25.05.2015

Osuuskorko maksuun moiteajan kuluttua 5.8.2015

Huhtikuussa kokoontunut osuuskuntakokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osuuskorkoa vuodelta 2014 maksetaan 100 euroa/osuus. Osuuskorko maksetaan varsinaisille ja vapaaehtoisille osuuksille, joita jäsenillä oli hallussaan osuuskoron täsmäytyspäivänä yhteensä 82 133 kappaletta. Osuuskorkoa jaetaan jäsenille kaikkiaan 8,2 miljoonaa euroa, joka vastaa 73 % päättyneen tilikauden tuloksesta. Hallituksen vahvistaman voitonjakopolitiikan mukaisesti tavoitteena on jakaa 70-80 % Osuuskunta PPO:n tuloksesta osuuspääoman korkona vuosittain.

 

Edelleen osuuskuntakokous päätti, että osuuskorko maksetaan hallituksen määräämänä päivänä kuluvan kalenterivuoden loppuun mennessä. Hallitus on määrännyt koronmaksupäiväksi keskiviikon 5.8.2015 sillä edellytyksellä, että osuuskuntakokouksen päätöksiä ei ole tähän mennessä moitittu. Osuuskuntalain ja Osuuskunta PPO:n sääntöjen mukaan jäsen voi moittia osuuskunnan kokouksen päätöstä välimiesoikeudessa.

 

Jäsenille tullaan postittamaan kesäkuun aikana kirje, jossa pyydetään ilmoittamaan mahdolliset muuttuneet tilitiedot Osuuskunta PPO:n asiakaspalveluun kirjallisesti. Jos jäsenen tiedot ovat pysyneet samoina, hänen ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä osuuskoron saadakseen. Osuuskorko näkyy jäsenen tilillä 1-2 pankkipäivää maksupäivän jälkeen.

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle