Ajankohtaista

Leipä maailmalla, juuret Rautiossa
08.02.2022

Oman yrityksen työt vievät Tapio Räihää milloin minnekin päin Suomea tai maan rajojen ulkopuolelle. Hänelle paras matka on kuitenkin kotimatka työviikon tai urakan päätyttyä. Rautio nyt vain sattuu olemaan astetta verran parempi asuinpaikka, hän kehuu. Arvon jäsenhaastattelussa Tapio Räihä Kalajoen Raution kylältä. Juttu on julkaistu alun perin Arvo Uutisissa marraskuussa 2021.
Lue lisää

Sponsorointi- ja kannatustuet vuodelle 2022
02.02.2022

Arvo tukee vuosittain alueensa urheilu- ja nuorisokasvatustyötä sekä kulttuuria tekeviä yhdistyksiä ja yhteisöjä. Kuluvan vuoden 2022 osalta tuensaajat on valittu ja hakuaika vuoden 2023 sponsorointi- ja kannatusohjelmaan on parhaillaan käynnissä.
Lue lisää

Vastuullisuus Arvon toiminnassa
12.01.2022

Vastuullisuus on sisäänrakennettu Arvon toimintaan ja kumpuaa vahvana arvona sijoitusosuuskunnan olemassaolon perusteista. Arvon strategiatyön teemana on viime aikoina ollut vastuullisuusnäkökulman tarkastelu ja avaaminen konkreettisiksi toimenpiteiksi.
Lue lisää

Arvon miljoonan euron sijoitus vauhdittaa VRT Finland Oy:n kasvua
22.12.2021

Arvon valtakunnallisten sijoitusten salkku täydentyy osuuskunnan sijoittaessa Jyväskylässä kotipaikkaansa pitävään VRT Finland Oy:hyn. Arvo tulee miljoonan euron sijoituksellaan VRT:n vähemmistöomistajaksi 20 % omistusosuudella. Yhtiölle on samassa yhteydessä myönnetty samansuuruinen Business Finlandin tuotekehityslaina sen GISGRO-ohjelmistotuotteen kehittämiseen.
Lue lisää

Arvo selvittää kahta vaihtoehtoa osuuden uudeksi kauppapaikaksi
16.12.2021

Arvo Sijoitusosuuskunnan osuus on ollut useiden vuosien ajan noteerattuna yksityisellä Privanet Securities Oy:n ylläpitämällä kauppapaikalla. Privanet kuitenkin lopetti arvopapereiden julkisen markkinapaikan kesäkuussa 2021. Arvo on tutkinut useita eri vaihtoehtoja uuden kauppapaikan mahdollistamiseksi. Uuden kauppapaikan järjestämiseksi on olemassa kaksi varteenotettavaa vaihtoehtoa: listautuminen Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North -markkinapaikalle tai oman kauppapaikan perustaminen.
Lue lisää

Inderes päivitti Arvon yhtiöraportin: Vakaata arvonkehitystä
08.12.2021

Riippumaton analyysitalo Inderes on päivittänyt Arvon yhtiöraportin ja toteaa yhteenvedossaan vuoden 2021 alkupuoliskon edenneen varsin mallikkaasti. Päivitetyn arvion mukaan Arvon osuuden käypä arvo on tällä hetkellä 1266 euroa/osuus (aikaisemmin 1248 euroa/osuus). Inderes kuitenkin huomauttaa, että markkinahinnan nousuvaraa arvioidessaan sijoittajien tulee ottaa huomioon likviditeettipreemio sekä sijoitusyhtiöiltä tavallisesti vaadittavaa sijoitusyhtiöalennus.
Lue lisää

Biomateriaaliyritys Brightplus keräsi 3,85 miljoonan euron kasvurahoituksen
03.12.2021

Vihreän kemian tuotekehitykseen ja biomateriaalien valmistukseen erikoistunut Brightplus on kerännyt 3,85 miljoonan euron kasvurahoituksen. Rahoituskierrosta johti pääomasijoitusyhtiö Nordic Option yhdessä muiden sijoitusyhtiöiden ja yksityissijoittajien kanssa. Rahoituksen avulla kansainvälisesti kasvava yritys laajentaa tuotekehitys- ja tuotantotilojaan Oulussa sekä rekrytoi tiimiinsä uusia osaajia kasvun tueksi. Nordic Option on Arvo Sijoitusosuuskunnan osakkuusyhtiö.
Lue lisää

Esittelyssä Leden Group, osa 5: Sijoittajan näkökulma
30.11.2021

LaserComp Oy ja sen tytäryhtiö Celermec Oy, Ojala Group Oy sekä virolainen Favor AS yhdistyivät viime kevättalvella täyden palvelun metalli- ja sähkömekaniikan sopimusvalmistajaksi, Leden Group Oy:ksi. Arvo oli entuudestaan yksi LaserCompin omistajista ja sijoitusosuuskunnalla olikin tärkeä rooli yritysjärjestelyn mahdollistajana. Arvo myös kasvatti järjestelyn yhteydessä Leden Groupin omistustaan merkittävästi. Leden Groupin toimialajärjestely oli kaikille osapuolille mittava ponnistus. Miksi sellaiseen kannatti lähteä? Leden Groupia esittelevän juttusarjan viimeisessä osassa esiin nousee sijoittajan näkökulma.
Lue lisää

Osuuden käyvän arvon määräytyminen
30.11.2021

Arvo Sijoitusosuuskunnan osuus on ollut useiden vuosien ajan noteerattuna Privanet Securities Oy:n ylläpitämällä markkinapaikalla. Privanet kuitenkin lopetti arvopapereiden julkisen markkinakauppapaikan kesäkuussa 2021. Arvon hallitus ja henkilökunta tekee jatkuvasti työtä sen eteen, että jäsenosuudella olisi vastaava markkinapaikka jatkossakin. Olemme koonneet jäsenten avuksi eräitä näkökulmia, joilla mielestämme on merkitystä arvioitaessa osuuden käypää arvoa esimerkiksi myytäessä, ostettaessa tai lahjoitettaessa osuuksia tai perukirjaa laadittaessa.
Lue lisää

Semecon, Korkia ja Arvo Sijoitusosuuskunta kehittämään tuulivoimaa Pohjois-Pohjanmaalle
26.11.2021

Uusiutuvan energian hankekehittäjä Semecon ja sijoitusyhtiö Korkia ovat sopineet yli 200 megawatin tuulivoiman hankekehityksestä Pohjois-Pohjanmaalla. Hankekehitys rahoitetaan Korkian sijoittajien avulla, ja Arvo Sijoitusosuuskunta on jo sitoutunut hankkeen ankkurisijoittajaksi kolmen miljoonan euron sijoituksella. Hankekehitysvaiheessa tehtävällä työllä luodaan edellytykset usean tuulipuiston rakentamiselle ja yhteensä satojen miljoonien eurojen investoinneille alueelle. Hankkeet sijaitsevat Ylivieskassa, Siikalatvalla ja Sievissä.
Lue lisää