Arvolle merkittävä tuotto Keliberin osakkeiden myynnistä

Arvolle merkittävä tuotto Keliberin osakkeiden myynnistä

21.09.2022

Keliber Oy:n suurin omistaja Sibanye-Stillwater Limitedin tytäryhtiö Keliber Lithium Proprietary Limited teki kesäkuun viimeisenä päivänä yhtiön osakkaille vapaaehtoisen ostotarjouksen, jolla se tarjoutui hankkimaan kaikki tarjouksen vastaanottaneiden osakkeenomistajien omistamat Keliberin osakkeet. Arvo Sijoitusosuuskunta ilmoitti suostumuksensa vapaaehtoiseen ostotarjoukseen, joka on nyt toteutunut.

Arvo on sijoittanut Keliberiin yhteensä 2,85 miljoonaa euroa. Alkuperäinen sijoitus on tehty vuonna 2017 ja sitä on täydennetty vuoden 2020 suunnatussa osakeannissa. Nyt kaikki Arvon omistamat osakkeet on myyty reilun 11,5 miljoonan euron kauppahinnalla. Arvo kirjaa osakkeiden myynnistä noin 8,7 miljoonan euron myyntivoiton.

- Arvon rooli Keliberin litiumhankkeessa on ollut toimia alueellisen hankkeen mahdollistajana osana paikallista sijoittajaryhmää. Tuotantovaiheen lähestyessä kaivoshankkeet tyypillisesti siirtyvät kansainvälisen rahoituksen piiriin. Sibanye-Stillwaterilla toimijana on juuri sen mittakaavan kokemusta ja resursseja, joita Keliberin hanke tässä vaiheessa edellyttää, kommentoi Arvon toimitusjohtaja Jari Pirinen.

- Sijoituksena Keliber oli Arvolle erittäin hyvä onnistuminen. Yleinen taloustilanne on nyt haastava ja finanssisijoitusten osalta kuluvalle tilikaudelle on odotettavissa toisen suuntaista tulosvaikutusta. Arvossa on pitkäjänteisesti rakennettu hajautettua sijoitussalkkua tavoitteena mahdollisimman tasainen kassavirtatuotto eri markkinatilanteissa. Sijoitusstrategiamme osoittaa jälleen toimivuutensa, Jari Pirinen jatkaa.

Keliber on suomalainen kaivos- ja akkukemikaaliyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa akkulaatuista litiumhydroksidia kasvavien kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin. Keliberin hallussa on useita pitkälle tutkittuja litiumesiintymiä yli 500 km²:n laajuisella alueella Keski-Pohjanmaalla. Rikastamo nousee malmivarojen lähelle Kaustiselle ja litiumkemiantehdas Kokkolan suurteollisuusalueelle sataman läheisyyteen.

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle