Ajankohtaista

17.04.2014

Osuuskunta PPO ja Guida Invest Oy ovat lähteneet tukemaan ylivieskalaisen FinnCode Oy:n kasvua ja kansainvälistymistä. FinnCode tarjoaa yrityksille innovatiivisia ohjelmistoratkaisuja ja yhtiön tavoitteena on viedä palvelutuotteensa kansainvälisille markkinoille Tekes-hankkeen kautta. Osuuskunta PPO ja Guida Invest Oy tekevät FinnCodeen vaihtovelkakirjalainasijoituksen tasaosuuksin.
Lue lisää

15.04.2014

Osuuskunta PPO:n tilaaman jäsentutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Taloustutkimus Oy:n asiantuntijat soittivat yli 1500 osuuskunnan jäsenelle laatimansa satunnaisotannan perusteella. Suurempi osa jäsenistöstä on osuuskunnan toiminnan jatkumisen kannalla kuin sen lopettamisen kannalla.
Lue lisää

08.04.2014

Oulu ICT ja Osuuskunta PPO ostavat kaikki Finnvera Oyj:n omistamat sijoitusrahasto Teknoventure Oy:n osakkeet. Teknoventure Oy tekee sijoituksia pohjoissuomalaisiin myöhemmän kasvuvaiheen yrityksiin.
Lue lisää

08.04.2014

Osuuskunta PPO:n vuoden vaihteessa toteutunut toimitusjohtajavaihdos aiheuttaa muutoksia myös osuuskunnan hallituksen kokoonpanoon.
Lue lisää

28.03.2014

Aluehallintovirasto on 27.3.2014 tekemässään päätöksessä määrännyt erityistarkastuksen järjestettäväksi osuuskunnassa siltä osin kuin kyse on Datame Oy:n osakeomistuksen hankkimisesta. Muilta osin Aluehallintovirasto on hylännyt hakemuksen. Osuuskunnan hallitus pitää erityistarkastuksen järjestämistä myönteisenä asiana.
Lue lisää

18.03.2014

Osuuskunta PPO:n hallitus on päättänyt kartoittaa omistajien mielipidettä osuuskunnan tulevaisuuden suunnitelmista.
Lue lisää

28.01.2014

Päätöksen riitauttaneet tahot peruuttivat välimiesmenettelyn
Lue lisää

10.12.2013

PPO-rahastosta kaksi apurahaa raahelaisille opettajille ja yksi ylivieskalaiselle tutkijalle
Lue lisää

27.11.2013

Datame Oy:n omistajat hakivat emoyhtiö Datame Oy:n ja sen tytäryhtiön Dicame Oy:n konkurssiin. ...
Lue lisää

05.11.2013

Osuuskunnan hallinto kutsuu jäsenistön avoimeen keskusteluun sääntöjen uudistamistarpeista
Lue lisää