Kesätyöstä käytäntöä teorian rinnalle

Kesätyöstä käytäntöä teorian rinnalle

24.11.2020

Kesätyö Arvo Sijoitusosuuskunnassa kasvatti entisestään kiinnostusta sijoitusalaan, kirjoittaa kesätyökokemuksistaan opiskelija Kalle Koivusaari Ylivieskasta.

Arvossa tekemäni työ koostui pääsääntöisesti yritysanalyyseistä. Sen lisäksi tutkin Arvon kaltaisen sijoitusosuuskunnan toimintaan vaikuttavia riskejä eri näkökulmista, pääsin mukaan työryhmiin ja jopa esittelemään yritysanalyysin alustavilla tiedoilla. Pääosin työni oli kuitenkin päivittäiseen toimintaan ja arkeen tutustumista yritysanalyysien kautta. Microsoftin työkalut tulivat viimeistään nyt tutuiksi, Powerpoint ja Excel olivat ihan jokapäiväisessä käytössä.

Kaupallisen alan opiskelijana koen, että työkokemus Arvolla oli merkittävä. Se opetti käytännön taitoja koulussa opitun teorian rinnalle – käytäntö eroaa teoriasta niin monin tavoin. Työ auttoi myös kartoittamaan omia mielenkiinnon kohteitani koulutukseen ja kurssivalintoihin liittyen, eli mihin kannattaa suunnata fokusta alkaneella syyslukukaudella.

Yrittäjäsuvussa varttuneelle työkokemus Arvolla oli mielenkiintoinen senkin takia, että se laittoi ajattelemaan rahoituksen ja rahoittajan roolia yrityksille. Alueellisella sijoitustoiminnalla on merkittävä vaikutus Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan elinvoimalle. Ei pelkästään euromääräisten sijoitusten, vaan lisäksi yhteistyön ja uusien näkökulmien myötä. Yritysten kasvaessa ja investoidessa työpaikat lisääntyvät, mikä näkyy verotulojen, ostovoiman ja palveluiden kasvuna.

Sijoitusosuuskunnan arjessa yllätti eniten työnteon rentous ja optimistinen asenne, vaikkakin sijoitustoiminta on tarkkaa puuhaa. Tapa tehdä töitä, tutkia ja jäsennellä tietoa on rakennettu todella hyvin, mikä mahdollistaa tarkkaavaisuuden sijoituspäätöksiä tehtäessä. Jos joltain jää jokin yksityiskohta huomaamatta, se selviää seuraavassa vaiheessa, ja siitä hankitaan lisätietoa. Työ on pitkälti itsenäistä, josta pidin, mutta kysyä sai ja neuvoja annettiin.

Työ Arvolla kasvatti entisestään kiinnostustani sijoitusalaan. Kaikkein kiinnostavimpana pidin tutustumista tarkemmin alueemme yhtiöiden toimintaan. Vaikka yhtiöt ja toimialat eroavat merkittävästi toisistaan, niihin pätevät tietyt lainalaisuudet, joiden kautta pyritään muodostamaan kokonaiskuvaa yhtiöiden sen hetkisestä tilasta ja tulevaisuudesta. Sijoitusalalla on monia erikoistumisen mahdollisuuksia, joihin voi perehtyä tarkemmin ja kehittää ammatillista osaamistaan niiltäkin osin.

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle