Korkia tarjoaa kestävää ja riippumatonta varainhoitoa

Korkia tarjoaa kestävää ja riippumatonta varainhoitoa

03.05.2021

TEKSTI: JORMA UUSITALO, KUVAT: ESA MELAMETSÄ

Korkia on kestävän kehityksen varainhoitaja ja asiantuntija sekä yksi Arvo Sijoitusosuuskunnan uusista kohdeyhtiöistä. Korkia toimii globaalisti, sillä on Suomessa toimipisteet muun muassa Oulussa sekä Helsingissä, ja yhtiön juuret ulottuvat toimitusjohtajansa kautta Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle. Pauli Mäenpää syntyi ja asui armeijavuoteensa saakka Ylivieskassa. Monet ylivieskalaiset muistavat myös hänen Jouko-isänsä, joka toimi aktiivisesti Ylivieskan Kuulan lentopallojaostossa sekä työskenteli 70 luvun lopulla silloisen Pohjanmaan Puhelinosuuskunnan talousosastollakin.

Arvo ja Korkia tavoittelevat jatkossa tiivistä kumppanuutta.
- Tulemme tarjoamaan myös Arvon jäsenistölle täydet varainhoitopalvelut, minkä lisäksi olemme erikoistuneet vaihtoehtoisiin sijoituksiin, kuten aurinkoenergiaan ja kiinteistöpuolella asuintonttien omistuksiin. Varainhoitopalvelumme on suunnattu suomalaisille yksityishenkilöille ja instituutioille. Kestävään kehitykseen pohjautuvia uuden kasvun ja kilpailukyvyn asiantuntijapalveluita Korkia tarjoaa pörssiyhtiöille sekä suurille ja keskisuurille organisaatioille Suomessa, Pauli Mäenpää kertoo.

Riippumattomuus lisää tutkitusti sijoitustuottoja. Riippumattomuus onkin varainhoidon periaate, jota Mäenpää korostaa Korkian toimintaa esitellessään. Yhtiö ei tarjoa pelkästään omia Korkia-rahastoja, joihin asiakkaan varat sijoitettaisiin. Sen sijaan Korkia valitsee rahastot ja ETF-indeksiosuusrahastot yli 100 000 rahaston ja 2 200 indeksiosuusrahaston joukosta kulloinkin parhaan sijoitusnäkemyksen mukaisesti.

- Asiakkaillemme riippumattomuus tarkoittaa sitä, ettei meillä ole eturistiriitoja tai syytä käyttää omaa rahastoamme, koska se olisi meille kannattavampaa. Voimme ajatella pelkästään asiakkaan etua, ja tulokset puhuvat puolestaan. Olemme onnistuneet löytämään erinomaisia sijoitusrahastoja, minkä ansiosta tuottomme ovat erittäin hyvät, Pauli Mäenpää toteaa.

Arvon jäsenistöä Korkia on valmistautunut palvelemaan paikallisesti, ja jokaiselle asiakkaalle on nimetty asiakasvastuullinen yksityispankkiiri. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan asiakkuuksia yhtiö hoitaa Oulun konttoristaan.

Sijoittaja hakee aina tuottoa rahoilleen. Nykyisessä nollakorkoympäristössä tuotto-odotukset korkopuolella ovat edelleen heikot. Maailmantalouden ajurit suosivat tällä hetkellä osakesijoituksia korkosijoituksien sijaan. Mäenpään mukaan osakkeisiin on ladattu valtavasti odotusarvoa, koska koronarokotusten edetessä ja koronapandemian hellittäessä maailmantalouden odotetaan lähtevän taas kasvuun.

- Maailman osakemarkkinoita mittaavan MSCI AC World-osakeindeksin voittokertoimet ovat noin 30 prosenttia viimeisten kymmenen vuoden keskiarvoa korkeammalla. Myös suhteutettuna pitkien valtionlainojen korkotasoon kansainväliset osakkeet ovat tavallista hintavampia. Etenkin teknologia-, ympäristö- ja etäkauppa-alojen johtavat yritykset ovat historiallisesti hyvin korkealle hinnoiteltuja.

Mäenpää kuitenkin uskoo osakkeista löytyvän tuottoja edelleen. Kasvun vetureiksi ennakoidaan energiasektorin kaltaisia suhdanneherkkiä toimialoja. Vaikka tulosennusteisiin liittyy pettymysriskejä, siitä huolimatta on syytä uskoa globaalin kasvun elpymiseen, mikä tukee suhteellisesti varsinkin osakemarkkinoita.

Entä mihin perustuu vaihtoehtoisten sijoituskohteiden, kuten aurinkoenergiarahaston suosio?
- Yksi syy on nimenomaan nollakorkoympäristö, jossa pitkän aikavälin tuotto-odotus on matala tai olematon. Suosiota selittää lisäksi se, että maailmalla on paljon erityisesti institutionaalisia sijoittajia, joille jatkuva kassavirta on tärkeää. Käsin kosketeltaviin sijoituskohteisiin, kuten kiinteistöjen tai aurinkoenergiakenttien omistamiseen, liittyy myös turvallisuuden tunne. Sijoittaja tietää ja näkee konkreettisesti, mihin sijoittaa.

Vaihtoehtoisten sijoituskohteiden saralla sijoittajille on viime aikoina tullut tarjolle paljon uusia mahdollisuuksia sijoittaa vakaan tuoton lähteisiin. Mäenpään mukaan varainhoitajat ovat osanneet tuotteistaa näitä sijoitusmahdollisuuksia niin, että entistä laajempi joukko pystyy niihin tutustumaan ja sijoittamaan. Pelisääntöjen selkiytyminen on vaikuttanut siihen, että sijoitusmahdollisuuksia on avautunut vähitellen myös yksityissijoittajille.

Vastuullisuus korostuu sijoituspäätöksissä entistä enemmän. Korkian tapauksessa koko yhtiön strategia perustuu kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Pauli Mäenpäällä on selkeä vastaus kysymykseen, voiko sijoittamalla muuttaa maailmaa.

- Sijoitusratkaisuilla voi muuttaa maailmaa. Mikään muu ei tällä hetkellä muuta maailmaa yhtä nopeasti kuin pääomien kohdentaminen uusiutuvaan energiaan. Tutkimustulokset puolestaan osoittavat, että vastuulliset ja kestävästi toimivat yritykset tuottavat paremmin ja ovat parempia sijoituskohteita. Tuottoa ei voi hakea keinolla millä hyvänsä.

Korkia sijoittaa täyden valtakirjan varat kansainvälisen Morningstar-kriteeristön perusteella, minkä lisäksi Korkia muun muassa laskee kuukausittain sijoitustensa hiilijalanjäljen. Joka vuosi yhtiö julkaisee kotisivuillaan toiminnastaan vastuullisuusraportin, joka on luettavissa osoitteessa www.korkia.fi

Pauli Mäenpää sanoo, että lähtökohdat Arvo Sijoitusosuuskunnan ja Korkian väliselle tulokselliselle yhteistyölle ovat lupaavat. Hän arvostaa Arvon pitkän historian mukanaan tuomaa juurevuutta sekä sijoituskokemusta listaamattomista yhtiöistä.

- Tarkoituksena on rakentaa tiiviimpää, molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä, niin varainhoidossa kuin asiantuntijapalveluissa. Korkia jatkaa panostuksiaan vaihtoehtoisten sijoitusten kehittämiseen, johon Arvon tekemä sijoitus ja osaaminen tuovat selkeän lisäarvon.

Pauli.Maenpaa 258

Toimitusjohtaja Pauli Mäenpään mukaan Korkian varainhoito perustuu kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan.

Korkia varainhoitotarjous

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle