Arvon jäsenpostitus viikolla 8
15.03.2023

Arvon jäsenpostitus viikolla 8

OIKAISU: Toimintaohjeeseen on eksynyt painovirhe. Oikea osuusmaksun määrä on 12 euroa/osuus. Korjattu toimintaohje Linkki

Arvo Sijoitusosuuskunnan tavoitteena on hakea osuuksiensa listausta Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Osuuksien listaamisen tarkoituksena on mahdollistaa markkinaehtoinen kaupankäynti Arvon osuuksilla.

Ennen listautumista nykyiset Arvon jäsenrekisteriin kirjatut osuudet vaihdetaan arvo-osuuksiksi osuudenomistajien avaamille arvo-osuustileille. Arvo-osuusjärjestelmää ylläpitää Suomessa Euroclear Finland Oy.

Arvo on lähettänyt 20.2.2023 kaikille osuudenomistajille kirjeet, joissa annetaan selkeät ohjeet osuuksien kirjaamisesta arvo-osuustileille. Kirjelähetys sisältää kolme dokumenttia:

Esitäytetyssä kirjaamishakemuksessa on huomioitu ylimääräisen osuuskunnankokouksen 13.2.2023 päättämä maksuton osuusanti. Jäsenen omistamien osuuksien lukumäärä on tässä yhteydessä kymmenkertaistunut aiempaan kappalemäärään verrattuna.

Kirjaamishakemus tulee täydentää ja palauttaa Arvolle mahdollisimman pian. Ilmoittautumisaika arvo-osuusjärjestelmään päättyy 26.5.2023. Ilmoittautumisajan jälkeen vaihtamattomien osuuksien omistaja ei voi käyttää osuudenomistajalle kuuluvia oikeuksiaan ennen kuin hänet on merkitty Euroclear Finlandissa ylläpidettävään omistajaluetteloon.

Voitte täydentää ja palauttaa kirjaamishakemuksen sähköisesti Arvon verkkosivuilla kirjautumalla Jäsenen omille sivuille. Vaihtoehtoisesti voitte palauttaa kirjaamishakemuksen täydennettynä ja allekirjoitettuna Arvolle postitse. Tarkemmat ohjeet löytyvät toimintaohjeesta.

Jokaisella osuudenomistajalla tulee olla avattuna henkilökohtainen arvo-osuustili osuuksien säilyttämistä varten. Mikäli jäsenellä ei ole entuudestaan arvo-osuustiliä, hänen tulee ottaa yhteyttä omaan pankkiinsa arvo-osuustilin avaamiseksi.

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle