Esittelyssä Leden Group, osa 5: Sijoittajan näkökulma

Esittelyssä Leden Group, osa 5: Sijoittajan näkökulma

30.11.2021

Nivalassa pääpaikkaansa pitävä LaserComp Oy ja sen tytäryhtiö Celermec Oy Sievistä, Suomessa ja Virossa toimiva Ojala Group Oy sekä virolainen Favor AS yhdistyivät viime kevättalvella täyden palvelun metalli- ja sähkömekaniikan sopimusvalmistajaksi, Leden Group Oy:ksi. Arvo oli entuudestaan yksi LaserCompin omistajista ja sijoitusosuuskunnalla olikin tärkeä rooli yritysjärjestelyn mahdollistajana. Arvo myös kasvatti järjestelyn yhteydessä Leden Groupin omistustaan merkittävästi. Leden Groupin toimialajärjestely oli kaikille osapuolille mittava ponnistus. Miksi sellaiseen kannatti lähteä? Leden Groupia esittelevän juttusarjan viimeisessä osassa esiin nousee sijoittajan näkökulma.

Leden Group yhdistää neljä sopimusvalmistajaa

- Kasvuhalukkuuden lisäksi näitä neljää yritystä yhdistää se, että ne ovat kaikki tahoillaan menestyviä ja erittäin kannattavia, mutta toimialallaan liikevaihdolla mitattuna suhteellisen pieniä. LaserCompissa ja Celermecissä totesimme jo vuosia sitten yhdessä henkilöomistajien kanssa, että harppaus suurempaan kokoluokkaan toisi tiettyjä etuja.

- Pienen koon takia yhtiöiden arvostus yritysjärjestelyissä ei heijasta niiden kannattavuuden tasoa, minkä lisäksi kyseessä on ala, jossa asiakkaat ovat isoja kansainvälisiä toimijoita. Siksi oli tärkeää luoda isompi kokonaisuus tuomaan mittakaavaetuja esimerkiksi hankintoihin, ja samalla vahvistaa tytäryhtiöiden uskottavuutta markkinoilla, Arvo Sijoitusosuuskunnan toimitusjohtaja Jari Pirinen kertaa Leden Groupin syntyä.

Leden Groupin yritysjärjestelyä helpottivat Arvon verkostot alueen sopimusvalmistajiin, mutta vastaavasti koronapandemiasta johtuneet matkustusrajoitukset estivät neuvottelut kasvokkain.

- Iso hatunnosto osapuolille siitä, että matkan varrella yrittäjä-omistajien välille pystyttiin rakentamaan vahva keskinäinen luottamus maantieteellisestä etäisyydestä huolimatta. Tämä tapahtui suurelta osin videotapaamisissa, joita pidettiin lähes viikoittain. Nyt meillä on kokonaisuus, jossa yrittäjät puhaltavat yhteen isompaan hiileen, ja jonka jokainen yritys on alueellaan entistä kilpailukykyisempi työllistäjä, Jari Pirinen jatkaa.

Arvon ydinalueella Leden Groupilla on kolme tehdasta ja niissä yli 300 työntekijää. Kaksi tuotantolaitosta toimii Tallinnassa. Neuvotteluissa tunnistettiin huomattavia synergiaetuja, joita Leden Group tuo mukanaan. Esimerkiksi päällekkäisiä asiakkuuksia ei käytännössä ollut, vaan päinvastoin jokaiselle yhtiölle oli tarjolla laajempia tehtäviä isommassa ympäristössä.

- Kun puhutaan Arvo Sijoitusosuuskunnasta, lopputuloksessa olennaista on luonnollisesti sekin, että tällainen volyymiltaan isompi kokonaisuus luo edellytykset irtaantumiseen oikeudenmukaisella arvostuksella ja tuotolla. Meitä kaikkia ilahduttaa suuresti, että Leden Groupin aloitusvaihe on ollut suorastaan loistava, Jari Pirinen toteaa.

"ledeniläisyys on omaksuttu nopeasti"

Leden Group on asiakkailleen täyden palvelun sopimusvalmistaja, joka palvelee ohutlevy- ja kiskolevymekaniikassa sekä koneistuksessa ja kokoonpanossa. Yhtiö tuottaa myös älykkäitä lisäarvopalveluita, kuten tuotekehityksen tukea, teknistä ylläpitoa ja logistisia palveluita. Lisäksi sillä on Viron suurin teräspalvelukeskus ja omaa profiilituotantoa.

Leden Groupin toimitusjohtaja Juha Heikkinen sanoo olevansa iloisesti yllättynyt siitä, miten hyvin asiat ovat sujuneet. Hänen mukaansa se kertoo paitsi vahvasta sitoutumisesta myös siitä, että yhtiöiden avainhenkilöt ovat joukkuepelaajia kaikkien tähdätessä samaan maaliin.

- Tytäryhtiöt tekevät liikevaihtoa yhteensä yli 80 miljoonaa euroa, ja ennen yhdistymistä kilpailu samoista tuotteista oli alle miljoonan euron luokkaa. Se osoittaa, että jaetusta toimialasta huolimatta olimme kilpailijoita vain näennäisesti. Sen sijaan synergiaetuja on odotettavissa laajasti. Isompi kokonaisuus muun muassa helpottaa osaavan työvoiman saamista Leden Groupin tuodessa mukanaan joustavuutta. Tämä toivottavasti tekee meistä houkuttelevamman työnantajan Suomessa ja Virossa.

Heikkinen näkee Leden Groupin tulevaisuuden yhtiönä, joka käyttää 2030-luvun teknologiaa. Uusi rakenne mahdollistaa tytäryhtiöille keskittymisen omiin erityisalueisiin, jolloin yhtiöt voivat investoida nimenomaan sellaiseen laitekantaan, joka palvelee parhaiten kunkin syömähampaita.

- Yhtään negatiivista kommenttia Leden Groupista en ole kuullut talosta enkä talon ulkopuolelta. Ihmiset näkevät hyödyt samalla tavalla, ja vaikka työskentelemme eri tytäryhtiöissä, ledeniläisyys on omaksuttu nopeasti.

 

Jari Pirinen

"Nyt meillä on kokonaisuus, jossa yrittäjät puhaltavat yhteen isompaan hiileen", toteaa Arvo Sijoitusosuuskunnan toimitusjohtaja Jari Pirinen.

 

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle