Ajankohtaista

Inderes päivitti Arvon yhtiöraportin: Käypä arvo kehittynyt suotuisasti
03.06.2021

Riippumaton analyysitalo Inderes on päivittänyt Arvon yhtiöraportin ja toteaa yhteenvedossaan vuoden 2020 olleen osuuskunnalle vakaan kehityksen vuosi. Päivitetyn arvion mukaan Arvon osuuden käypä arvo on tällä hetkellä 1248 euroa/osuus (aikaisemmin 1211 euroa/osuus). Tämä on selvästi yli viimeaikaisen osuuden markkinahinnan, joka on vaihdellut Privanetissä 700–760 euron välillä. Inderes kuitenkin huomauttaa, että markkinahinnan nousuvaraa arvioidessaan sijoittajien tulee ottaa huomioon Arvon osuuden pieni vaihdantamäärä ja sijoitusyhtiöiltä tavallisesti vaadittava sijoitusyhtiöalennus.
Lue lisää

Keliberin projektin edistyminen vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla
31.05.2021

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja digitalisaation nopea kehittyminen kasvattavat litiumin kysyntää. Keliber on suomalainen kaivos- ja erikoiskemikaaliyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa vastuullisesti akkulaatuista litiumhydroksidia kasvaville akkumarkkinoille omasta malmista vuonna 2024. "Nykyään suurin osa Euroopassa käytettävästä litiumista tulee reittiä Australia–Kiina– Eurooppa. Tähän verrattuna Keliberin tuottaman litiumin matka Kaustiselta Kokkolan kautta eurooppalaiselle asiakkaalle on lyhyt ja vähäpäästöinen", toteaa toimitusjohtaja Hannu Hautala kvartaalikatsauksessaan.
Lue lisää

Valve kasvattaa liikkuvan kuvan osaamistaan - Filmbutik yhdistää kolmen yhtiön tarjonnan
25.05.2021

Valve Media Oy, DigiPeople Studio Oy ja Mediatehdas Dakar Oy yhdistyvät uuden sukupolven videotuotantoyhtiö Filmbutik Oy:ksi. Yhdistymisen myötä Filmbutikista tulee yksi Suomen suurimmista ja nykyaikaisimmista liikkuvan kuvan ja animaation palveluyhtiöistä.
Lue lisää

Nordic Option vauhdittamaan Owatecin kasvua
24.05.2021

Arvon osakkuusyhtiö, Oulusta käsin toimiva pääomasijoitusyhtiö Nordic Option sijoittaa vesi- ja ympäristöalan yhtiöön Owatec Groupiin. Nordic Option tuo Owatecin toimintaan lisää taloudellisia resursseja ja muita liiketoiminnan kehityksen kannalta olennaisia elementtejä, joiden avulla yhtiön kotimaista ja kansainvälistä kasvua voidaan vauhdittaa.
Lue lisää

Paluumuuttaja tuli taloon
20.05.2021

Arvo Sijoitusosuuskunnan talousjohtajana kuluvan vuoden alussa aloittanut KTM Anne Voho on monelle osuuskunnan jäsenelle tuttu kasvo entuudestaan. Hän työskenteli Arvon edeltäjässä Osuuskunta PPO:ssa konsernin talousjohtajana vuosina 2010–2014. Anne Voho tulee osallistumaan myös Arvon kohdeyhtiöiden hallitustyöhön.
Lue lisää

Aurinkosähköstä ennustettavaa kassavirtaa
12.05.2021

"Jotta hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää, energiantuotannossa ollaan siirtymässä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen. Ilman aurinkoenergiaa olisi vaikea päästä globaalisti kasvihuonekaasuille asetettuihin päästövähennystavoitteisiin. Aurinkoenergiasta onkin tullut kestävän kehityksen kriteerit täyttävä, läpinäkyvä ja ennustettavaa kassavirtaa hyvin tuottava sijoituskohde", kertoo Korkian aurinkoenergialiiketoiminnasta vastaava Mikko Kantero. Haastattelu on julkaistu alun perin Arvon jäsenlehdessä maaliskuussa 2021.
Lue lisää

Korkia tarjoaa kestävää ja riippumatonta varainhoitoa
03.05.2021

Riippumaton varainhoitaja istuu asiakkaansa kanssa aidosti pöydän samalla puolella. "Asiakkaan etu ohjaa aina tekemistämme, koska menestyksemme tulee siitä, että asiakkaamme onnistuvat", sanoo sijoitus- ja asiantuntijayhtiö Korkia Oy:n toimitusjohtaja Pauli Mäenpää. Arvon jäsenistöä Korkia on valmistautunut palvelemaan paikallisesti, ja jokaiselle asiakkaalle on nimetty asiakasvastuullinen yksityispankkiiri.
Lue lisää

Arvon osuuskorko maksetaan 16.6.2021, täsmäytyspäivä 27.5.2021
26.04.2021

Jos jäsenen pankkitilin numero on muuttunut, on uusi tilinumero ilmoitettava osuuskunnalle joko kirjallisesti kotisivuilta tulostettavalla lomakkeella tai tunnistautumalla sähköisesti Jäsenen omilla sivuilla. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos tilitiedot ovat säilyneet ennallaan.
Lue lisää

Onko sinulla bisnesidea? Hakuaika Tervatynnyri -pitchauskilpailuun on käynnissä
20.04.2021

KPK Yhtiöt Oyj, Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Viexpo, Pohjanmaan kauppakamari, Kaustisen Seutukunta ja YritysKannus Oy yhteistyökumppaneineen järjestävät jälleen Tervatynnyri -pitchauskilpailun, jossa voit puhua ideasi tynnyristä ulos ja maailmalle! Ilmoittautumisaikaa on perjantaihin 23.4.2021 klo 16.00 asti.
Lue lisää

Raahessa kaikki on lähellä
14.04.2021

Normaalioloissa työ vie Tero Harjua ulkomaille Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Kansainvälisyys antaa perspektiiviä arvioida oman kotipaikkansa parhaita puolia. Arvon jäsenhaastattelussa yrittäjä Tero Harju Raahesta. Juttu on julkaista alun perin Arvo Uutisissa maaliskuussa 2021.
Lue lisää