Jäseniä lähestytty osuuksien ostotarjouskirjeellä

05.03.2018

Monia Osuuskunta PPO:n jäseniä on lähestytty kirjeellä, jossa tarjoudutaan ostamaan osuuksia hintaan 600 euroa/osuus. Asiakaspalveluun on tullut kirjeen johdosta huolestuneita yhteydenottoja. Epäselvyyttä on ollut esimerkiksi siitä, onko Osuuskunta PPO ostotarjouskampanjan takana, koska osoitetietojen lähteeksi on mainittu jäsenrekisteri.

 

Osuuskunta PPO:lla ei ole ostotarjouskampanjan kanssa mitään tekemistä, vaan ostotarjouksen on tehnyt yksityinen toimija. Osuuskuntalain mukaan jäsen- ja omistajaluettelo osoitetietoineen on julkinen. Jokaisella on oikeus osuuskunnan kulut korvattuaan saada jäljennös luettelosta.

 

Osuuskunta PPO:n osuuksilla käydään kauppaa koko ajan myös Privanetin markkinapaikalla. Viimeisin hinta toteutuneissa kaupoissa kannattaa tarkistaa osoitteesta www.privanet.fi. Esimerkiksi 2.3.2018 Privanetin palvelussa on tehty kauppa hintaan 775 euroa/osuus. Privanetissa jäsenet voivat käydä kauppaa joko online-palvelussa tai perinteisellä alueella myös asioimalla osuuspankkien konttoreissa.

 

Jäsenillä on milloin tahansa vapaus päättää itse, myyvätkö he osuutensa vai vastaanottavatko he jatkossakin osuuksista maksettavaa vuotuista osuuskorkoa. Jos myyntiin päätyy, kannattaa se tietysti tehdä parhaaseen mahdolliseen hintaan. Myyntipäätös tarkoittaa myös tulevaisuuden tuotoista luopumista.

 

Hallituksen voitonjakopolitiikan mukaisesti Osuuskunta PPO maksaa vuosittain osuuskorkoa jäsenille 60-80 % edellisen tilikauden tuloksesta. Viime vuosina osuuskorkoa on maksettu seuraavasti:

  • vuonna 2017 62 euroa/osuus tilikauden 2016 tulokseen perustuen
  • vuonna 2016 70 euroa/osuus tilikauden 2015 tulokseen perustuen
  • vuonna 2015 100 euroa/osuus tilikauden 2014 tulokseen perustuen
  • vuonna 2014 500 euroa/osuus tilikauden 2013 tulokseen perustuen

 

Päättyneeltä tilikaudelta 2017 maksettava osuuskorko päätetään kevään osuuskuntakokouksessa ja maksetaan todennäköisesti loppukesästä-alkusyksystä osuuskoron täsmäytyshetkellä jäsenrekisteriin merkityille osuudenomistajille. Hallituksen esitys osuuskorosta julkistetaan jo viikolla 11 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

 

Ostotarjouskirjeessä on myös mainittu, että mahdollinen osuuksien myynti ei vaikuta jäsenten puhelin- tai internetliittymien hintoihin. Tämä pitää paikkansa, sillä Osuuskunta PPO on myynyt aiemmin harjoittamansa teleliiketoiminnan Elisa Oyj:lle jo vuonna 2013 ja toimii nykyään alueellisena sijoitus- ja kehitysyhtiönä. Osuuskunta PPO ja Elisa Oyj ovat kaksi toisistaan täysin erillistä yhtiötä.

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle