Lapwallin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 on julkaistu

Lapwallin puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 on julkaistu

16.08.2022

Lapwall Oyj:n ensimmäinen puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022 pörssiyhtiönä on julkaistu. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta yhtiön liikevaihto kasvoi ja kannattavuus koheni. Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen kommentoi yhtiön toimintaa seuraavasti.

”LapWallin ensimmäisen vuosipuoliskon taloudellinen kehitys oli vahvaa haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Yhtiömme henkilöstö on tehnyt erittäin hyvää työtä ja se näkyy nyt toteutuneissa luvuissa. Liikevaihto kasvoi 54,1 prosenttia 25,5 miljoonaan euroon. Kasvusta vajaa puolet oli orgaanista ja reilu puolet Termater-liiketoimintakaupasta johtuvaa. Käyttökateprosentti oli 20,3 (18,0) ja liikevoittoprosentti ilman liikearvopoistoja oli 17,9 (13,9). Kannattavuus parani huolimatta ostetun Termaterin kattoelementtiliiketoiminnan heikommasta kannattavuudesta ja integrointikuluista.    

Liikevaihdon ja liikevoiton kasvu oli vahvaa. Kaikki liiketoimintamme kehittyivät myönteisesti. Termaterin liiketoiminnan haltuunotto on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Toteutuneen liiketoimintakaupan myötä LapWall onkin markkinajohtaja lämpimien puurakenteisten kattoelementtien valmistajana. Kasvupotentiaalia tässä segmentissä on jatkossakin.     

Puuelementtien käyttö kasvaa rakentamisessa. Tätä tukevat vahvat toimialaamme koskevat megatrendit, joita ovat kiihtyvä ilmastonmuutos, laatu- ja kosteudenhallintavaatimukset, hiilijalanjälki- ja kierrätysvaatimukset sekä rakentamisen työvaiheiden siirtyminen tehtaisiin. Osaavan työvoiman saaminen työmaille onkin tulevaisuudessa entistä vaikeampaa. Myös vihreän siirtymän lainsäädäntövaatimukset vauhdittavat puuelementtien käyttöä rakentamisessa.     

LapWall LEKO -elementointikonsepti mahdollistaa asiakkaille nopean ja kustannustehokkaan tavan rakentaa. Läpimenoaika lyhenee ja kuivaketju ei katkea missään rakentamisen vaiheessa. Laaja vakiotuotevalikoima sekä tehokas asennuspalvelu pienentävät merkittävästi asiakkaidemme laatu- ja taloudellista riskiä rakentamisessa. LapWall tarjoaa poikkeuksellisen laajan seinä- ja kattoelementtivalikoiman nopeasti säältä suojaan asennettuna. Uskommekin, että jatkossa entistä useampi asiakas valitsee LEKO-konseptin mukaisen puuelementtitoimituksen.   

Toisella vuosipuoliskolla jatkamme ostetun Termater-liiketoiminnan integrointia, kehittämistä sekä investointeja, jotka mahdollistavat yksikön kapasiteetin kasvun sekä liiketuloksen saamisen muiden yksiköiden tasolle. Jatkamme myös strategian mukaisten investointien valmistelua ja tuotekehitystä eri tuoteryhmissä, keskeisesti panostamme monikerros- ja julkisivuelementteihin sekä kattoelementtijärjestelmätuotteisiin. Tavoitteenamme on myös kasvattaa elementtitoimituskokonaisuuksia siten, että samaan kohteeseen voitaisiin toimittaa jatkossa useamman tuoteryhmän LEKO-tuotteita. Olemme jättäneet uudentyyppisestä julkisivuelementistä patenttihakemuksen ja uskomme, että uusi tuotteemme tulee mahdollistamaan entistä laajemman puurakenteisten seinäelementtien käytön rakentamisessa.     

Toiselle vuosipuoliskolle lähdemme hyvällä tilauskannalla, joka oli kesäkuun lopussa 25,4 miljoonaa euroa (20,0). Liiketoiminnassamme on tyypillisesti kausivaihtelua. Nykyisessä markkinatilanteessa on paljon epävarmuustekijöitä ja ennustaminen on huomattavasti aiempaa haastavampaa. Kokonaisuutena vuosi 2022 näyttää kuitenkin hyvälle ja suhtaudumme positiivisen luottavaisesti tulevaisuuteen.   

Julkaisimme tänään ohjeistuksemme kuluvalle vuodelle. Ohjeistuksemme kuluvan vuoden liikevaihdolle on 48–52 miljoonaa euroa ja liikevoitolle ilman liikearvon poistoja (EBITA) 7–8 miljoonaa euroa.”  

Lapwallin puolivuosikatsauksen julkistamisesta on katsottavissa myös videotallenne oheisen linkin kautta Linkki

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle