Arvon uusi alueellinen sijoitus Ojasaaren Biokaasuun
08.08.2023

Arvon uusi alueellinen sijoitus Ojasaaren Biokaasuun

Ojasaaren Biokaasu Oy käynnistää merkittävän kiertotaloushankeen Ylivieskan ja Nivalan alueella. Yhtiön on määrä tuottaa biokaasua pääosin omistajiensa maatilojen, mutta myös alueen muiden maatilojen lannasta ja nurmesta ja jalostaa siitä liikennebiokaasua myyntiin. Investointipäätös on tehty ja tarvittavat luvat olemassa.

Biokaasujärjestelmän investointi on arvoltaan runsaat 2 miljoonaa euroa. Rakennushankkeen kustannuksista puolet katetaan ELY-avustuksella. Arvo Sijoitusosuuskunta osallistuu hankkeen rakennusaikaiseen rahoitukseen siltarahoittamalla Ojasaaren Biokaasulle myönnetyn ELY-avustuksen 90-prosenttisesti. Hankkeen taustalta löytyvät Juha Pylväs, Pirttirannan Tilan yrittäjäpariskunta Elina ja Leevi Hannula sekä Alatalon tilan yrittäjät Mika, Esko ja Santeri Lähdemäki.

- Me omistajat olemme sitoutuneet vahvasti biokaasuhankkeeseen. Vastaamme maanrakennustöistä ja laitoksen valmistuttua tarvittava lanta tulee ensivaiheessa omilta maatiloiltamme. Saamme parannettua maatilojemme ravinnekiertoa ja teemme merkittävän satsauksen ympäristöasioihin, kertoo Ojasaaren Biokaasu Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Lähdemäki.

Ojasaaren Biokaasu tulee valmistamaan lietelannasta ja maatalouden sivuvirroista biokaasua ja -metaania sekä kierrätysravinteita. Biometaani myydään liikennepolttoaineeksi. Kaasuautoilijoita palveleva biometaanin jakeluasema rakentuu Valtatie 27 varrelle Nivalan ja Ylivieskan rajalle. Tankkausasema on valmis viimeistään kesällä 2024.

Biokaasulaitoksen toimittajaksi on valittu Demeca Oy naapurikunnasta Haapavedeltä. Demeca toimittaa Ojasaaren Biokaasulle itse biokaasulaitoksen lisäksi myös biometaanin jalostusyksikön ja biometaanin paineistusyksikön. Demeca myös investoi itse tankkausasemaan ja tulee toimimaan kaasun jakelijana kohteessa.

Kuvaliitteet

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle