22.03.2023

KUTSU Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 12.4.2023 klo 10.00 Kulttuurikeskus Akustiikassa, osoitteessa Koulukatu 2 B, 84100 Ylivieska.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

 

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 9 pykälässä varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle määrätyt asiat:

  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus
  • Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston antama lausunto
  • Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta
  • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille
  • Päätetään ylijäämän käyttämisestä
  • Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja matka- ja ansiomenetyskorvausten perusteet sekä tilintarkastajien palkkiot
  • Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon
  • Valitaan tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastajat tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon 

 

ILMOITTAUTUMINEN

Jäsenen, joka haluaa osallistua osuuskunnan kokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 5.4.2023 ennen klo 15.00. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti ilmoittautuminen tai postitse osoitteella Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta, Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska tai puhelimitse 010 277 4400. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

 

KOKOUSASIAKIRJAT

Kokousasiakirjat ovat nähtävillä viimeistään 31.3.2023 osuuskunnan kotisivuilla www.arvosijoitus.fi ja toimitiloissa osoitteessa Kauppakatu 10, Ylivieska. Kokousasiakirjat postitetaan jäsenelle pyydettäessä.

 

Kokousmateriaalit (kokousasiakirjalista täydentyy 31.3. mennessä): 

 

Ylivieskassa, 21. päivänä helmikuuta 2023
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta
Hallitus

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle