Sijoitusstrategia

Arvo Sijoitusosuuskunnan sijoitusstrategiana on alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen sijoitustoiminnan kautta ja jäsenten taloudenpidon tukeminen osuuskorkoa maksamalla. Strategisiin tavoitteisiin päästäkseen osuuskunta harjoittaa sijoitus- ja kehitystoimintaa, joka perustuu hallituksen ylläpitämään ammattimaiseen sijoituspolitiikkaan. Sijoitustoiminnan suuret linjaukset vahvistaa aina osuuskunnan hallintoneuvosto. Tällä hetkellä osuuskunta tavoittelee konsernitasolla sijoitusjakaumaa, jossa varallisuus on ohjattu kolmeen toisiaan tasapainottavaan omaisuusluokkaan: Alueelliset sijoitukset 25 %, Valtakunnalliset sijoitukset 25 % ja Finanssisijoitukset 50 %.

Osuuskunnan sijoitustoiminnassa on siis kolme tukijalkaa:

Alueelliset sijoitukset ovat osake- ja vaihtovelkakirjalainasijoituksia alueen elinvoiman kannalta merkittäviin kohteisiin. Sijoitettava summa voi vaihdella 100 000 euron ja 5 miljoonan euron välillä. Tyypillinen sijoitusaika on 5-7 vuotta. Näiden pidempiaikaisten sijoitusten lisäksi Arvo voi tarjota kohdeyhtiöilleen lyhytaikaista siltarahoitusta enintään 18 kuukauden ajanjaksoille.

Valtakunnalliset sijoitukset ovat osake- ja vaihtovelkakirjalainasijoituksia valikoituihin valtakunnallisiin kohteisiin. Sijoitettava summa voi vaihdella 1-5 miljoonan euron välillä. Tyypillinen sijoitusaika on 5-7 vuotta. Näiden pidempiaikaisten sijoitusten lisäksi Arvo voi tarjota kohdeyhtiöilleen lyhytaikaista siltarahoitusta enintään 18 kuukauden ajanjaksoille.

Finanssisijoituksilla tarkoitetaan hyvin hajautettua noteerattujen sijoitusten salkkua: pörssiosakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja rahamarkkinasijoituksia.

Tällainen sijoitusjakauma mahdollistaa sen, että samalla kun merkittävä osa varoista on alueellisen sijoitustoiminnan käytössä, loput kerryttävät kassavirtaa vuotuista voitonjakoa varten.

Osuuskunnalla on hallituksen vahvistama voitonjakopolitiikka: Tavoitteena on jakaa 60-80 % tilikauden tuloksesta vuosittain osuuspääoman korkona jäsenille.

 

allokaatio

alueelliset sijoitukset

Alueellisten
sijoituskohteiden
merkitys korostuu

Arvo Sijoitusosuuskunta on toteuttanut alueellisia sijoituksia useisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Parhaimmillaan alueellinen sijoitustoiminta saa aikaan positiivisten vaikutusten kehän, jolla luodaan ja ylläpidetään elinvoimaa Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Paikallisen sijoittajan raha vetää mukanaan myös muiden rahoituslaitosten ja kanssasijoittajan euroja alueemme yrity ksiin. Eurot muuttuvat työpaikoiksi yhtiöiden kasvaessa ja investoidessa. Työ tuo alueelle verotuloja, ostovoimaa ja palveluita. Kun sijoituspanokset aikanaan tuloutuvat takaisin osuuskunnalle, niistä kertynyttä tuottoa maksetaan osuuskunnan jäsenille osuuspääoman korkona.

  alueellinen elinvoima

Tämän hetkiset sijoitukset 

2017

Suomen Kuntakiinteistoet Arvo alueellinen sijoitus

Suomen Kuntakiinteistöt Oy

Ylivieska

Ylivieskan Koskipuhtoon valmistuu vuoden 2018 aikana vanhuksille tehostettua palveluasumista tarjoava 30-paikkainen palvelukoti sekä 15-paikkainen kehitysvammaisten palvelukoti. Hoivakotien rakentamista on viety eteenpäin kokoonpanolla, johon ovat kuuluneet Ylivieskan kaupungin, Peruspalvelukuntayhtymä Kallion, Rave Rakennus Oy:n ja Suomen Kuntakiinteistöjen lisäksi Keski-Pohjanmaan Osuuspankki sekä Arvo Sijoitusosuuskunta.

Irtaantuminen vuonna 2018 kiinteistöjen edelleenmyynnin yhteydessä.

2015

stoolperi

Liikekeskus Stoolperi

Haapajärvi

Lähes kymmenen vuotta suunniteltu miljoonainvestointi näkee vihdoin päivänvalon, kun Arvo Sijoitusosuuskunta, Suomenselän OP, Lehto Group ja joukko paikallisia yksityissijoittajia yhdistivät voimansa. K-supermarketin ohella kaupunkilaisia tulevat palvelemaan myös Sinikan Lounaspalvelu, Haapajärven apteekki, Nimimerkki ja Aava Sisustus.

Irtaantuminen vuonna 2018, kun liikekeskus myytiin Evli Vuokratuotto -rahastolle.

 

valtakunnalliset sijoitukset2

Tavoitteena tuotto ja riskien hajautus
 

Arvo tavoittelee Valtakunnallisten sijoitusten salkkuunsa vähemmistösijoituksia yhtiöistä, jotka ovat jo saavuttaneet vakiintuneen aseman ja myöhemmän kasvuvaiheen. Toimialarajoituksia ei ole. Sijoitusaika on tyypillisesti 5-10 vuotta ja vahvojen osingonmaksajien kohdalla pidempikin.

arvo sijoitustuotteet2

Investointi- ja kasvusuunnitelmat mahdollisiksi

Osuuskunnan alueellisten sijoitusten kautta luodaan arvoa – arvoa kohdeyrityksille, arvoa alueelle ja arvoa jäsenistölle. Siksi olemme nimenneet alueellisen sijoitustoimintamme tuotteet ARVO-tuotteiksi.

Kohdeyrityksille ARVO-sijoitus tarjoaa pääomia, verkostoja ja tukea investointi- tai kasvusuunnitelman toteuttamiseen. Kun yritykset kasvavat ja kehittyvät, saavat myös alueen asukkaat lisäarvoa lisääntyvien työpaikkojen ja palvelujen myötä. Aikanaan tehty sijoitus palautuu takaisin osuuskunnan varallisuudeksi tuoton kera. Silloin sijoituksen arvonnoususta pääsevät nauttimaan osuuskunnan jäsenet.

Alueellisten omistusten kohteiksi osuuskunta hakee kasvuyrityksiä, jotka ovat elinkaarensa myöhemmässä vaiheessa. Liiketoiminta on jo vakiintunutta ja yrityksen johto osoittanut kyvykkyytensä kannattavan toiminnan luotsaamiseen. Lisäksi osuuskunta voi olla mukana kiinteistösijoituksissa. Kiinnostava kiinteistösijoitus täyttää seuraavat tunnusmerkit: hyvä sijainti, pitkät vuokrasopimukset, omistuksen realisointimahdollisuus ja mahdollisuus jakaa riskiä kanssasijoittajien kanssa.

Tutustu alla olevista kuvauksista tarkemmin kolmeen erityyppiseen ARVO-sijoitukseen.

ARVO-Kasvu tarjoaa kehittävää kasvua pk-yrityksille

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä voi olla tarve rakentaa uusi tuotantolinja, panostaa kansainvälistymiseen tai laajentaa toimintaa yritysostoin. Tärkeintä on, että kasvua haetaan ja nykytoiminta on kannattavaa. ARVO-Kasvusijoitus tehdään tyypillisesti osana rahoituspakettia, jossa toisina osapuolina ovat lähes aina pankki ja usein myös Finnvera vieraan pääoman ehtoisina rahoittajina. ARVO-Kasvusijoitus toteutetaan yleensä oman pääoman ehtoisena vaihtovelkakirjalainana ja se voi olla suuruudeltaan 100 000 -900 000 euroa.

HAKULOMAKE

ARVO-Omistus on räätälöity tuote suuriin hankkeisiin

Sijoituksen tavoitteena on merkittävän alueellisen kehityksen mahdollistaminen, esimerkiksi iso teollinen investointi tai laajempi toimialajärjestely. Isoissa hankkeissa riski- ja kustannustaso on korkeampi, ja siten myös osuuskunnan tuotto-odotus on kasvusijoituksiin verrattuna korkeampi. Osuuskunta sitoutuu ARVO-Omistuksiin pitkäjänteisesti ja edellyttää mahdollisuutta vaikuttaa hankkeeseen hallinnon kautta. ARVO-Omistus toteutetaan osin tai kokonaan osakesijoituksena. Sijoituksen suuruus voi olla 1 –5 meur.

HAKULOMAKE

ARVO-Yhteisö panostaa osuuskunnan jäsenyhteisön hyvinvointiin

ARVO-Yhteisö on sijoitusmuoto, jossa etsitään keinoja parantaa osuuskunnan jäsenyhteisön hyvinvointia tavalla tai toisella. Tarkoitus on säilyttää alueen elinvoimaa ja tuoda keskuuteemme uusia innovaatioita nopeammin, kuin ne ehkä muutoin Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalle rantautuisivat. Toki myös ARVO-Yhteisösijoitukselta odotetaan maltillista tuottoa, mutta tärkeintä on mahdollisimman laaja vaikuttavuus jäsenistön keskuudessa. ARVO-Yhteisösijoitukset osuuskunta tulee toteuttamaan yhteistyössä valikoitujen kumppaneiden kanssa.

HAKULOMAKE