Arvo Sijoitusosuuskunnan tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022
22.02.2023

Arvo Sijoitusosuuskunnan tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022

Hyvä tulos vaativassa toimintaympäristössä
Osuuskunnan tulos 4,2 miljoonaa euroa, esitys osuuskorosta 4 euroa/osuus

Tilikaudella 2022 emoyhtiö Arvo Sijoitusosuuskunta teki noin 9,5 (24,3 Meur tilikaudella 2021) miljoonan euron liikevaihdolla 4,2 (6,4) miljoonan euron tuloksen, joka vastasi 43,8 (26,5) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin tilikauden tulokseksi jäi 2,8 (8,8) miljoonaa euroa eli 19,4 (33,9) prosenttia liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,7 (9,1) prosenttia. Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona 4 euroa/osuus eli yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa. Osuuskorkoesityksessä on huomioitu helmikuussa 2023 toteutettu maksuton osuusanti, jonka myötä osuuksien lukumäärä kymmenkertaistui. Osuuskoron täsmäytyspäiväksi on päätetty 14.4.2023. Osuuskoron maksupäivä on 24.4.2023.

Keskeiset luvut ja tapahtumat

 • Arvo Sijoitusosuuskunta -konsernin liikevaihto oli 14,3 (26,0) miljoonaa euroa.
 • Konsernin liikevoitto oli -2,7 (5,9) miljoonaa euroa
 • Konsernin tilikauden tulos oli  2,8 (8,8) miljoonaa euroa.
 • Osuuskohtainen tulos oli  5,1 (7,8) euroa1).
 • Sijoitetun pääoman annualisoitu tuotto oli 8,7 (9,1) prosenttia.
 • Arvo Sijoitusosuuskunta maksoi 9.6.2022 osuuspääoman korkoa vuosikokouksen päätöksen mukaisesti 50 euroa jäsenosuudelta.
 • Alueellisessa sijoitussalkussa toteutui kaksi alueellista lainasijoitusta ja kaksi irtaantumista.
 • Valtakunnallisessa sijoitussalkussa toteutui neljä uutta sijoitusta
 • Lyhytaikaista  siltarahoitusta palautui osuuskunnalle ja uutta siltarahoitusta myönnettiin yhdelle alueellisen sijoitussalkun kohdeyhtiölle sekä kolmelle valtakunnallisen sijoitussalkun kohdeyhtiölle.
 • Arvo Sijoitusosuuskunta hakee jäsenosuudelleen listausta Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
 • Tilikauden päättymisen jälkeen 13.2.2023 pidetty ylimääräinen osuuskuntakokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen sääntömuutosehdotukset sekä ehdotuksen maksuttomasta osuusannista, jolla jäsenten jo omistamien osuuskunnan osuuksien lukumäärä kymmenkertaistettiin. Osuuksien uusi kokonaismäärä on 820 530.
 • Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona 4 euroa/osuus eli yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa.
 • Ennen listautumista osuuskunnan jäsenosuudet siirretään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Ilmoittautumisaika arvo-osuusjärjestelmään päättyy 26.5.2023.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

 1) Osuuskohtainen tulos on muunnettu vastaamaan uutta, maksuttoman osuusannin jälkeistä kymmenkertaistettua osuuksien lukumäärää. Vertailutieto muutettu vastaavasti

graafit tp 22

2) Osuuskohtainen tulos on muunnettu vastaamaan uutta, maksuttoman osuusannin jälkeistä osuuksien lukumäärää.

Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan luettavissa tästä linkistä.

Arvo Sijoitusosuuskunnan konsernitilinpäätös on tiedotteen laadintahetkellä tilintarkastamaton. Hallitus on allekirjoittanut tilinpäätöksen sekä päättänyt sen esittämisestä tilintarkastajille tarkastusta varten, hallintoneuvostolle lausuntoa varten ja osuuskunnan kokoukselle hyväksyttäväksi.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jari Pirinen, puhelin: +358 40 027 7412 jari.pirinen@arvosijoitus.fi

Talousjohtaja Anne Voho, puhelin: +358 40 679 1160 anne.voho@arvosijoitus.fi

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle