Aurinkosähköstä ennustettavaa kassavirtaa

Aurinkosähköstä ennustettavaa kassavirtaa

12.05.2021

Ilmastonmuutos ja sen hillitseminen edellyttävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Yksi suurimmista ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä on energiantuotanto, ja erityisesti fossiilisten polttoaineiden käytöstä vapautuva hiilidioksidi.

Jotta hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää, energiantuotannossa ollaan siirtymässä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen. Ilman aurinkoenergiaa olisi vaikea päästä globaalisti kasvihuonekaasuille asetettuihin päästövähennystavoitteisiin. Aurinkoenergiasta onkin tullut kestävän kehityksen kriteerit täyttävä, läpinäkyvä ja ennustettavaa kassavirtaa hyvin tuottava sijoituskohde.

Sijoitus- ja asiantuntijayhtiö Korkialla on vahvaa osaamista aurinkoenergiaan sijoittamisesta. Miten tähän on päädytty?

Kolmisen vuotta sitten Korkiassa tehdyn strategiatyön lopputulemana yhtiössä todettiin, että vaihtoehtoisissa sijoitusmuodoissa on valtavasti kasvun varaa ja kiinnostusta. Meillä oli siihen liittyen jo merkittävää osaamista, ja olimme aloittaneet aurinkoenergiaan panostamisen ennakoiden tulevaa energiamurrosta, jonka kuluessa maailmalla otetaan käyttöön uusia tuotantotapoja ja -järjestelmiä, sanoo Korkian aurinkoenergialiiketoiminnasta vastaava Mikko Kantero.

Millaisia aurinkoenergian sijoitusmahdollisuuksia Korkia tarjoaa? Kenelle aurinkoenergiaan sijoittaminen sopii, ja millaista tuottotasoa sijoittaja voi odottaa?

Korkian sijoitusvaihtoehdot aurinkoenergiaan on tällä hetkellä suunnattu ammattimaisille sijoittajille. Pyrimme tarjoamaan vielä tämän vuoden kuluessa markkinoille sijoitusmahdollisuuksia myös yksityissijoittajille ja piensijoittajille, kuten Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenille. Erilaisista aurinkoenergiasijoituksista on saatavilla erilaisia tuottoja. Pyrimme tarjoamaan niin matalan kuin korkeamman riskin tuottoja. Matalasta ja keskimääräisestä riskistä on saatavilla noin 6-8 prosentin vuosituotto, ja korkeasta riskistä yli 10 prosentin tuotto vuodessa. Teknologinen kehitys ja komponenttien hinnanlasku ovat kasvattaneet aurinkoenergian houkuttelevuutta tuotonlähteenä. Aurinkoenergia on kannattava uusiutuvan energian muoto ja kilpailukykyinen minkä tahansa muun energiamuodon kanssa. Valmistusprosessi huomioidenkin aurinkoenergian hiilijalanjälki on hyvin alhainen.

Korkia vastaa myös aurinkovoimaloiden operoinnista. Miten se käytännössä hoidetaan?

Aurinkosähköä on kannattavinta tehdä siellä, missä aurinko paistaa eniten. Korkialla työskentelee maailmalla oma henkilöstö rakentamassa ja hallinnoimassa aurinkovoimalaitoksia ensisijaisesti Etelä-Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Meillä on oma paikallinen organisaatio niin Espanjassa, Iso-Britanniassa kuin Chilessä eli niissä kohdemaissa, joissa aurinkoenergian tuotantoa rakennetaan. Paikallinen organisaatio on äärimmäisen tärkeä, jotta voimme valvoa ja hallinnoida laitoksia, jotka ovat sijoittajiemme omaisuutta. Olemalla läsnä paikallisesti pysymme myös kyseisen markkinan pulssilla, ja seuraamme sikäläistä lainsäädäntöä ja markkinaympäristöä läheltä.

Millaisia riskejä aurinkoenergiaan sijoittamiseen liittyy, ja miten riskejä voidaan hallita?

Aurinkoenergiassa tärkein tuoton ja riskin lähde on sähkön hinta, johon vaikuttavat sähkön kysyntä ja tarjonta. Laitoksien osalta riskienhallinta toteutuu hyvin mallilla, jossa olemme läsnä paikan päällä. Paikallisuus auttaa meitä ymmärtämään paremmin muitakin riskejä lainsäädännöstä veromuutoksiin. Aurinkoenergian käytännön rakentaminen kohteessa on lähtökohtaisesti yksinkertaista. Varsinaiseen rakentamiseen liittyvät riskit ovat tyypillisimmillään viivästyksiä, jotka johtuvat useimmiten paikallisten viranomaistahojen lupaprosesseista ja käsittelyajoista. Omat kokemuksemme auttavat huomioimaan nämä tekijät sijoituslaskelmissa.

Aurinkoenergia muokattu

Aurinkosähköä on kannattavinta tehdä siellä, missä aurinko paistaa eniten.

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle