Inderes päivitti Arvon yhtiöraportin: Vakaata arvonkehitystä

Inderes päivitti Arvon yhtiöraportin: Vakaata arvonkehitystä

08.12.2021

Riippumaton analyysitalo Inderes on päivittänyt Arvo Sijoitusosuuskunnan yhtiöraportin. Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa tästä linkistä. Yhteenvedossaan Inderes toteaa seuraavaa:

"Olemme päivittäneet näkemyksemme Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuden käyvästä arvosta. Päivitetyn arviomme mukaan Arvon osuuden käypä arvo on tällä hetkellä 1266 euroa/osuus (aikaisemmin 1248 euroa/osuus). Kesäkuussa suljetun Privanetin kauppapaikan myötä osuudella ei ole tällä hetkellä markkinahintaa, joten emme täten pysty ottamaan kantaa markkinahinnan ja käyvän arvon erotukseen. Käyvän arvon määrityksemme ei sisällä likviditeettipreemiota sekä sijoitusyhtiöiltä tavallisesti vaadittavaa sijoitusyhtiöalennusta, mitkä suosittelemme sijoittajia huomioimaan myös Arvon tapauksessa."

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvää kehitystä
Arvo Sijoitusosuuskunnan H1’21 eteni varsin mallikkaasti ja osuuskunnan tulos nousi 4,5 miljoonaan euroon (H1’20: 2,5 MEUR) etenkin finanssisalkun myönteisen kehityksen vetämänä. Katsauskaudella useampi siltarahoitus palautui osuuskunnalle ja uutta siltarahoitusta Arvo myönsi yhdelle alueelliselle
sijoituskohteelleen. Ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa siltarahoitukset muodostivat noin 15 % (7,5 MEUR) alueellisista ja valtakunnallisista sijoituksista. Arvon mukaan sen tarjoamien lainojen kysyntä on lisääntynyt ja näiden kasvu mahdollistaisi sille kasvavat kassavirtatuotot lähivuosina. Konsernin sijoitussalkun jakaumassa ei ollut tapahtunut H1:n loppuun mennessä merkittäviä muutoksia edelliseen päivitykseemme nähden ja odotamme osuuskunnan etenevän rauhassa kohti vuoden 2025 tavoitettaan sijoitusjakauman osalta. Osien summassa käyttämämme finanssisalkun arvo oli 10/2021 lopussa 65,5 miljoonaa euroa.

Toisella vuosipuoliskolla on ollut aktiviteettia

Arvo tiedotti heinäkuussa sopineensa myyvänsä valtakunnallisen listaamattoman osakesijoituksensa RealMachineryn Wihurille. Kauppasummaa ei julkistettu, mutta arvioimme viime vuosien kehityksen perusteella, ettei Arvo päässyt kirjaamaan myynnistä merkittävää myyntivoittoa. Lisäksi alueellisen sijoitussalkun kohdeyhtiön Skarta Groupin listautuminen saatiin valmiiksi ja Arvon 2 miljoonan euron vaihtovelkakirjalaina konvertoitiin yhtiön osakkeiksi. Arvo on keventänyt tämän jälkeen omistustaan noin 60 %, joista myyntivoittoa on kertynyt laskelmiemme perusteella noin 2,7 miljoonaa euroa. Täten sijoitusta voidaan pitää erinomaisena. Arvo on tehnyt myös uusia sijoituksia H2:n aikana. Osuuskunta on tehnyt toisella vuosipuoliskolla kaksi velkasijoitusta, kun se myönsi henkilöstöravintoloita pyörittävälle Antellille lyhytaikaisen vaihtovelkakirjalainan sekä sopimalla Suomen Kuntakiinteistöjen kanssa uudesta rakennusaikaisesta rahoituksesta Oulunsalon suuralueen päiväkotiprojektiin. Käsityksemme mukaan näistä Antellin vvk-laina on merkittävä ja noin 1,5 miljoonan euron suuruinen. Lainasijoitusten lisäksi Arvo tiedotti marraskuun lopussa, että se on sitoutunut ankkurisijoittajaksi tuulivoiman hankekehitykseen Pohjois-Pohjanmaalle. Hankkeen taustalla ovat uusiutuvan energian hankekehittäjä Semecon sekä sijoitusyhtiö Korkia. Arvo on sitoutunut hankkeeseen 3 miljoonan euron sijoituksella. Mielestämme hanke vaikuttaa alustavasti mielenkiintoiselta lisältä Arvon sijoitussalkkuun, sillä markkinoiden kiinnostus uusiutuvan energiantuotannon investointeja on kohtaan on voimakkaassa kasvussa. Käsityksemme mukaan sijoituksen pitoaika olisi kohtuullisen lyhyt hankekehitysvaiheesta johtuen (~3 vuotta), mutta sen tarkempaa tuottopotentiaalia on kuitenkin tässä vaiheessa vielä hankalaa arvioida.

Markkinapaikka hakusessa
Kesäkuussa suljetun Privanetin listaamattomien arvopapereiden kauppapaikan sulkemisen jälkeen Arvon osuudelle ei ole ollut kaupankäyntialustaa. Puolivuosikatsauksen yhteydessä Arvo kertoi selvittävänsä aktiivisesti muita mahdollisia väyliä helpottaakseen kaupankäyntiä Arvon osuudella. Toistaiseksi osuuskunnan toimistolla käsitellään siirtohakemuksia, joissa osapuolet ovat sopineet luovutuksesta keskenään. Käsityksemme mukaan osuuskunnan johto pyrkii mahdollisimman nopeasti ratkaisemaan tämän yllättävän ja ikävän ongelman. Yhtenä varteenotettavana vaihtoehtona näemme, että Arvo seuraisi KPY:n esimerkkiä ja selvittäisi mahdollisuutta listautua First North -markkinapaikalle. Emme kuitenkaan tiedä Arvon listautumisvalmiudesta ja siitä kuinka kauan mahdollinen prosessi kestäisi Arvon kohdalla (KPY aikaisintaan H1’22 loppupuolella), eikä Arvo ole itsekään asiaa millään tavalla kommentoinut.

Kuva Inderes H1 2021

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle