Inderesin päivitetty raportti Arvo Sijoitusosuuskunnasta

Inderesin päivitetty raportti Arvo Sijoitusosuuskunnasta

29.06.2022

Analyytikkotalo Inderes on päivittänyt näkemyksensä Arvo Sijoitusosuuskunnan osuuden käyvästä arvosta. Päivitetyn arvion mukaan Arvon osuuden käypä arvo on tällä hetkellä 1 336 euroa/osuus (aik. 1 266 euroa/osuus). Osien summaan positiivisesti on vaikuttanut etenkin Leden Groupin merkittävästi noussut  käypä arvo sekä Arvon laskenut nettovelka, johon on vaikuttanut hyvin kehittynyt finanssisalkku sekä erinomainen irtaantuminen Skarta Groupista.

Raportin yhteenvedossa Inderes toteaa seuraavaa:

Arvon raportoidusta sijoitusvarallisuudesta suurin osa koostui vuoden 2021 lopussa  finanssisijoituksista (57 % sijoitusvarallisuudesta käyvin arvoin).
Osuuskunnan sijoitusstrategiana on Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen sekä tuottaa rahavirtaa omistajilleen osuuskoron kautta (60-80 % tilikauden tuloksesta). Tavoitteissa onnistuminen vaatii arviomme mukaan toistuvia onnistuneita sijoituksia listamaattomiin yrityksiin sekä pidemmällä aikavälillä suotuisaa pääomamarkkinoiden kehitystä. Vuolaan voitonjakopolitiikan vuoksi odotamme sijoittajan tuottojen realisoituvan pidemmällä aikavälillä pääosin osuuskorkojen muodossa. Arvon track-record on myös vielä melko lyhyt, mutta mielestämme sen salkussa on potentiaalisia arvonluojia. Toisaalta merkittävimpinä riskeinä pidämme tämän hetken epävarmaa talousympäristöä, mikä heijastuu käytännössä kaikkiin sen sijoituskohteisiin.

Sijoittajan on kuitenkin hyvä huomata, että osuudella ei ole tällä hetkellä kauppapaikkaa, mikä vaikuttaa osuuden likviditeettin selvästi heikentävästi. Osuuskunnan johto pyrkii tällä hetkellä ratkaisemaan ongelmaa ja Arvo onkin ilmoittanut selvittävänsä listautumista First North -listalle tai oman
markkinapaikan perustamista tehokkaamman kaupankäynnin mahdollistamiseksi. Aikataulua prosessille on vaikea arvioida, mutta oletamme mahdollisen listautumisen olevan mahdollista aikaisintaan vuonna 2023.

Inderesin raportti kokonaisuudessaan on ladattavissa tämän linkin kautta.

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle