Partnera on myynyt Finda-omistuksensa 29,1 miljoonalla eurolla
28.05.2024

Partnera on myynyt Finda-omistuksensa 29,1 miljoonalla eurolla

Partnera on myynyt Finda Oyj:n sekä Telebusiness InWest Oy:n osakkeet helsinkiläiselle Rival Invest III Oy:lle ja oululaiselle OTC-sijoitus Oy:lle. Käteiskauppasumma oli 29,1 miljoonaa euroa. Partneran strategiana on luopua ei-strategisista omistuksista, joihin nyt myydyt omistukset lukeutuivat.

”Yksi strategisista tavoitteistamme on ollut luopua epälikvideistä Findan ja Telebusiness InWestin osakkeistamme. Olen tyytyväinen, että strategian toteuttaminen etenee ja voimme jatkaa muiden suunnitelmien toteuttamista kaupasta saaduilla varoilla. Strategiamme keskiössä ovat nykyomistusten kehittäminen ja uudet yritysjärjestelyt”, Partnera Oyj:n toimitusjohtaja Peter Vapaamies toteaa.

Omistusten myynnin tulosvaikutus ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on Partnera-emoyhtiössä noin 12,1 miljoonaa euroa ja Partnera-konsernissa noin 7,5 miljoonaa euroa.

Kaupasta saatavia varoja käytetään Partneran strategian ja hallituksen linjausten mukaisesti.

Operatiivisen toiminnan päivitetyt päälinjaukset vuodelle 2024:

- Etsiä aktiivisesti uusia omistuskohteita, jotka tukevat kestävää kehitystä tai ovat potentiaalisia uudistuskohteita.
- Jatkaa irtautumista päivitetyn strategian ulkopuolelle jäävistä ei-strategisista omistuksista.
- Foamit Groupin arvon kasvattaminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä muiden omistajien kanssa.

Nyt toteutunut ei-strategisen omistuksen myynti tukee Partneran tavoitetta palata vakaaksi osingonmaksajaksi. Partneran osingonjakopolitiikan mukaisesti lähtökohtainen tavoite osingonmaksulle on 50 % konsernin vuosituloksesta kuitenkin niin, että yrityksen osingonmaksu tukee strategisten tavoitteiden saavuttamista ja vakaata taloudellista suorituskykyä.
 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle