Esittelyssä Leden Group, osa 1: Celermec Oy

Esittelyssä Leden Group, osa 1: Celermec Oy

08.11.2021

Nivalassa pääpaikkaansa pitävä LaserComp Oy ja sen tytäryhtiö Celermec Oy Sievistä, Suomessa ja Virossa toimiva Ojala Group Oy sekä virolainen Favor AS yhdistyivät viime kevättalvella täyden palvelun metalli- ja sähkömekaniikan sopimusvalmistajaksi, Leden Group Oy:ksi. Arvo oli entuudestaan yksi LaserCompin omistajista ja sijoitusosuuskunnalla olikin tärkeä rooli yritysjärjestelyn mahdollistajana. Leden Groupin toimialajärjestely oli kaikille osapuolille mittava ponnistus. Miksi sellaiseen kannatti lähteä? Esittelemme Leden Groupin logiikan juttusarjassa, jonka aloittaa Celermec Sievistä.

 ”Volyymilla on merkitystä”

Celermec Oy:n tehtaanjohtajan Pertti Haatajan mukaan Leden Groupin perustaminen tarkoittaa Celermecin siirtymistä ylöspäin seuraavaan kokoluokkaan. Tämä lisää uskottavuutta, koska puhutaan sekä Suomen että Skandinavian mittakaavassa kookkaasta yritysryppäästä.

- Olemme paljon uskottavampia Leden Groupina kuin yksittäisinä yhtiöinä, Haataja tiivistää. Esimerkiksi pääsy isompiin neuvottelupöytiin ja sitä kautta laajemmille markkinoille helpottuu, sillä isot yhtiöt keskustelevat vain riittävien isojen toimittajien kanssa. Sopimusvalmistuksessa volyymilla on merkitystä.

Sen lisäksi, että Leden Group tytäryhtiöineen on toimittajapuolella kovempaa valuuttaa, Haataja kertoo kilpailuetuja syntyvän ostoissa, kuten materiaalihankinnoissa ja komponenttipuolella.

- Sopimusvalmistus on nykyään erittäin kilpailtu toimiala. Haasteita tulee milloin koronasta, lamasta tai vaikkapa pankkikoroista. Niiden jälkeen katsotaan, kenen koho vielä kelluu pinnalla. Leden Groupin mittakaavassa kassa ja asiakaskunta ovatkin vakaampia kestämään erilaisia häiriöitä kuin monilla pienillä yrityksillä.

Haataja sanoo tytäryhtiöiden hyötyvän yhteistyöstä myös jakamalla keskenään tieto-taitoa. Sekin on tärkeää, etteivät Leden Groupin yhtiöt kilpaile keskenään. Ristiin meneviä asiakkuuksia on hyvin vähän, ja missä sellaisia on, ne ovat toiselle osapuolelle pieniä.

Celermec on Leden Groupissa ainoa koneistuksia tekevä yhtiö. Yksittäisistä asiakasryhmistä medikaalipuolen asiakkuudet ovat lisääntyneet voimakkaasti. Siellä sarjat eivät ole välttämättä pitkiä, mutta tuotteet ovat vaativia.

- Koronasta olemme selviytyneet yllättävän hyvin, vaikka meilläkin on toki ollut samoja ongelmia kuin muilla alan toimijoilla asiakkaiden kärsiessä materiaalien puutteesta. Meillä on ollut koko ajan töitä, ja toiminta on pysynyt kannattavana. Kuluvan tilikauden näkymät ovat jopa edellistä paremmat.

Komponenttivalmistusta Haataja siirtäisi mieluusti Eurooppaan.
- Tällä hetkellä olemme aivan liikaa Aasian varassa. Komponenttien saatavuus pitäisi pystyä varmistamaan, vaikka Euroopassa tehtävä valmistus olisikin vähän kalliimpaa.

 

Celermec Pertti Haataja

Tehtaanjohtaja Pertti Haatajan mukaan sopimusvalmistus on erittäin kilpailtu toimiala.

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle