Koronapandemia aiheuttaa poikkeuksia osuuskuntakokouksen järjestelyihin

20.05.2020

Arvon osuuskuntakokoukseen liittyy tänä keväänä koronaviruspandemian vuoksi useita poikkeusjärjestelyjä, joilla pyritään mahdollistamaan kokouksen järjestäminen jäsenten terveys ja turvallisuus huomioiden sekä ehdotetun osuuskoron maksaminen tavanomaisessa aikataulussa.

Koronaviruspandemian vuoksi Suomessa on voimassa viranomaisten asettamia rajoituksia muun muassa liikkumiseen ja tilaisuuksien järjestämiseen liittyen. Valtioneuvosto on kuitenkin päättänyt rajoitustoimenpiteiden asteittaisesta purkamisesta siten, että 1.6.2020 alkaen kokousten henkilömäärärajoituksia on lievennetty nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön. Tämän vuoksi Arvon osuuskuntakokoukseen on ilmoittauduttava ennakolta ja kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti kokousajankohtana voimassa olevia rajoituksia noudattaen.

Toivomuksena on, että jäsen ei tänä vuonna osallistuisi kokoukseen, elleivät kokouksessa käsiteltävät asiat ole jäsenen kannalta sellaisia, että ne välttämättä edellyttävät osallistumista kokoukseen. Erityisesti ikä- tai sairaustilansa perusteella riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä pyydetään olemaan osallistumatta kokoukseen tänä vuonna. Ettehän tule paikalle, jos teillä tai perheenjäsenillänne on flunssan oireita, olette karanteenissa, olette matkustanut ulkomailla viimeisen kahden viikon aikana tai olette altistunut koronavirukselle.

Arvon hallitus on päättänyt, että tänä keväänä osuuskuntakokouksessa käsitellään ainoastaan lain ja sääntöjen mukaan varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat. Kaikki asiakohdat pidetään mahdollisimman lyhyinä. Tilaisuudessa ei ole tarjolla kahvia, virvokkeita tai muutakaan tarjoilua.

Hallituksen päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun poikkeuslakiin. Hallitus seuraa koronavirustilanteen kehitystä ja noudattaa Suomen viranomaisten antamia ohjeita.

Kokouskutsu ja kokousasiakirjat on julkaistu sanomalehdissä ja osuuskunnan kotisivuilla 20.5.2020. Myös ennakkoilmoittautumisen yhteydessä toimitettava valtakirjamalli on ladattavissa osuuskunnan kotisivuilta.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle