Inderes päivitti Arvon yhtiöraportin: Käypä arvo kehittynyt suotuisasti

Inderes päivitti Arvon yhtiöraportin: Käypä arvo kehittynyt suotuisasti

03.06.2021

Riippumaton analyysitalo Inderes on päivittänyt Arvo Sijoitusosuuskunnan yhtiöraportin. Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa tästä linkistä. Yhteenvedossaan Inderes toteaa seuraavaa:

”Olemme päivittäneet näkemyksemme Arvolle tämän markkinahinnasta suhteessa osuudelle määrittämäämme käypään arvoon. Päivitetyn arviomme mukaan Arvon osuuden käypä arvo on tällä hetkellä 1248 euroa/osuus (aikaisemmin 1211 euroa/osuus). Tämä on selvästi yli viimeaikaisen osuuden markkinahinnan, joka on vaihdellut Privanetissä 700–760 euron välillä. Nousuvaraa arvioitaessa suosittelemme sijoittajien ottamaan huomioon Arvon osuuden ohuen likviditeetin ja sijoitusyhtiöiltä tavallisesti vaadittavan sijoitusyhtiöalennuksen.

Osuuskunnalla vakaan kehityksen vuosi

Arvo Sijoitusosuuskunnan vuosi 2020 ei sisältänyt suurempia yllätyksiä. Osuuskunnan tulos oli 4,7 MEUR (2019: 4,1 MEUR) ja osuuskorkoa Arvo maksaa jäsenilleen 40 euroa osuudelta (2019: 40e/osuus) eli yhteensä 3,3 MEUR. Tämä tarkoittaa noin 70 %:n voitonjakosuhdetta, joka on keskellä osuuskunnan tavoitetasoa (60–80 % tuloksesta) ja vastaten noin 5,5 %:n osuuskorkotuotto-%. Arvon lainasijoituksista saamat korkotuotot olivat viime vuonna reilut 1,4 MEUR ja siltarahoituksen tuotot edellisvuoden tasolla noin 0,7 MEUR:ssa.

Kohdeyhtiöiden kehitys oli vaihtelevaa viime vuonna ja ennustamme saman jatkuvan

Viime vuonna Arvon listaamattomien osakesijoitusten kehitys oli hyvin vaihtelevaa. Positiiviselle puolelle kehittyivät mielestämme Nordic Option sekä Lapwall, vaikka jälkimmäinen jäikin hieman kannattavuuden osalta ennusteistamme. RealMachinerylle 2020 oli sen sijaan kaksijakoinen, sillä yhtiön liikevaihto laski odotuksiamme enemmän, mutta kannattavuus kehittyi odotuksiamme myönteisemmin ja yhtiön nettovelka laski selvästi. Pettymyksen puolelle kallistui Valve Group ja mielestämme tulevaisuuden osalta yhtiöllä on paljon epäorgaanisen kasvun varassa. Keliber puolestaan toteutti helmikuussa 2021 suuren rahoitusjärjestelyn, joka laski projektin riskitasoa arviomme mukaan selvästi. Arvo oli myös keväällä 2021 pääarkkitehtinä neuvottelemassa neljän yhtiön fuusiota, jonka myötä sille syntyi uusi merkittävä sijoituskohde sopimusvalmistaja Leden Group. Velkasijoitusten kohdalla emme näe viime vuoden kehityksen perusteella olennaisia rahoitusriskejä.

Päivitimme osien summa -laskelmamme, jonka myötä osuuskunnan käypä arvo nousi 102 MEUR:oon

Päivitimme osien summa -laskelmamme parametrit, jonka myötä Arvon käypä arvo ennen sijoitusyhtiöalennusta ja likviditeettipreemiota nousi 102 MEUR:oon (aikaisemmin 99 MEUR) tai 1248 euroon osuudelta (aikaisemmin 1211 euroa/osuus). Käyvän arvon nousuun vaikutti etenkin positiivisesti kehittyneet listaamattomat osakesijoitukset sekä Partneran viimeaikainen kurssinousu. Arvon sijoitusvarallisuudesta finanssisijoitukset (ml. Partnera-omistus) muodostavat noin 65 %. Viimeaikaisten järjestelyiden jälkeen listaamattomat osakesijoitukset muodostavat noin 2/3 ja listaamattomat velkasijoitukset noin 1/3 loppuosasta.

Osuuden hinta ei ole korkea suhteessa määrittämäämme käypään arvoon

Arvon osuudella on viime aikoina käyty kauppaa Privanetissä 700–760 euron hinnalla, joten osuus on hinnoiteltu noin 40 % alennuksella määrittämäämme käypään arvoon. Huomautamme kuitenkin, että määrittämämme käypä arvo ei sisällä sijoitusyhtiöalennusta tai likviditeettipreemiota. Tästä huolimatta emme pidä osuuden hinnoittelua erityisen vaativana ja nykyhinta tarjoaa myös puskuria pääomamarkkinan heilahduksiin tai yksittäisten sijoitusten epäonnistumisiin. Arvioimme osuuskorkotuoton olevan yhä 5–8 % tasolla lähivuosina.”

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle