Keliberin projektin edistyminen vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla

Keliberin projektin edistyminen vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla

31.05.2021

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja digitalisaation nopea kehittyminen kasvattavat litiumin kysyntää. Keliber on suomalainen kaivos- ja erikoiskemikaaliyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa vastuullisesti akkulaatuista litiumhydroksidia kasvaville akkumarkkinoille omasta malmista vuonna 2024. Arvo on yksi Keliberin omistajista 3,5 % omistusosuudella.

Toimitusjohtaja Hannu Hautala kertoo projektin edistymisestä vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla seuraavasti:

"Alkuvuoden 2021 tärkein Keliber-uutinen oli Bridge 2 -rahoituskierroksen odotettua parempi onnistuminen ja saamamme sitoumus 40 miljoonan euron lisäpääomasta. Tästä luottamuksesta haluan osoittaa suurkiitoksen yhtiön osakkeenomistajille. Samoin haluan kiittää yhtiön henkilökuntaa erinomaisesti tehdystä työstä, jonka konkreettinen osoitus nyt kerätty lisäpääoma on.

Koko aikaisemman historiansa aikana Keliber on käyttänyt litiumhankkeeseen hieman yli 40 miljoonaa euroa ja tulevan vajaan 1,5 vuoden aikana edistämme projektia toisella noin 40 miljoonalla eurolla. Tämä summa kohdennetaan asioihin, jotka jouduttavat hanketta ja siten luovat arvoa kaikille siinä mukana oleville. Työsuunnitelmaan kuuluvat muun muassa lupa-asiat, kaavoitus, rakentamisen valmistelutyöt, mineraalivarantojen päivittäminen ja vuonna 2019 laaditun kannattavuusselvityksen ajantasaistaminen. Kaikki nämä ja lukuisat muut tehtävät tähtäävät rakentamisen aloittamiseen aikataulun mukaisesti kesällä 2022.

Litiumin hinta markkinoilla on noussut kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Taustalla on sähköautojen myynnin kasvu ja litiumin huomattavan tärkeä merkitys useimmissa sähköautoihin soveltuvissa akkuteknologioissa. Maaliskuussa 2021 Roskill päivitti litiumin globaalin kysyntäennusteen, jonka mukaan nykyinen noin 0,3 miljoonan tonnin vuosikulutus kasvaa noin 1,8 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä. Kasvu on siis keskimäärin 150 000 tonnia vuodessa, mikä on noin kymmenen kertaa suurempi määrä litiumia kuin Keliberin tuleva vuosituotanto. Myönteinen markkinanäkymä näyttää edistävän investointeja toimialalla.

Keliberin vahvuudet globaalissa kilpailussa perustuvat muun muassa kustannustehokuuteen ja vastuulliseen toimintatapaan. Litiumhydroksidin kustannustehokkuusvertailussa Keliber sijoittuu Roskillin mukaan kärkipaikalle vuonna 2025. Kestävän kehityksen näkökulmasta Keliberin lyhyillä kuljetusetäisyyksillä ja alhaisilla CO2- ja SOx-päästöillä on tärkeä merkitys. Nykyään suurin osa Euroopassa käytettävästä litiumista tulee reittiä Australia–Kiina–Eurooppa. Tähän verrattuna Keliberin tuottaman litiumin matka Kaustiselta Kokkolan kautta eurooppalaiselle asiakkaalle on lyhyt ja vähäpäästöinen. Suomi on myös esimerkillinen paikka toimia niin yritysten sosiaalisen vastuun kuin hallinnointikäytäntöjenkin osalta.

Kyseessä on konkreettinen työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi."

Keliberin raportti projektin edistymisestä (Q1/2021) kokonaisuudessaan on luettavissa yhtiön nettisivuilta Keliber, projektin edistyminen Q1 2021

Keliber kartalla

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle