Ajankohtaista

26.05.2014

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jari Kangasvieri avasi kokouksen ja painotti esityksessään osuuksien vapaan vaihdannan merkitystä. Kokouksen alustanut Pellervo-Seuran lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen puolestaan kertoi, että Osuuskunta PPO:n kaltaisessa jäsenmäärältään suuressa osuuskunnassa jäsendemokratia toteutuisi parhaiten ottamalla käyttöön edustajisto-malli, kuten useimmissa osuuspankeissa ja –kaupoissa on tehty.
Lue lisää

25.04.2014

Nivalassa eristyslasin valmistuksen vuonna 2011 aloittanut Best Glass Oy kasvattaa toimintaansa investoimalla uuteen automaattilinjastoon sekä laajentamalla tuotantotilojaan. Investoinnin myötä työntekijämäärä kasvaa noin kymmenellä. Pohjois-suomalainen pääomasijoitusrahasto Teknoventure Oy on Best Glass Oy:n vähemmistöosakas.Teknoventuren omistajakunta uudistui merkittävästi huhtikuun alussa, kun Osuuskunta PPO ja Oulu ICT Sijoitus Oy ostivat Finnveran aiemmin omistaman lähes 50 % osuuden rahastosta.
Lue lisää

22.04.2014

Hallintoneuvosto on valinnut yksimielisesti toimitusjohtaja Asko Männistön Osuuskunta PPO:n hallitukseen kaudelle 2014-2015. Nimitysvaliokunnan mukaan Männistö tuo osuuskunnan hallitustyöskentelyyn ennen kaikkea viestinnällistä osaamista. 57-vuotias Männistö on ylivieskalaisen mainostoimisto Statiivi Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.
Lue lisää

17.04.2014

Osuuskunta PPO ja Guida Invest Oy ovat lähteneet tukemaan ylivieskalaisen FinnCode Oy:n kasvua ja kansainvälistymistä. FinnCode tarjoaa yrityksille innovatiivisia ohjelmistoratkaisuja ja yhtiön tavoitteena on viedä palvelutuotteensa kansainvälisille markkinoille Tekes-hankkeen kautta. Osuuskunta PPO ja Guida Invest Oy tekevät FinnCodeen vaihtovelkakirjalainasijoituksen tasaosuuksin.
Lue lisää

15.04.2014

Osuuskunta PPO:n tilaaman jäsentutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Taloustutkimus Oy:n asiantuntijat soittivat yli 1500 osuuskunnan jäsenelle laatimansa satunnaisotannan perusteella. Suurempi osa jäsenistöstä on osuuskunnan toiminnan jatkumisen kannalla kuin sen lopettamisen kannalla.
Lue lisää

08.04.2014

Oulu ICT ja Osuuskunta PPO ostavat kaikki Finnvera Oyj:n omistamat sijoitusrahasto Teknoventure Oy:n osakkeet. Teknoventure Oy tekee sijoituksia pohjoissuomalaisiin myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin.
Lue lisää

08.04.2014

Osuuskunta PPO:n vuoden vaihteessa toteutunut toimitusjohtajavaihdos aiheuttaa muutoksia myös osuuskunnan hallituksen kokoonpanoon.
Lue lisää

28.03.2014

Aluehallintovirasto on 27.3.2014 tekemässään päätöksessä määrännyt erityistarkastuksen järjestettäväksi osuuskunnassa siltä osin kuin kyse on Datame Oy:n osakeomistuksen hankkimisesta. Muilta osin Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen. Osuuskunnan hallitus pitää erityistarkastuksen järjestämistä myönteisenä asiana.
Lue lisää

18.03.2014

Osuuskunta PPO:n hallitus on päättänyt kartoittaa omistajien mielipidettä osuuskunnan tulevaisuuden suunnitelmista.
Lue lisää

28.01.2014

Päätöksen riitauttaneet tahot peruuttivat välimiesmenettelyn
Lue lisää