Arvon osuuskuntakokouksen 9.6. päätökset

09.06.2020

Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidettiin Raahessa 9. kesäkuuta. Kokouksessa oli edustettuna 113 jäsentä. Heillä oli käytössään yhteensä 313 ääntä eli noin 0,48 % prosenttia kaikista äänistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi OTT Mikko Pikkujämsä. 

Osuuskuntakokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Osuuskunnan sijoitustuotot kaikissa omaisuuslajeissa pysyivät hyvällä tasolla, vaikka yleinen talouskasvu vuonna 2019 jäi vaatimattomaksi. Tilikaudella toteutui yksi uusi alueellinen sijoitus, yksi uusi valtakunnallinen sijoitus sekä yhteensä 5 uutta siltarahoitusta.

Tilinpäätöksen osoittamasta 4,1 miljoonan euron voitosta jäsenille jaetaan osuuskorkona noin 3,3 miljoonaa euroa eli 40 euroa/osuus. Noin 25 000 jäsenelle jaettuna osuuskunnan voitonjako tuo merkittävän piristysruiskeen toimialueen talouteen ja kulutukseen. Osuuskoron täsmäytyspäivä on 17.8.2020 ja maksupäivästä hallitus tekee päätöksen myöhemmin.

Erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä valittiin uudelleen Tarja Repo Haapavedeltä, Asko Syrjälä Kannuksesta, Tapani Koskela Kokkolasta, Pasi Parkkila Raahesta, Kalle Arvio Siikajoelta, Raimo Ahokas Toholammilta ja Heikki Jaakola Ylivieskasta. Lisäksi uutena valittiin Sirpa Korpela Raahesta, Kaisa Louet-Similä Siikalatvalta, Esko Salmikangas Ylivieskasta ja Seija Mäkinen Haapavedeltä. 

Osuuskunnan kokoukseen liittyi koronaviruspandemian vuoksi useita poikkeusjärjestelyjä perustuen väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin. Kokouksessa käsiteltiin ainoastaan lain ja sääntöjen mukaan varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat. Kaikki asiakohdat pidettiin mahdollisimman lyhyinä.

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle