Osuuskunta PPO:ssa suoritetaan erityistarkastus

28.03.2014

Aluehallintovirasto on 27.3.2014 tekemässään päätöksessä määrännyt erityistarkastuksen koskien Osuuskunta PPO:n hallintoa ja kirjanpitoa siltä osin kuin kyse on Datame Oy:n osakeomistuksen hankkimisesta. Muilta osin Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen.

 

Osuuskunnan kokouksessa 24.10.2013 mitattiin kannatusta joidenkin jäsenten tekemälle esitykselle, joka koski erityistarkastuksen järjestämistä osuuskunnassa osakkuusyhtiö Datameen liittyen. Kun esitystä kannatti yli kolmasosa kokouksessa edustetuista jäsenistä, muodostui jäsenille oikeus hakea Aluehallintovirastolta erityistarkastuksen järjestämistä. Hakemus tehtiinkin loppuvuodesta 2013. Osuuskunta jätti asiasta vastineen Aluehallintovirastolle, sillä hakemuksessa vaadittu tarkastuksen laajuus ei vastannut osuuskuntakokouksessa käsiteltyä esitystä.

 

Osuuskunnan hallitus pitää erityistarkastuksen järjestämistä myönteisenä asiana. Tarkastuksen kautta saataneen valaistusta Datame-omistukseen, joka on herättänyt kysymyksiä jäsenistön keskuudessa. Hakemuksessa esitettiin kahden tarkastajan määräämistä. Aluehallintovirasto piti kuitenkin riittävänä yhden erityisen tarkastajan määräämistä, koska hakemuksessa esitettyä tarkastusvaatimusta supistettiin oleellisesti. Tehtävään on nimetty asianajaja Harri Ojala.

 

Osuuskunta on omistanut 35,2 % langattomaan tekniikkaan keskittyvästä Datamesta Oy:sta. Loppuosan osakkeista ovat omistaneet 10 muuta paikallispuhelinyhtiötä. Omistajat ovat hakeneet Datamen konkurssiin marraskuussa 2013.

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle