Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous järjestetään 13.4.2022

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous järjestetään 13.4.2022

04.03.2022

KUTSU 

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinaiseen osuuskuntakokoukseen

 

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan jäsenet kutsutaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 13.4.2022 klo 10.00 Kulttuurikeskus Akustiikassa, osoitteessa Koulukatu 2 B, 84100 Ylivieska. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

 

KOKOUKSEEN LIITTYVÄT POIKKEUSRAJOITUKSET

Kokoukseen liittyy koronaviruspandemian vuoksi poikkeusjärjestelyjä ja kokous voidaan joutua peruuttamaan, ellei sitä voida järjestää turvallisesti. Ettehän tule paikalle, jos teillä tai perheenjäsenillänne on flunssan oireita, olette karanteenissa tai olette altistunut koronavirukselle. Poikkeuslainsäädännön mukaisesti jäsen voi valtuuttaa asiamiehen edustamaan itseään osuuskuntakokouksessa. Yksi asiamies voi edustaa enintään kolmea jäsentä. Valtakirjamalli on ladattavissa osuuskunnan kotisivuilta. 

 

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksessa käsitellään sääntöjen kohdassa 9 varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle määrätyt asiat:

- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus
- Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös, konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston antama lausunto
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille
- Päätetään ylijäämän käyttämisestä 
- Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja matka- ja ansiomenetyskorvausten perusteet sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
- Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon 
- Valitaan tilintarkastusyhteisö tai tilintarkastajat tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon
Lisäksi kokouksessa käsitellään hallituksen ehdotukset osuuskunnan sääntöjen kohtia 3, 6, 9 ja 13 koskeviksi muutoksiksi. Ehdotettavien muutosten keskeisenä tarkoituksena on mahdollistaa osuuskunnan osuuksien liittäminen arvo-osuusjärjestelmään sekä osuuskunnan mahdollinen listaaminen Nasdaq OMX First North -markkinapaikalle. Pyrkimyksenä on mahdollistaa kaupankäynti osuuksilla mahdollisimman markkinaehtoisesti.

 

Sääntömuutosesitysten pääasiallinen sisältö on seuraava:

Kohta 3 Jäseneksi liittyminen ja äänivalta: Muutetaan siten, että jatkossa kaikkien jäsenten kokonaisäänimäärä määräytyy jäsenen omistamien osuuksien perusteella kuitenkin niin, että osuuskunnan kokouksessa jäsen voi käyttää enintään kolmea ääntä. 

Kohta 6 Osuudet, osuusmaksu ja niiden vaihdanta: Lisätään maininta arvo-osuusjärjestelmään kuulumisesta. Täsmennetään nykyistä määräystä jäseneksi pyrkivän velvollisuudesta hankkia osuus. Selvyyden vuoksi lisätään osuuskuntalain mukainen määräys, että osuuden siirronsaajan, joka ei ole osuuskunnan jäsen, on haettava jäsenyyttä lakisääteisen kuuden (6) kuukauden kuluessa saannosta.

Kohta 9 Osuuskunnan kokous: Poistetaan tarpeeton maininta kalenterivuodesta hallintoneuvoston ja tilintarkastajien palkkioissa sekä tehdään teknisluontoisia muutoksia tilintarkastajia koskevaan sääntökohtaan.

Kohta 13 Hallitus: Muutetaan hallituksen toimikausi alkamaan valinnasta päättäneen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä ja päättymään seuraavana kalenterivuonna uuden hallituksen valinnan toimittavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä. Täsmennetään, että hallitus päättää edustamisoikeuden myöntämisestä.

Tämän lisäksi kokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus osuuskunnan osuuksien liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Liittymisen vaatiessa käytännön valmisteluja arvo-osuusjärjestelmää ylläpitävän tahon kanssa, valtuutetaan hallitus päättämään seuraavaan varsinaiseen osuuskunnan kokoukseen mennessä tarkemmasta ilmoittautumisajasta arvo-osuusjärjestelmään. 

 

ILMOITTAUTUMINEN

Jäsenen, joka haluaa osallistua osuuskunnan kokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 4.4.2022 klo 15.00. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.arvosijoitus.fi tai postitse osoitteella Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta, Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska tai puhelimitse 010 277 4400. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Tilaisuudessa ei ole tarjolla kahvia, virvokkeita tai muutakaan tarjoilua. 

Ilmoittaudu 

 

KOKOUSASIAKIRJAT

Kokousasiakirjat, mukaan lukien hallituksen ehdotus osuuskunnan sääntöjen muuttamiseksi, ovat nähtävillä viimeistään 28.3.2022 osuuskunnan kotisivuilla www.arvosijoitus.fi ja toimitiloissa osoitteessa Kauppakatu 10, 84100 Ylivieska. Kokousasiakirjat postitetaan jäsenelle pyydettäessä.

 

Ylivieskassa, 28. päivänä helmikuuta 2022 
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta
Hallitus

 

Esityslista päätösesityksineen 2022 (pdf)

Vuosikertomus 2021

Sääntömuutosesitykset (pdf)

Valtakirjapohja (pdf)

 

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle