Ajankohtaista

10.03.2021

Osuuskunnan kokoukseen liittyy koronaviruspandemian vuoksi useita poikkeusjärjestelyjä, joilla pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen jäsenten terveys ja turvallisuus huomioiden sekä ehdotetun osuuskoron maksaminen tavanomaisessa aikataulussa. Osuuskunnan kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen.
Lue lisää

Osuuskunnan tulos 4,7 miljoonaa euroa, esitys osuuskorosta 40 euroa/osuus
03.03.2021

Tilikaudella 2020 emoyhtiö Arvo Sijoitusosuuskunta teki noin 15,8 miljoonan euron liikevaihdolla 4,7 miljoonan euron eli 29,6 prosentin tuloksen. Konsernin toinen sijoitusyhtiö Arvo Invest Nordic Oy saavutti 4,7 miljoonan euron liikevaihdolla 1,3 miljoonan euron eli 27,7 prosentin tuloksen. Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona 40 euroa/osuus eli yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa.
Lue lisää

Keliberin litiumhankkeelle merkittävä rahoitus
23.02.2021

Keliber Oy ja Sibanye Stillwater Limited ovat sopineet 40 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä, joka edistää merkittävästi Keliberin litiumhankkeen etenemistä Keski-Pohjanmaalla. Keliberin tavoitteena on aloittaa akkulaatuisen litiumhydroksidin tuotanto vuonna 2024, jolloin litiumin kysynnän ennustetaan ylittävän tarjonnan erityisesti liikenteen sähköistymisen ja digitalisaation seurauksena.
Lue lisää

Valve valvoo asiakkaidensa puolesta
03.02.2021

Valve Group Oy on uusi kohdeyhtiö Arvon valtakunnallisten sijoitusten salkussa. "Valve-nimi lähtee siitä, että valvomme asiakkaidemme puolesta. Olemme ottaneet sen roolin, että meillä on ymmärrys siitä, mitä tapahtuu markkinoinnin, viestinnän ja teknologioiden maailmassa, miten se vaikuttaa asiakkaisiimme ja mitä toimenpiteitä heiltä vaaditaan", kertoo Valve Groupin toimitusjohtaja Jorma Maaninka. Haastattelu on julkaistu alun perin Arvon jäsenlehdessä marraskuussa 2020.
Lue lisää

Päivitetyn sijoitusstrategian tavoitteena tasapainoinen salkku
20.01.2021

Arvon hallintoneuvosto on hyväksynyt hallituksen esittämän sijoitusstrategian päivityksen, jonka myötä tavoiteallokaatiota tasapainotetaan tähtäimenä ohjata kolmannes varoista kuhunkin kolmeen omaisuusluokkaan: alueellisiin sijoituksiin, valtakunnallisiin sijoituksiin ja finanssisijoituksiin. Samalla kirkastettiin Arvon missiota, visiota ja arvoja.
Lue lisää

Inderes seurannan aloitus-ulkopuolinen analyysi Arvon osuuden käyvästä arvosta
22.12.2020

Analyysitalo Inderes on aloittanut Arvo Sijoitusosuuskunnan seurannan. Nyt julkaistaan seurannan aloitusraportti ja jatkossa Inderes päivittää näkemystään kaksi kertaa vuodessa. Omistajille ja sijoittajille Inderesin raportti tarjoaa ulkopuolisen ja riippumattoman näkemyksen Arvon osuuden käyvästä arvosta.
Lue lisää

Esittelyssä hallintoneuvoston jäsen Kaisa Louet-Similä: Multitaskaaja Siikalatvan Rantsilan kylältä
14.12.2020

Miten yhdistää lapsiperheen arki, vaativa ura ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen? Arvo Sijoitusosuuskunnan hallintoneuvoston jäseneksi keväällä valittu Kaisa Louet-Similä kuvailee itseään ratkaisukeskeiseksi noudattaen kaikki järjestyy –voimalausettaan. Toden totta, kaikki on myös klaaraantunut, tavalla tai toisella, tukijoukkojen avustuksella. Henkilöhaastattelu on julkaistu alun perin Arvon jäsenlehdessä marraskuussa 2020.
Lue lisää

Pyhäjokista osaamista maailmanmarkkinoille
07.12.2020

Saksa, Venäjä, Yhdysvallat, Brasilia, Indonesia, Australia, Tshekki, Ruotsi, Suomi. Pyhäjokinen PR Rolls kasvaa ja laajentaa kansainvälistä markkina-aluettaan tehdas kerrallaan. "Arvo Sijoitusosuuskunnan, Nordea Pankin ja Finnveran rahoituspaketin ansiosta meidän on jatkossa entistä helpompi toteuttaa yhtiön kasvustrategiaa", Jani Westerlund sanoo. Juttu on julkaistu alunperin Arvon jäsenlehdessä marraskuussa 2020.
Lue lisää

Arvon talousjohtajaksi valittu KTM Anne Voho
30.11.2020

Arvo Sijoitusosuuskunnan uudeksi talousjohtajaksi on valittu KTM Anne Voho Oulaisista. Arvo Sijoitusosuuskunnan työtehtävät ja henkilöstö ovat Anne Voholle jo entuudestaan osin tuttuja, sillä hän toimi Arvoa edeltäneessä Osuuskunta PPO:ssa konsernin talousjohtajana vuosina 2010-2014. Anne Voho aloittaa Arvon talousjohtajana 1.1.2021
Lue lisää

Arvon osakkuusyhtiö Nordic Option irtaantuu Specim-sijoituksesta
27.11.2020

Konica Minolta, Inc. on ilmoittanut tänään, että sen Hollannissa toimiva tytäryhtiö on tehnyt sitovan sopimuksen oululaisen Specim Oy:n ostamisesta. Arvon osakkuusyhtiö Nordic Option sijoitti Specimiin vuonna 2015 mahdollistaakseen sen tuoteportfolion kehitysinvestoinnit. “Olemme Nordic Optionissa ylpeitä Specimin kehittymisestä hyperspektrikuvantamisen globaaliksi markkinajohtajaksi. On ollut hieno matka työskennellä yhtiön perustajien, johdon ja henkilöstön kanssa. Erinomaista on myös, että kauppojen jälkeen Specim tulee pitämään nykyiset toimistonsa sekä tilat Oulussa.” kertoo Nordic Optionin toimitusjohtaja Jaakko Lampela.
Lue lisää