25.10.2013

Osuuskunnan kokous 24.10.2013

Ylimääräinen osuuskuntakokous kokoontui rakentavissa merkeissä

Osuuskunta PPO:n ylimääräinen osuuskuntakokous kokoontui Raahessa 24.10.2013. Kokouksessa oli edustettuna 3321 osuutta, joka vastaa 4,2 % osuuskunnan kaikista osuuksista. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Jukka Laitasalo yhtiöoikeudellisiin asioihin erikoistuneesta asianajotoimisto Merilampi Attorneys Ltd:stä.
Kokouksessa käsiteltiin ensimmäiseksi osuuskunnan jäsenen Tapio Taipaleen tekemää esitystä erityistarkastuksen järjestämisestä. Osuuskunnan kokous ei päätä erityistarkastuksen järjestämisestä, mutta kokouksessa voidaan mitata jäsenen tekemän esityksen kannatusta. Jos esitystä kannattaa yli kolmasosa kokouksessa edustettuna olevien jäsenten äänimäärästä, voi osuuskunnan jäsen tehdä Aluehallintovirastolle hakemuksen erityistarkastuksen järjestämisestä. Aluehallintovirasto päättää, ryhtyykö se toimiin erityistarkastuksen järjestämiseksi. Tapio Taipaleen tekemä esitys sai 51,9 % kannatuksen.


Ylimääräisessä osuuskuntakokouksessa käsiteltiin uudelleen tilinpäätös vuodelta 2012. Osuuskunnan kokous päätti äänestyksen jälkeen vahvistaa vuoden 2012 tilinpäätöksen 88,0 % äänienemmistöllä. Tämän jälkeen käsiteltiin vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2012. Vastuuvapaus myönnettiin, kun sen kannalla oli 60,5 % kokouksessa edustettuna olevista äänistä. Vuosituloksen 2012 käyttämisen osalta kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen tekemän voitonjakoesityksen jakaa osuuspääoman korkoa 10 euroa/osuus. Tiedotusasiana käsiteltiin hallituksen sitoutuminen Elisa-kaupasta saatujen varojen jakoon jäsenistölle siten, että ensi kevään varsinaisessa osuuskuntakokouksessa hallitus tulee esittämään osuuspääoman korkona maksettavaksi 500 euroa/osuus.
Viimeisenä esityslistalla oli osuuskunnan sääntöjen uudistaminen. Hallituksen sääntömuutosesitys käytiin läpi kohta kohdalta. Sääntömuutoksesta on saatu runsaasti palautetta jäsenistöltä aivan viime päiviin saakka. Hallitus päättikin kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen vetää sääntömuutosesityksen pois esityslistalta muokatakseen sitä paremmin vastaamaan jäsenistön esittämiä toiveita. Samoin Heikki Junttila ja Heikki Häyrynen vetivät pois oman esityksensä ylijäämään koskevan sääntöjen 10 pykälän muuttamisesta. Sääntömuutosta käsitellään uudelleen osuuskunnan varsinaisessa osuuskuntakokouksessa keväällä 2014.

 


Osuuskuntakokouksessa esiteltyä materiaalia olemme koonneet aihealueittain alle.


Jäsenten esittämiä väitteitä ja päätösten tausta
Osuuskunta PPO nyt
Osuuskunta uudistuu jäsentensä eduksi
Osavuosikatsaus

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle