29.08.2023

Arvo Sijoitusosuuskunnan puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2023 (tilintarkastamaton)

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta | Yhtiötiedote | 29.08.2023 klo 09:00:00 EEST

Yhteenveto tammi-kesäkuu 2023

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Talouskehitys

 • Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 1,1 (2,1) miljoonaa euroa.
 • Konsernin katsauskauden tulos oli 0,8 (4,3) miljoonaa euroa.
 • Konsernin osuuskohtainen tulos oli 1,00 (5,26) euroa1
 • Konsernin sijoitetun pääoman annualisoitu tuotto oli 3,8 (9,1) prosenttia.
 • Emoyhtiö Arvo Sijoitusosuuskunnan tulos oli 1,8 (3,9) miljoonaa euroa.
 • Emoyhtiön osuuskohtainen tulos oli 2,22 (4,69) euroa1).

Liiketoiminta

 • Alueellisessa sijoitussalkussa toteutui yksi alueellinen lainasijoitus 200 000 euroa.
 • Valtakunnallisessa sijoitussalkussa toteutui yksi osakesijoitus ja yksi osake- ja lainasijoituksen yhdistelmä, yhteensä 5,0 miljoonaa euroa.
 • Lyhytaikaisen siltarahoituksen kysyntä pysyi korkeana. Siltarahoitusta palautui 3,5 miljoonan euron edestä ja uutta siltarahoitusta myönnettiin 2,7 miljoonalla eurolla.
 • Alueellisten ja valtakunnallisten sijoitusten osuus salkusta oli 45 (48) prosenttia tasearvoilla mitaten.
 • Lainasijoitusten osuus alueellisten ja valtakunnallisten sijoitusten salkusta 32 (35) prosenttia.

Osuudet ja osakkaat

 • Helmikuussa 2023 toteutettiin maksuton osuusanti, jossa jäsenten omistamien osuuksien määrä kymmenkertaistui. Vastaavasti osuuden nimellisarvo jakautui kymmenesosaan eli 12 euroa/osuus.
 • Huhtikuussa 2023 maksettiin osuuspääoman korkoa 4 euroa/osuus.
 • Toukokuussa 2023 Arvon osuudet siirrettiin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.
 • Kesäkuussa 2023 Arvon osuudet listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan Osuuskunnat-segmentille. Kaupankäynti osuuksilla alkoi 20.6.2023.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Avainlukutaulukko 1 6 2023 vs 2

Toimitusjohtajan katsaus

Vuoden 2023 ensimmäinen työntäyteinen puolikas on takana. Sitä leimasi Arvon oma listautumishanke, joka saatiin maaliin osuuden kaupankäynnin alkaessa kesäkuun loppupuolella. Pioneerityö ensimmäisen osuuskunnan listaamiseksi Suomessa yhdistettynä laajan jäsenjoukkomme omistuksen siirtämiseen arvo-osuusjärjestelmään oli organisaatioltamme suuri ponnistus.

On mukava huomata, kuinka omistajakuntamme monipuolistuu listautumisen jälkeen. Arvon osuus sopii kenelle tahansa sijoittajalle salkkua täydentäväksi osaksi. Sijoittaja pääsee kiinni listaamattomaan markkinaan perinteistä pääomasijoitusyhtiötä pienemmin riskein ja pienemmällä sijoitussummalla. Arvon tapa yhdistellä osake- ja lainasijoituksia on suomalaisessa sijoitusyhtiökentässä ainutlaatuinen. Vähemmistö-osakesijoitukset ovat toki epälikvidejä ja tuotot onnistuneen irtaantumisten varassa, mutta toisaalta niiden tuottopotentiaali on suuri. Lainasijoitukset puolestaan ovat 2,1 vuoden keskimääräisen maturiteetin kautta melko likvidejä sekä tarjoavat ennustettavaa tuottoa.

Listautumishankkeen ohella toteutimme merkittävän määrän uusia sijoituksia. Osake- ja lainasijoituksia tasapainottamalla pyrimme sijoitussalkun tehokkaaseen hajautukseen ja hyvän kassavirtatuoton ylläpitämiseen. Suorat osakesijoitukset tuottivat alkuvuodesta osinkoa, mutta tälle vuosipuoliskolle ei osunut irtaantumisia parin viime vuoden tapaan. Näemme kuitenkin sijoitussalkussamme hyvää irtaantumispotentiaalia. Tilapäisesti vaisumpi exit-markkina ei rasita Arvon tuotonmuodostumista kohtuuttomasti, koska alueellisten ja valtakunnallisten sijoitusten salkusta peräti kolmannes on tasaista kassavirtaa tuottavia lainasijoituksia.

Arvon ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta rasittaa kertaluontoisten listautumiskulujen ohella 800 000 euron lisäarvonalennus Siklatilat Oy:n saataviin. Jo aiemmin tiedotettu Sikla-konsernin yrityssaneeraus on edennyt siihen pisteeseen, että Siklatilat Oy:n selvittäjä on hakenut yrityssaneerauksen keskeyttämistä ja konkurssiriski on näin ollen kasvanut. Muiden konserniyhtiöiden eli Sikla Oy:n ja Siklaelementit Oy:n osalta yrityssaneerausmenettely jatkuu. Edellä mainittujen erien oikaisun jälkeen voimme kuitenkin todeta, että Arvon jatkuva sijoitustoiminta on tuottanut käytännössä aikaisempien vuosien tapaan. Yksittäisten kohdeyhtiöidemme näkymiä emme erikseen kommentoi, mutta kokonaisuutena tarkastellen suorien sijoitusten salkussa ei ole nähtävissä mitään arvonluonnin kannalta odottamatonta.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jari Pirinen, puhelin: 040 027 7412 jari.pirinen@arvosijoitus.fi
Talousjohtaja Anne Voho, puhelin: 040 679 1160 anne.voho@arvosijoitus.fi

Hyväksytty neuvonantaja
Augment Partners AB
Eriksbergsgatan 8A
11430 Tukholma
Puh. +46 8-604 22 55
email: info@augment.se

Siirry "Yhtiötiedote"-sivulle