tytäryhtiö.

2002

Toimialue laajeni Pohjoiseen Keski-Suomeen kumppanina Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy.

 

2003

Laaja kuntayhteistyö käynnistyi perustetun Pohjanmaan Verkkopalvelut - PVP Oy:n myötä. Kaustisen Seutukunnan kanssa alkoi yhteistyö.

2004

Perustettiin Viske Oy 24/7/365-tukipalvelutoimintaan; helpdesk- ja call center -palvelut.

 

2006

Datakeskus Pohjanmaasta tuli PPO Palvelut Oy, johon keskitettiin konsernin myynti.

2007

Perustettiin Oulutel Oy Oulun alueelle.
 

 

2008

BCC Finland Oy ja Telekarelia Oy liittyivät konserniin tytäryhtiöiksi. Softera Oy ja FNE-Finland Oy tulivat osakkuusyhtiöiksi.

.

2009

Käynnistettiin Dicame Oy yhteistyössä alueoperaattorien kanssa. Cuuma Communications Oy tuli osakkuusyhtiöksi. Oulutel Oy yhdistyi PPO Palvelut Oy:hyn.
 

 

2010

Pohjanmaan Puhelin Oy:n nimeksi PPO-Yhtiöt Oy. Tytäryhtiöksi tulivat Cuuma Communications Oy, Gisforest Oy, PPO Kiinteistöt Oy ja Riofori Oy. JPC Studiot Oy ja 4G-toimilupayhtiö Datame Oy tulivat osakkuusyhtiöksi.

2011

Emo-osuuskunnan nimi Pohjanmaan Puhelinosuuskunta vaihtui Osuuskunta PPO:ksi. Sana ”puhelin” ei enää kuvannut PPO:n liiketoimintaa.
 

 

2012

Osuuskunta PPO:n toiminta painottui entistä vahvemmin sijoitustoimintaan, kun ICT-liiketoiminnot myytiin Elisa Oyj:lle.

2013

Osuuskunta PPO uudistuu strategiansa mukaisesti alueelliseksi sijoitus-ja kehitysosuuskunnaksi.
 

 

2014

100-vuotias Osuuskunta PPO juhli merkkivuottansa ja uusia toimitilojaan Ylivieskan keskustassa avoimien ovien viikolla 15.-19.9.2014. Juhlavuodelle osui myös historian suurimman osuuskoron jakaminen jäsenille: 500 euroa/osuus.

2015

Osuuskunnan uudet säännöt rekisteröidään. Osuuskunta PPO:ssa on vain yhdenlajisia osuuksia ja kukin osuus tuottaa yhtäläiset taloudelliset oikeudet osuuskunnassa.
 

 

2016

Kauppapaikka osuuksille avataan. Osuuksia on mahdollista ostaa ja myydä Privanetin online-palvelussa.

2018

Osuuskunnan nimi muuttuu Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnaksi.

 

2021

Kaupankäynti Privanet Securities Oy:n ylläpitämällä jälkimarkkinapaikalla päättyy kauppapaikan sulkemisen myötä..

2023

Osuuskunta listautuu First North -markkinapaikalle.