Arvo sijoituskohteena

Kasvun mahdollistaja. Sijoituksemme kohdistuvat sellaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka hakevat toiminnassaan kasvua. Edellytämme kohdeyrityksiltä kannattavaa ja vakiintunutta liiketoimintaa. Arvolla on aktiivinen rooli kohdeyritysten kehittämisessä ja toimialajärjestelyiden mahdollistajana.

Pitkäjänteinen sijoitusosuuskunta. Tyypillinen sijoitusaika 5-7 vuotta. Arvo sijoittaa omasta taseestaan, mikä antaa mahdollisuuden joustaa sijoitusajassa, silloin kun se on järkevää. Tai tarttua tilaisuuden tullen nopeaan irtaantumismahdollisuuteen -silloin kun se on järkevää.

Sijoitusstrategia perustuu hajautukseen. Arvo toteuttaa sijoituksensa joko vähemmistöosakesijoituksina, lainasijoituksina tai näiden yhdistelminä. Lisäksi Arvo voi tarjota kohdeyrityksilleen  lyhytaikaista siltarahoitusta enintään 24 kk ajalle.

Avaamme ovia yrityksiin, jotka muuten jäisivät sijoittajien ulottumattomiin. Osakesijoituksissa Arvon omistusosuus kohdeyrityksistä on tyypillisesti 5-30 %. Osakesijoituksiin raha sitoutuu useiksi vuosiksi. Toisaalta ne mahdollistavat kertaluontoiset suuremmat tuotot. Usein Arvo on mukana kanssasijoittajana mukana isommissa  järjestelyissä yhdessä toisten sijoittajien kanssa.

Jatkuvaa kassavirtaa tuottavia lainasijoituksia. Arvon lainasijoitukset ovat useimmiten vaihtovelkakirjalainaa tai muuta junior-lainaa. Lainasijoituksissa Arvo ei kilpaile pankkien kanssa, vaan tarjoaa rahoituspaketteihin täydentävää rahoitusta. Usein täydentävä lainarahoitus onkin ratkaisevassa roolissa investointien toteutumisessa. Lainasijoituksista Arvo saa jatkuvaa kassavirtatuottoa, mikä puolestaan tukee tasaisen voitonjaon mahdollisuuksia omistajille.

Arvon tapa yhdistellä osake- ja lainasijoituksia on ainutlaatuinen. Arvon sijoitustoiminnassa tehokas hajautus toteutuu usealla eri tasolla: toimialojen välillä, useisiin eri yrityksiin, laina - ja osakesijoituksiin. Arvon sijoituksissa ei ole toimialarajoituksia. Emme kuitenkaan sijoita start up –yrityksiin emmekä kiinteistöhankkeisiin. Käänneyhtiöissä voimme olla mukana, mikäli kannattavuuskäänteen tapahtuminen on selkeästi osoitettavissa.

Tasaista voitonjakoa. Arvon vahvistettu voitonjakotavoite on jakaa 60-80 % osuuskunnan tuloksesta omistajille vuosittain. Tähän mennessä Arvo on maksanut sijoitustoiminnallaan omistajille tuottoa yhteensä 42 miljoonaa euroa.

 

Taloudelliset tavoitteet

Arvon taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Sijoitetun pääoman annualisoitu tuotto vähintään 7,5 %
  • Omavaraisuusaste yli 60 %
  • Tasainen voitonjako: 60–80 % emo-osuuskunnan tuloksesta osuuskorkona omistajille
  • Hajautettu sijoitussalkku usealla eri tasolla: toimialojen välillä, lukuisiin kohdeyrityksiin, instrumenttitasolla ja ajallisesti
  • Riittävä kassavirtatuotto osinko- ja korkotuottojen kautta
  • Tehokas rahan kierto: tavoitteena investoida ja irtaantua joka vuosi

 

Listautuminen

Arvon osuudet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan Osuuskunnat-segmentillä. Kaupankäynti osuuksilla on alkanut 20.6.2023. Arvo on laatinut listautumista varten suomenkielisen yhtiöesitteen, jonka Nasdaq Helsinki Oy on tarkistanut.

Arvo Sijoitusosuuskunta - Yhtiöesite

 

arvosijoitus banner green hallinnointi

Johto ja hallinnointi

Osuuskunnan hallinnosta huolehtivat hallintoneuvosto ja hallitus

Hallintoneuvostoon kuuluu 30 jäsentä, jotka valitaan toimeensa 3 vuodeksi kerrallaan. Sääntöjen mukaan jokaisesta
kunnasta, jonka alueella asuu vähintään 200 osuuskunnan jäsentä, valitaan yksi jäsen hallintoneuvostoon. Loput
jäsenet valitaan kuntakohtaisten jäsenmäärien suhteessa. Hallintoneuvoston jäsenet valitsee osuuskuntakokous
siten, että joka vuosi kolmannes hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa.

Osuuskunnan säännöt
Hallintoneuvosto

Hallitus

Osuuskunnan hallituksen muodostavat 4 - 6 jäsentä. Hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Kolehmainen
Puheenjohtaja
Marjo Kolehmainen

Hallituksen puheenjohtaja: vuodesta 2022 alkaen, hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen
Syntymävuosi: 1967
Koulutus: Oikeustieteen maisteri ja eMBA
Päätoimi: Toimitusjohtaja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry vuodesta 2008 alkaen
Nykyiset luottamustoimet: Arvo Invest Nordic Oy, hallituksen puheenjohtaja; Kas-Asunnot Oy, hallituksen varapuheenjohtaja; Pohjois-Suomen Messut ry, hallituksen varapuheenjohtaja; Haapaveden Opisto, hallituksen jäsen; hallituksen jäsen, Oulun seudun Uusyrityskeskus ry.; valtuuskunnan jäsen, Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry


Marjo Kolehmainen on riippumaton Arvosta ja sen merkittävistä osuudenomistajista.

mika kiljala
Varapuheenjohtaja
Mika Kiljala

Hallituksen varapuheenjohtaja: vuodesta 2022 alkaen, hallituksen jäsen vuodesta 2017 alkaen
Syntymävuosi: 1976
Koulutus: Diplomi-insinööri
Päätoimi: Toimitusjohtaja Huld Oy vuodesta 2010 alkaen
Nykyiset luottamustoimet: Arvo Invest Nordic Oy, hallituksen varapuheenjohtaja; Devatus Oy, hallituksen puheenjohtaja; Huld Certification Oy, hallituksen puheenjohtaja; Bold and Beyond Oy, hallituksen puheenjohtaja; Kipinä Corporation Oy, hallituksen puheenjohtaja; Leden Group Oy, hallituksen jäsen; LevelUp Oy, hallituksen jäsen


Mika Kiljala on riippumaton Arvosta ja sen merkittävistä osuudenomistajista.

Kokko
Jäsen
Teemu Kokko

Hallituksen jäsen: vuodesta 2021 alkaen
Syntymävuosi: 1976
Koulutus: Filosofian maisteri
Päätoimi: Managing Director Arch Underwriters Europe Oy vuodesta 2016 alkaen
Nykyiset luottamustoimet: Arvo Invest Nordic Oy, hallituksen jäsen; Harjun Kiekko Ry, hallituksen jäsen


Teemu Kokko on riippumaton Arvosta ja sen merkittävistä osuudenomistajista.

Laakkonen
Jäsen
Juha Laakkonen

Hallituksen jäsen: vuodesta 2021 alkaen
Syntymävuosi: 1969
Koulutus: Insinööri, merkonomi
Päätoimi: Toimitusjohtaja Kaleva Oy vuodesta 2017 alkaen
Nykyiset luottamustoimet: Arvo Invest Nordic Oy, hallituksen jäsen; Indieplace Oy, hallituksen puheenjohtaja; Kolmas Polvi Oy, hallituksen jäsen; ODL Säätiö, hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtaja; Oulun kauppakamari, hallituksen jäsen; Medialiito, hallituksen varapuheenjohtaja; Uutismedialiito, hallituksen jäsen; Kiistala Säätiö, hallituksen jäsen; Potna-Pekka säätiö


Juha Laakkonen on riippumaton Arvosta ja sen merkittävistä osuudenomistajista.

Titta Mantila
Jäsen
Titta Mantila

Hallituksen jäsen: vuodesta 2024 alkaen
Syntymävuosi: 1968
Koulutus: Kauppatieteen maisteri
Päätoimi: Toimitusjohtaja Oppiva Invest Oy vuodesta 2019 alkaen
Nykyiset luottamustoimet: Arvo Invest Nordic Oy, hallituksen jäsen

 

Titta Mantila on riippumaton Arvosta ja sen merkittävistä osuudenomistajista.

Johtoryhmä

Jari Pirinen4
Toimitusjohtaja
Jari Pirinen

Konsernin palveluksessa: vuodesta 2019 alkaen
Syntymävuosi: 1961
Koulutus: Oikeustieteen maisteri, eMBA
Keskeinen työkokemus: Jari Pirinen on aiemmin työskennellyt RSM Finland Oy:ssä ja Finnvera Oyj:ssä ja hänellä on yli 30 vuoden kokemus rahoituksesta, pääomasijoittamisesta sekä erilaisista yritys- ja pääomajärjestelyistä ja Certified Advisor -tehtävistä.
Nykyiset luottamustoimet: Partnera Oyj, hallituksen puheenjohtaja; Nordic Option Oy, hallituksen puheenjohtaja; Faster Horse Oy, hallituksen puheenjohtaja; Oulun Kärpät Oy, hallituksen jäsen; Qstock Oy, hallituksen jäsen; Sah-Ko Oy, hallituksen jäsen, Valve Group Oy, hallituksen puheenjohtaja ja Filmbutik Oy, hallituksen jäsen

voho anne2
Talousjohtaja
Anne Voho

Konsernin palveluksessa: 2010–2014, vuodesta 2021 alkaen
Syntymävuosi: 1967
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Keskeinen työkokemus: Anne Voho on kokenut talousjohtaja, jolla on pitkä työhistoria taloushallinnon ja raportoinnin kehittämisestä kansainvälisesti toimivissa konserniyrityksissä. Aiemmin hän on toiminut muun muassa PRT-Forest Oy:n, Osuuskunta PPO:n ja Mecanova Oy:n talousjohtajana sekä Lapwall Oyj:n hallituksen jäsenenä.
Nykyiset luottamustoimet: -

Kati Peltomaa5
Sijoitusjohtaja
Kati Peltomaa

Konserin palveluksessa: vuodesta 2009 alkaen
Syntymävuosi: 1979
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Keskeinen työkokemus: Kati Peltomaa on ollut konsernin palveluksessa vuodesta 2009 alkaen ja toiminut aiemmin myös Arvon toimitusjohtajana 5 vuoden ajan. Lisäksi hän toimii tytäryhtiö Arvo Invest Nordic Oy:n toimitusjohtajana ja useiden yhtiöiden hallituksen jäsenenä. Vuosina 2004–2008 hän on työskennellyt Sampo Group Oyj:n sijoitushallinnossa. Hänellä on noin 20 vuoden kokemus sijoitusalan eri tehtävistä.
Nykyiset luottamustoimet: LähiTapiola Pohjoinen keskinäinen vakuutusyhtiö, hallituksen ja sijoitusryhmän jäsen, Nordic Option Oy, hallituksen jäsen; Festivo Finland Oy, hallituksen jäsen; Colia Scandinavia Ab, hallituksen jäsen, Colia AS, hallituksen jäsen, Leden Group Oy, hallituksen jäsen; Hikinoro Oy, hallituksen jäsen, Railopitko Oy, hallituksen jäsen; Pehr Brahen säätiö, valtuuskunnan jäsen.

Hallituksen ja johdon omistukset


Sisäpiirirekisteri

Tilintarkastaja

Osuuskunnan tilintarkastajana on tilikaudesta 2014 lähtien toiminut KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Alatalo.

Osuuskunnan tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa.

 

Hyväksytty neuvonantaja

Arvon osuudet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, jossa vaatimuksena on hyväksytyn neuvonantajan nimeäminen (Certified Advisor, CA). Hyväksytty neuvonantaja varmistaa, että osuuskunta täyttää markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet. Hyväksytyn neuvonantajan tehtävänä on tarkastaa osuuskunnan laatimat yhtiötiedotteet. Tarvittaessa hyväksytty neuvonantaja varmistaa myös muilla keinoin, että osuuskunta täyttää sille asetetut Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan edellytykset.

 

Arvon hyväksyttynä neuvonantajana toimii:

Augment Partners AB
Eriksbergsgatan 8A
11430 Tukholma
Puh. +46 8-604 22 55
email: info@augment.se

arvosijoitus banner sea wave osuudet ja omistajat

Osuudet

Kullakin Osuuskunnan jäsenellä on velvollisuus ottaa vähintään yksi osuus. Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on kaksitoista (12) euroa.

Osuuskunnan osuudet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Osuudenomistaja ei voi käyttää osuudenomistajalle kuuluvia oikeuksiaan ennen kuin tämä on merkitty Euroclear Finland Oy:ssa ylläpidettävälle Arvon omistajaluettelolle. Muun muassa oikeus arvo-osuusjärjestelmässä maksettavaan osuuspääoman korkoon sekä oikeus osallistua tuleviin Arvon osuuskuntakokouksiin on vain niillä osuudenomistajilla, jotka ovat vaihtaneet osuutensa arvo-osuusmuotoon.

Kukin osuus tuottaa yhtäläiset taloudelliset oikeudet eli oikeuden Osuuskunnan ylijäämän jakoon, osuusmaksun palautukseen ja jako-osuuteen osuuskunnan purkautuessa.

Jäsen voi siirtää osuutensa toiselle. Osuuden siirtyessä myös osuusmaksu siirtyy siirronsaajalle.

Arvo Sijoitusosuuskunnan toiminta-alue ja verotusmaa on Suomi.

Osuuden perustiedot

Osuusmonitori

Osuuskorko

Osuuskunnalla on hallituksen vahvistama voitonjakopolitiikka, jonka mukaan 60–80 % Osuuskunnan tuloksesta jaetaan jäsenille osuuskorkona.

Arvon historiallinen kehitys

Osuuskorko ja jakosuhde

Osuuskoron jakosuhde perustuu emo-osuuskunnan tulokseen. Vuosilta 2014-2021 maksetun osuuskoron määrä muunnettu taulukossa vertailukelpoiseksi 13.2.2023 splittauksen jälkeiseen tilanteeseen.

Suurimmat omistajat

Suurimmat osakkeenomistajat

arvosijoitus banner calm sea sijoittajasuhteet ja kalenteri

 

ARVO WEB vuosikertomus 2023 banner

Raportit ja julkaisut

Kasvun mahdollistaja.

Sijoittajakalenteri

Säännöllisesti julkaistavia taloudellisia raportteja (puolivuosikatsaus ja tilinpäätöstiedote) edeltää hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan raportin julkistamispäivää ja jonka aikana osuuskunnan edustajat eivät kommentoi osuuskunnan taloudellista tilannetta tai liiketoiminnan kehitystä. Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöstiedotteen tai puolivuosikatsauksen julkistamiseen.

 

2024


21.2.2024
- Tilinpäätöstiedote 2023

21.2.2024 - Tilinpäätösanalyysi Inderesin kanssa (webcast)

arvio viikolla 12 - Vuosikertomus sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

3.4.2024 - Varsinainen osuuskuntakokous

3.5.2024 - Tampereen Sijoitusmessut Tampere-talo

16.-17.5.2024 - Kalajoki Business Festival

27.8.2024 - Puolivuosikatsaus 1-6/2024

28.11.2024 - Sijoittaja 2024 -tapahtuma Helsingin Messukeskus

 

2023 


13.2.2023
– Ylimääräinen osuuskuntakokous

12.4.2023 – Varsinainen osuuskuntakokous

19.6.2023 klo 17:00 – Inderesin sijoittajatilaisuus ja yhtiöesittely

20.6.2023 – Kaupankäynti Arvon osuuksilla alkaa

29.7.2023 – Hiljainen jakso 29.7.2023 - 29.8.2023

29.8.2023 klo 9:00 – Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023   

30.8.2023 klo 16:00 – Puheenvuoro Pörssin Avoimet Ovet -tapahtumassa

14.11.2023 – Sijoittaja 2023 Messukeskuksessa

 

Vastuullisuus

Lue vastuullisuudesta

Sijoittajasuhteet

Arvon toimitusjohtaja vastaa yleisiin Osuuskunnan toimintaan liittyviin kysymyksiin. Toimitusjohtajan poissa ollessa sijoitusjohtaja vastaa yleisiin kysymyksiin. Toimitusjohtajan ja sijoitusjohtajan poissa ollessa hallituksen puheenjohtaja vastaa yleisiin kysymyksiin.

Omistajia ja hallitusta koskevat kysymykset on osoitettava hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja jos puheenjohtaja ei ole tavoitettavissa, hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle.

Yhtiötiedotteet toimitetaan kotimaisille keskeisille tiedotusvälineille samanaikaisesti. Kaikki tiedotteet julkaistaan samanaikaisesti myös Yhtiön verkkosivuilla. Yhtiön tiedotuskieli on suomi.

Toimitusjohtaja
Jari Pirinen
puh. 040 027 7412

Sijoitusjohtaja
Kati Peltomaa
puh. 044 729 1220

Hallituksen puheenjohtaja
Marjo Kolehmainen
puh. 050 527 7288

Hallintoneuvoston puheenjohtaja
Tuomo Tamminen
puh. 050 529 0059

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
Kaisa Louet
puh. 050 910 4579

 

Virallisen tiedottamisen lisäksi Arvo julkaisee toiminnastaan myös muuta tietoa, joka ei täytä yhtiötiedotteen kriteereitä, mutta on muutoin sijoittajien ja sidosryhmien kannalta kiinnostavaa tai kertomisen arvoista. Tällaista täydentävää viestintää ovat esimerkiksi:

  • Arvon kohdeyhtiöiden julkistamat uutiset
  • pienemmät sijoitukset, irtaantumiset tai muut Arvon sijoitustoimintaan liittyvät järjestelyt
  • jäsenlehden sisältö

Arvon tiedotteet