Osuuskunta PPO:n sääntöjen uudistaminen on käynnissä

05.11.2013

Osuuskunta PPO:n voimassa olevat säännöt eivät monin paikoin vastaa osuuskunnan nykyistä toimintaympäristöä. Osuuskunnan hallinto on tiedostanut asian ja kokee, että sääntöjen uudistaminen nykytilan mukaisiksi on tärkeää. Juridisesti ottaen nykysäännöilläkin voidaan toimia, mutta se ei palvele jäsenistön etua parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä hetkellä esimerkiksi kaikki osuuksien siirrot on jäädytetty lukuun ottamatta perhe- ja perintöoikeudellisia siirtoja ja niihin rinnastettavia yhtiöoikeudellisia siirtoja. Jäsen voi kyllä erota osuuskunnasta ja saada näin takaisin osuutensa nimellisarvon. Nimellisarvo ei kuitenkaan vastaa osuuden markkina-arvoa. Jäsenistön edun mukaista olisi päästä tilanteeseen, jossa säännöt mahdollistavat joustavan kaupankäynnin osuuksilla markkinahintaan. Markkinahinta määräytyy kauppapaikalla kysynnän ja tarjonnan mukaan. Tässä tilanteessa olisi jäsenen oma päätös, haluaako hän realisoida osuutensa markkina-arvon kauppapaikalla heti vai säilyttää jäsenyytensä ja oikeutensa vuosittaiseen osuuspääoman korkoon.

 

Mahdollisuuksia kauppapaikan perustamiseen on useita. Noteeraamattomilla arvopapereilla, joihin Osuuskunta PPO:n osuudetkin lukeutuvat, voidaan käydä kauppaa esimerkiksi nimetyissä pankkien konttoreissa, internetissä toimivilla kauppapaikoilla (esimerkiksi Privanetin tarjoama palvelu) tai Helsingin pörssin First North -listalla. Myös osuuskunnan toimipiste voisi olla yksi vaihtoehto kauppapaikaksi. Todennäköisesti parhaiten jäsenistöä palvelisi jokin edellä mainittujen kauppapaikkojen yhdistelmä. Osuudet voidaan säilyttää joko nykyisellään tai muuntaa arvo-osuuksiksi, jos kaupankäynnin arvellaan olevan laajamittaista. Edellä mainituista kauppapaikoista ainoastaan First North -listalla käytävä kauppa edellyttää välttämättä arvo-osuusjärjestelmään siirtymistä.

 

Kauppapaikan perustaminen oli mukana lokakuun ylimääräisen osuuskuntakokouksen sääntömuutosesityksessä. Useissa puheenvuoroissa kuitenkin toivottiin lisää harkinta-aikaa sääntömuutoksen osalta. Jäsenistöstä tuleva palaute on tärkeää ja sääntömuutoksen tulee mahdollisimman hyvin palvella jäsenistön tarpeita. Osuuskunta PPO:n hallinto kutsuukin jäsenistön avoimeen keskusteluun sääntömuutoksen valmistelun tiimoilta. Kauppapaikkaan tai sääntömuutoksen valmisteluun laajemminkin liittyviä näkökulmia pyydetään jättämään osuuskunnan sähköpostiin asiakaspalvelu@osuuskuntappo.fi

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle