Telealan edistämissäätiön PPO-rahastosta jaettu 3 apurahaa

10.12.2013

Telealan edistämissäätiö TAES on Finnet-liiton vuonna 1989 perustama säätiö, joka myöntää apurahoja ja stipendejä yksityishenkilöille ja yhteisöille. Rahaston tarkoituksena on teknisen kehityksen edistäminen ensisijaisesti teleyhtiöiden kansallisen ja kansainvälisen aseman ja kehityksen turvaamiseksi. Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi rahastosta jaetaan apurahoja ja stipendejä tutkimustoimintaan, alalla opiskelevien ja työskentelevien opiskelun tukemiseksi sekä alan kehitykselle tärkeän toiminnan kuten kokeilu- ja julkaisutoiminnan, tiedotus- ja valistustyön sekä ulkomaisten yhteyksien ylläpitämiseen.

 

Osuuskunta PPO:lla on nimikkorahastonsa TAES:n sisällä. Osuuskunnan rahastosta on myönnetty syksyn 2013 aikana kolme apurahaa.

Kaksi apurahaa myönnettiin OAMK:n Raahen toimipisteen opettajille Timo Pieskälle ja Leo Ilkolle heidän osallistuessaan vuosittain järjestettävään tieteelliseen ICEE/ICIT –konferenssiin. Kyseinen konferenssi on merkittävä kansainvälinen insinöörikoulutuksen ja tutkimuksen foorumi. Vuoden 2013 konferenssissa oli keskeisesti esillä ICT:n ja tietoverkkojen mahdollisuudet sekä opetuksen että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan toteutuksissa, yhteistyössä ja viestinnässä. Timo Pieskä ja Leo Ilkko esittelivät konferenssissa työstämänsä esityksen Raahen uudesta toimintamallista ja sen vaikutuksesta opettajan työhön ja rooliin. Raahen toimintamalli perustuu työelämässä toteutettavan opiskelun ja alueen yritysten yhteistyöhön ja valottaa opettajan roolin muuttumista ohjaajaksi ja verkkoa/ICT:tä hyödyntäväksi tutoriksi. Uuden toimintamallin ensimmäisenä telealan pilottitoteutuksena oli PPO: n kanssa keväällä 2011 toteutettu projekti, jonka Pieskä ja Ilkko toivat esityksessään esille onnistuneena ICT – alan esimerkkinä.

 

Kolmas apuraha myönnettiin Jyväskylän yliopiston filosofian maisteriopiskelijalle Marjo Heikkilälle. Heikkilän pro gradu - tutkielma käsittelee mobiiliverkon optimointia, kognitiivista radiota ja aktiiviantenneja. Tällä hetkellä Heikkilä työskentelee Ammattikorkeakoulu Centrian Ylivieskan yksikössä Kehityspäällikkönä.

 

TAES:n hallituksen valitsee Finnet-Liiton valtuuskunta. Tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajana toimii Jarmo Matilainen Finnet-liitosta, varapuheenjohtajana Pauli Korpi-Tassi Osuuskunta PPO:sta ja jäsenenä Juha Ahoniemi Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:stä. Asiamiehenä toimii Kari Jaksola Finnet-Liitosta. Lisätietoja TAES:sta ja apurahojen hakemisesta Finnet-liiton kotisivuilta http://www.finnet.fi/Finnet-liitto/Sivut/Telealan-edistamissaatio.aspx

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle