21.02.2024

Arvo Sijoitusosuuskunnan tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2023

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta | Yhtiötiedote | 21.02.2024 klo 09:00:00 EET

Heinä-joulukuun 2022 ja 2023 luvut ovat tilintarkastamattomia ja tammi-joulukuun 2022 ja 2023 luvut ovat tilintarkastettuja. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

Yhteenveto heinä-joulukuu 2023

Talouskehitys

 • Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 1,0 (-4,8) miljoonaa euroa.
 • Konsernin katsauskauden tulos oli 0,6 (-1,6) miljoonaa euroa.
 • Konsernin osuuskohtainen tulos oli 0,74 (-1,89) euroa*).
 • Konsernin sijoitetun pääoman annualisoitu tuotto oli 1,5 (4,0) prosenttia.
 • Emoyhtiö Arvo Sijoitusosuuskunnan tulos oli 1,5 (0,3) miljoonaa euroa.
 • Emoyhtiön osuuskohtainen tulos oli 1,84 (0,39) euroa*).

Yhteenveto tammi-joulukuu 2023

Talouskehitys

 • Konsernin tilikauden liikevoitto oli 2,1 (-2,7) miljoonaa euroa.
 • Konsernin tilikauden tulos oli 1,4 (2,8) miljoonaa euroa.
 • Konsernin osuuskohtainen tulos oli 1,74 (3,37) euroa*).
 • Konsernin sijoitetun pääoman annualisoitu tuotto oli 3,4 (8,7) prosenttia.
 • Emoyhtiö Arvo Sijoitusosuuskunnan tulos oli 3,3 (4,2) miljoonaa euroa.
 • Emoyhtiön osuuskohtainen tulos oli 4,06 (5,08) euroa*).

*) Vertailukauden osuuskohtainen tulos on muutettu vastaamaan maksuttoman osuusannin jälkeistä kymmenkertaistettua osuuksien lukumäärää

Liiketoiminta

 • Alueellisessa sijoitussalkussa toteutui kaksi alueellista lainasijoitusta, yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.
 • Valtakunnallisessa sijoitussalkussa toteutui yksi osakesijoitus ja yksi osake- ja lainasijoituksen yhdistelmä, yhteensä 5,0 miljoonaa euroa.
 • Lyhytaikaisen siltarahoituksen kysyntä pysyi korkeana. Siltarahoitusta palautui 5,6 miljoonan euron edestä ja uutta siltarahoitusta myönnettiin 7,6 miljoonalla eurolla.
 • Alueellisten ja valtakunnallisten sijoitusten osuus salkusta oli 47 (43) prosenttia tasearvoilla mitaten.
 • Lainasijoitusten osuus alueellisten ja valtakunnallisten sijoitusten salkusta 33 (38) prosenttia.

Osuudet ja omistajat

 • Helmikuussa 2023 toteutettiin maksuton osuusanti, jossa jäsenten omistamien osuuksien määrä kymmenkertaistui. Vastaavasti osuuden nimellisarvo jakautui kymmenesosaan eli 12 euroa/osuus.
 • Huhtikuussa 2023 maksettiin osuuspääoman korkoa 4,0 euroa/osuus.
 • Toukokuussa 2023 Arvon osuudet siirrettiin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.
 • Kesäkuussa 2023 Arvon osuudet listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan Osuuskunnat-segmentille. Kaupankäynti osuuksilla alkoi 20.6.2023.
 • Tilikauden päättyessä Arvon omistivat sen 22 922 jäsentä, joilla oli hallussaan yhteensä 814 900 (820 530) osuutta.

Hallituksen esitys voitonjaosta

Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan tilikauden tulos osoittaa 3 319 602,89 euroa voittoa. Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona 3,2 euroa/osuus. Esitystä vastaava osuuskorko laskettuna tilinpäätöshetken osuusmäärällä on yhteensä 2 607 680 euroa eli 79 prosenttia tilikauden tuloksesta.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Konserni

1000 euroa7-12/2023*7-12/2022*1-12/20231-12/2022
Sijoitustoiminnan tuotot **2 3689 9125 27616 384
Sijoitetun pääoman tuotto %1,5 %4,0 %3,4 %8,7 %

Liikevoitto/-tappio953-4 7972 075-2 676
Liikevoitto %10,5 %-95,2 %13,6 %-18,7 %
Oikaistu liikevoitto/-tappio ***1 042-4 7202 623-2 487
Oikaistu liikevoitto % ***11,5 %-93,6 %17,2 %-17,4 %
Tilikauden tulos603-1 5531 4252 764
Osuuskohtainen tulos, euroa0,74-1,891,743,37

Oma pääoma per osuus, euroa117119117119
Omavaraisuusaste %88,2 %89,4 %88,2 %89,4 %

* Tilintarkastamaton** Sijoitustoiminnan tuotot koostuvat osinko- ja korkotuotoista, arvopapereiden kirjanpidollisista myyntivoitoista ja palkkiotuotoista
*** Liikevoitto oikaistuna kertaluontoisilla listautumiskuluilla ja arvo-osuusjärjestelmään liittymisen kuluilla

Osuuskunta

1000 euroa7-12/2023*7-12/2022*1-12/20231-12/2022
Sijoitustoiminnan tuotot **3 3919 9207 31716 780
Sijoitetun pääoman tuotto %3,2 %8,5 %6,2 %13,0 %

Liikevoitto/-tappio792-1 2791 685665
Liikevoitto %10,8 %-58,5 %13,9 %7,0 %
Oikaistu liikevoitto/-tappio ***880-1 2012 234854
Oikaistu liikevoitto % ***12,0 %-54,9 %18,4 %9,0 %
Tilikauden tulos1 5033223 3204 172
Osuuskohtainen tulos, euroa1,840,394,065,08

Oma pääoma per osuus, euroa108107108107
Omavaraisuusaste %85,1 %86,7 %85,1 %86,7 %

* Tilintarkastamaton** Sijoitustoiminnan tuotot koostuvat osinko- ja korkotuotoista, arvopapereiden kirjanpidollisista myyntivoitoista ja palkkiotuotoista
*** Liikevoitto oikaistuna kertaluontoisilla listautumiskuluilla ja arvo-osuusjärjestelmään liittymisen kuluilla

Toimitusjohtaja Jari Pirinen:

Tilikauden aikana teimme osuuskuntahistoriaa listautumalla 20.6.2023 Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan Osuuskunnat-segmentille. Listautumismarkkina oli Suomessa ja Pohjoismaissa erittäin hiljainen ja Arvo Sijoitusosuuskunta olikin Mandatum Oyj:n kanssa ainoa Helsingin pörssin uusi tulokas.

Osuudellamme käytiin kauppaa vuoden 2023 aikana yhteensä 2,4 miljoonalla eurolla ja noin 38 000 osuutta vaihtoi omistajaa. Markkinan alavireydestä huolimatta vaihdettu määrä on jo yli puolet Privanetin kaupankäyntialustalla reilun viiden vuoden aikana käydystä kaupasta.

Osake- ja lainasijoituksia tasapainottamalla pyrimme sijoitussalkun tehokkaaseen hajautukseen ja hyvän kassavirtatuoton ylläpitämiseen kaikissa suhdanteissa. Yrityskauppojen ja irtaantumisten osalta kulunut vuosi oli edelleen vaisuhko. Vuodelle 2024 on orastavia odotuksia paremmasta. Korot ovat lievässä laskussa ja inflaatio vaikuttaa taittuneen. Odotamme jo kuluvalle vuodelle onnistumisia irtaantumisten suhteen. Pyrimme tasapainottamaan suorien sijoitusten salkun ajallisesti siten, että irtaantumisia olisi tasaisesti tulevienkin vuosien aikana.

Arvo oli sijoittanut tilinpäätöshetkellä yhteensä noin 38 miljoonaa euroa osake- ja lainapääomaa salkussaan oleviin listaamattomiin yhtiöihin. Tästä määrästä osakkuusyhtiöihin Nordic Option Oy:hyn, Leden Group Oy:hyn, Valve Group Oy:hyn, Champion Door Oy:hyn, GISGRO Oy:hyn, San Group Oy:hyn ja Qfox Oy:hyn oli sijoitettu vähemmistöomistuksina noin 15 miljoonaa euroa. Noin 15 miljoonaa euroa oli sijoitettu vähemmistöomistuksina myös alle 20 prosentin omistusosuuden yhtiöihin (Pesmel Oy, Sikla Oy, Festivo Finland Oy, Elcoline Group Oy, Railopitko Oy, Ruoto Invest Oy, Oddlygood Global Oy ja Kuntokeskus Sisu Oy), joihin oli sijoitettu lisäksi vaihtovelkakirjalainoina tai siltarahoituksena yhteensä noin 8 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät omistuksemme nykyään listatuissa yhtiöissä olivat LapWall Oyj (omistus 10,4 %) ja Partnera Oyj (omistus 10,76 %).

Arvon tilikauden tulosta rasittivat kertaluontoisten arvo-osuusjärjestelmään siirtymiseen liittyvien noin 225 000 euron kulujen sekä listautumiseen liittyvien noin 325 000 euron kulujen ohella noin 1,4 miljoonan euron nettoarvonalennukset pääosin konkurssiin menneen Siklatilat Oy:n saataviin. Vuoden 2023 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana nettolisäys alaskirjauksiin oli noin 590 000 euroa. Sikla Oy:n yrityssaneerausohjelma hyväksyttiin vuodenvaihteessa. Edellä mainittujen erien oikaisun jälkeen voimme kuitenkin todeta, että Arvon jatkuva sijoitustoiminta tuotti tilikaudella pääosin aikaisempien vuosien tapaan. Päättyneellä tilikaudellatosin jäätiin vaille onnistuneiden irtaantumisten aikaansaamia kertaluonteisia tuottoja.

Salkkuyhtiöiden kuulumisia
Arvon osakkuusyhtiöiden osalta päättynyt tilikausi oli haastavista olosuhteista huolimatta tyydyttävä. Yhtiöiden tilinpäätökset ovat pääsääntöisesti vielä tilintarkastamattomia, mutta kommentoimme tässä vaiheessa lyhyesti merkittävimpien salkkuyhtiöidemme liiketoimintaa ja näkymiä.

Nordic Option Oy on pääomasijoitusrahasto, joka kohdistaa sijoituksensa kasvuvaiheen yrityksiin ensisijaisesti Pohjois-Suomen alueella. Tilikaudella 2023 yhtiö onnistui myymään osakkeensa Taitonetti Oy:ssä vaikeasta exit -markkinasta huolimatta. Tilinpäätökseen tehtiin kahden kohdeyhtiön osalta varovaisuuden periaatteella noin 1,9 miljoonan euron alaskirjaukset, koska toisen yhtiön omistusosuuden arvo on useiden rahoituskierroksien myötä laimentunut ja toinen ajautui markkinatilanteen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin. Nordic Optionin rahoitustuotot olivat kuitenkin varsin hyvällä tasolla, joten tilikauden tappio jäi 1,36 miljoonaan euroon.

Leden Group Oy on kansainvälinen metalli- ja sähkömekaniikan sopimusvalmistaja, joka toimii kumppanina erilaisten metallituotteiden valmistuksessa aina monimutkaisista järjestelmistä pienempiin komponentteihin saakka. Yhtiön liikevaihto laski hieman vuonna 2023 ollen 85,5 miljoonaa euroa ja käyttökate oli noin 9,5 miljoonaa euroa. Leden Groupin operatiivinen toiminta vuonna 2023 kehittyi suunnitellusti. Uuden tehtaan valmistuminen tuotantoon loppuvuodesta 2024 on keskeinen osa yhtiön kasvustrategiaa ja tehdas on valmistuessaan Pohjois-Euroopan modernein sopimusvalmistuksen tehdas.

Valve Group Oy on B2B- ja julkisen puolen asiakkuuksiin keskittynyt digimarkkinointitoimisto, joka yhdistää toiminnassaan luovuuden ja toimialanäkemyksen markkinointi- ja teknologiaosaamiseen. Valve -konsernin liiketoimintayhtiöiden kehitys oli tilikaudella 2023 tyydyttävää. Konserni toisaalta eteni valitun B2B -strategian mukaisesti ja saavutti liikevaihdossa kasvua haastavassa markkinatilanteessa, mutta kannattavuus vaihteli oleellisesti konsernin eri liiketoimintayhtiöissä. Valve Branding Oy osti lokakuussa 2023 Kaimana Oy:n teknologialiiketoiminnan sisältäen siihen kuuluvat asiakkaat sekä henkilöstön. Kaupan tarkoituksena on vahvistaa Valve Brandingin strategian mukaista teknologiaosaamista. Tilikaudella 2023 konsernin liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Valve Group -konsernin liikevaihto tilikaudella 2023 oli 13,7 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 13,0 miljoonaa euroa. Konsernin käyttökate oli tilikaudella 0,3 miljoonaa euroa.

Champion Door Oy:n päätuotteita ovat kangasnosto-ovet varastoihin, nosturiaukkoihin, satamiin ja telakoille sekä teollisuus- ja lentokonehalleihin. Champion Door valmistaa myös liikuntatilojen jakoseiniä. Champion Doorin taloudellinen tilanne parani tilikaudella merkittävästi ja solmittujen uusien kauppojen määrä tuplaantui ollen noin 21 miljoonaa euroa. Tämänhetkisestä tilauskannasta noin 16 miljoonaa euroa toimitetaan 2024–2025 tilikausien aikana ympäri maailman. Päättyneen, jatketun 15 kuukauden tilikauden liikevaihto 15,8 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 2,4 miljoonaa euroa.

GISGRO Oy kehittää ja myy innovatiivisia ratkaisuja 3D-rakennetarkastuksiin ja 3D-datan hyödyntämiseen. Yhtiön palvelu selvittää veden ala- ja yläpuolisten rakenteiden kunnon ja pohjan olosuhteet, ja analysoitu 3D-data mahdollistaa viisaan omaisuudenhallinnan. GISGRO:n vuosi 2023 oli suunnitelmien mukaisesti vielä hyvin kehityspainotteinen. Tästä huolimatta yhtiö sai avattua asiakkuuksia viiteen uuteen maahan ja jatkuva vuosilaskutus kasvoi 23 prosenttia. GISGRO:n nopea eteneminen Pohjois-Euroopan satamiin onkin jo herättänyt kilpailijoiden ja mahdollisten yritysostajien kiinnostuksen. Lisäksi GISGRO:n paikkatietoon pohjautuva reaaliaikainen tilannekuva on herättänyt kiinnostusta myös muilla toimialoilla. Tämän seurauksena vuoden 2023 lopussa GISGRO-alusta laajeni satamien lisäksi myös tuulivoima- ja metsäteollisuussektoreille. GISGRO:n liikevaihto oli 0,9 miljoonaa euroa ja tulos -1,2 miljoonaa euroa.

LapWall Oyj on suomalainen puuelementoinnin suunnannäyttäjä. LAPWALL LEKO® -elementointijärjestelmä lyhentää työmaan läpimenoaikaa, takaa aukottoman kuivaketjun prosessin kaikissa vaiheissa sekä pienentää ympäristölle aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä radikaalisti. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 70 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2026 loppuun mennessä. Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa pääosin orgaanisella kasvulla. LapWallin liikevaihto oli 41,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 3,2 miljoonaa euroa.

Sijoitusyhtiö Partnera Oyj on päivittänyt strategiaansa ja jatkossa se tarkastelee omistuskohteitaan tuotto- ja ympäristövaikutusten lisäksi myös yhteiskunnallisten vaikutusten osalta. Kestävään yhteiskunnalliseen kehitykseen kuuluu terveen yritystoiminnan kehittämisen lisäksi kunnoltaan heikentyneiden, mutta elinkelpoisten organisaatioiden järjesteleminen ja uudistaminen tuotannontekijöihin sijoitettujen resurssien ja työpaikkojen säästämiseksi. Partneran liikevaihto oli 50,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,6 miljoonaa euroa.

Taloudellinen tiedottaminen 2024

 • Arvon tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 jukistetaan 13.3.2024.
 • Arvon puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2024 julkistetaan 27.8.2024.

Kaikki Arvon taloudelliset raportit ja tiedotteet julkistetaan suomeksi ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla osuuskunnan kotisivuilla osoitteessa https://www.arvosijoitus.fi/sijoittajat/

Varsinainen osuuskunnan kokous

Arvon varsinainen osuuskunnan kokous on suunniteltu pidettäväksi 3.4.2024. Hallitus esittää erillisen kokouskutsun myöhemmin.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Jari Pirinen, puhelin: +358 40 027 7412 jari.pirinen@arvosijoitus.fi

Talousjohtaja Anne Voho, puhelin: +358 40 679 1160 anne.voho@arvosijoitus.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Augment Partners AB
Eriksbergsgatan 8A
11430 Tukholma
Puh. +46 8-604 22 55
email: info@augment.se

Siirry "Yhtiötiedote"-sivulle