Päivitetyn sijoitusstrategian tavoitteena tasapainoinen salkku

Päivitetyn sijoitusstrategian tavoitteena tasapainoinen salkku

20.01.2021

Arvon hallintoneuvosto on hyväksynyt hallituksen esittämän sijoitusstrategian päivityksen, jonka myötä tavoiteallokaatiota tasapainotetaan tähtäimenä ohjata kolmannes varoista kuhunkin kolmeen omaisuusluokkaan: alueellisiin sijoituksiin, valtakunnallisiin sijoituksiin ja finanssisijoituksiin. Tällä hetkellä alueellisten sijoitusten salkussa on 18 %, valtakunnallisten sijoitusten salkussa 20 % ja finanssisijoitusten salkussa 62 % konsernin varallisuudesta. Aikataulutavoite uuden jakauman saavuttamiselle on asetettu vuoteen 2025. Viiden vuoden ajanjakso mahdollistaa muutosten toteuttamisen hallitusti kulloinenkin markkinaympäristö huomioiden.

Strategiatyön yhteydessä kirkastettiin myös Arvo Sijoitusosuuskunnan missiota, visiota ja arvoja. 

Arvon missio on Tuottoa omistajille ja kasvua alueemme yrityksille.

Arvon visio 2025 on Omistaja-arvon kasvattaminen vastuullisella ja ammattitaitoisella sijoittamisella.

Arvot ovat sijoitusosuuskunnan nimestä johdettuina Alueellinen, Rohkea, Vastuullinen ja Osaava.

tavoite 2025

Tavoiteallokaatio 2025

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle