Vastuullisuus Arvon toiminnassa

Vastuullisuus Arvon toiminnassa

12.01.2022

Vastuullisuus on sisäänrakennettu kaikkeen Arvon toimintaan. Taustalla on osuuskunnan pyrkimys luoda hyvinvointia ja elinvoimaa toiminta-alueelleen Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Arvo tekee alueellisia sijoituksia, joiden tavoitteena on tuoton ohella yhteiskunnalliset hyvinvointivaikutukset alueen asukkaille, joista monet ovat myös Arvon omistajia. Suurin osa sijoitustoiminnan tuotoista palautetaan vuosittain osuuskorkona jäsenistölle omistajien taloudenpidon tukemiseksi.

Arvon sijoituksilla ja niiden myötä harjoitettavalla omistajaohjauksella on merkittävä vaikutus kohdeyhtiöiden toimintaedellytyksiin ja vastuullisen liiketoiminnan kehittymiseen. Vastuullisen ja kestävän toimintatavan arviointi on kiinteä osa Arvon sijoitusprosessia sen alusta loppuun. Jos potentiaalinen sijoituskohde ei täytä sille toimintansa laajuus huomioiden soveltuvia vastuullisuuskriteereitä, sijoitusta ei tehdä.

Teemasijoitusten kautta Arvolla on mahdollisuus edistää kestävän kehityksen hankkeita aktiivisena toimijana. Hyvä esimerkki on loppuvuodesta 2021 julkistettu alueellinen tuulivoimahanke, jonka ankkurisijoittajaksi Arvo on lupautunut. Sijoitustoiminta on vahva vaikuttamisen väline, ja Arvo kantaa oman osansa tästä vastuusta. Edellytämme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme.

Arvo toimii ympäristöä kunnioittaen, yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä ja hyvää hallinnointitapaa noudattaen. Yksi osa vastuullisuutta on sosiaalinen vastuu, jonka piiriin luetaan muun muassa hallinnon ja henkilöstön tasa-arvoisuus ja työhyvinvointi. Henkilöstö on Arvossa ja jokaisessa sen kohdeyhtiössä tärkein resurssi.

 

Missio visio arvot 2022

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle